.

Wydarzenia

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku głównego szpitala Na Wyspie w Żarach - etap II.

Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na rozbudowę budynku głównego szpitala Na Wyspie w Żarach - etap II.
19 maja 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Piotr Kamiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o. – w obecności Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanty Dankiewicz - podpisali umowę na rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć- etap II”.
 
W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak - który przekazał na ręce Wykonawcy podpisane wcześniej dokumenty - oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski i Roman Mazurkiewicz, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska, radni Rady Powiatu Żarskiego Edward Łyba i Jarosław Dowhan oraz pracownicy Szpitala Na Wyspie w Żarach wraz z Lekarzem Naczelnym Rafałem Kołsutem i Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych Panią Kingą Węgier.
 
W zakres prac II etapu wchodzą następujące obszary:
- roboty rozbiórkowe, które obejmują: rozbiórkę budynku garaży, rozbiórkę budynku laboratorium, rozbiórkę rampy – podjazdu technicznego oraz wszelkich utwardzeń w obrębie projektu zagospodarowania terenu;
-  roboty budowlane, które obejmują m.in.: wykonanie robót wykończeniowych łącznie ze ściankami działowymi I i II piętra, wykonanie instalacji wewnętrznych I i II pięta budynku,  dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie windy,  kompleksowy remont budynku tlenowni wraz z przebudową wszystkich instalacji w budynku, budowę wiat rowerowych wraz z wyposażeniem w stojaki rowerowe;
-zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: budowę parku terapeutycznego łącznie z montażem urządzeń, ogrodzeniem, zielenią i wykonaniem powierzchni bezpiecznych, budowę parkingów, chodników, dróg dojazdowych i wewnętrznych, utwardzeń pod wiaty oraz urządzenie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury.
 
Przypomnijmy, na parterze nowo wybudowanego budynku powstanie centralna izba przyjęć, pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji. Na I piętrze znajdą się sale chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi  kompleksowo wyposażonego oddziału geriatrycznego, natomiast na II piętrze powstanie nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również przebudowa przyszpitalnego terenu w celu  uzyskania większej ilości miejsc parkingowych. Rozbudowa budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach sprawi, że zostanie on scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów.
 
Całkowita wartość inwestycji to łączna kwota I i II etapu: 40.571.010,00 zł
Kwota dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: I etap 14.490.000,00 zł, II etap 14.450.000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 11.651.010,00 zł
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD Spółka z o.o.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook