.

Wydarzenia

III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
21 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące powołania stałych Komisji - Budżetu i Infrastruktury, Edukacji i Rynku Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej Rady i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Rada Powiatu Żarskiego, w wyniku przeprowadzonych głosowań, uchwaliła następujące składy osobowe Komisji i wybrała ich przewodniczących:
 
Komisja Rewizyjna Rady
 
Przewodniczący: Lech Jurkowski
Zastępca Przewodniczącego: Aneta Kamińska - Preneta
Sekretarz: Kornelia Drzewiecka - Wilusz
Członkowie Komisji:
1. Józef Łahucik
2. Józef Radzion
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca: Kornelia Drzewiecka - Wilusz
Członkowie Komisji:
1. Sebastian Górski
2. Elżbieta Haściło
3. Lech Jurkowski
4. Aneta Kamińska - Preneta
 
Komisja Budżetu i Infrastruktury
 
Przewodnicząca: Aneta Kamińska - Preneta
Członkowie Komisji:
1. Krzysztof Czerniawski
2. Hubert Dowhan
3. Dariusz Dyba
4. Sebastian Górski
5. Danuta Madej
6. Józef Radzion
7. Maciej Szafrański
8. Anna Ślawska
 
Komisja Edukacji i Rynku Pracy
 
Przewodnicząca: Elżbieta Łobacz - Bącal
Członkowie Komisji:
1. Krzysztof Czerniawski
2. Hubert Dowhan
3. Kornelia Drzewiecka - Wilusz
4. Elżbieta Haściło
5. Małgorzata Issel
6. Lech Jurowski
7. Iwona Szymczak
 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Przewodnicząca: Ewa Tabaczyńska
Członkowie Komisji:
1. Hubert Dowhan
2. Małgorzata Issel
3. Lech Jurkowski
4. Elżbieta Łobacz - Bącal
5. Iwona Szymczak
6. Anna Ślawska
 
Ponadto radni przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 oraz podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024 – 2033;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024 r.;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook