.

Wydarzenia

Spotkanie z Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach

Ilustracja do informacji: Spotkanie z Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach
27 lutego 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z płk. Markiem Femlakiem - Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach oraz Zarządem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego.
 
Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia zagadnień związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców z terenu Powiatu Żarskiego, w tym z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej oraz specjalistycznej opieki medycznej.
 
Zgromadzeni rozmawiali o realizacji programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu oraz powiatów sąsiadujących. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2022-2023. Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem. W następnej kolejności poruszono temat stanu dróg dojazdowych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Na zakończenie spotkania, Starosta Żarski Józef Radzion podziękował Komendantowi Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach płk. Markowi Femlakowi oraz wszystkim pracownikom szpitala za bardzo dobrą współpracę w trakcie walki z pandemią COVID-19.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook