.

Wydarzenia

Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!

Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!
12 lipca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz prezes Piotr Zając, wiceprezes Lilia Tankielun z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Mielno- etap I od km 16+000 do km 18+400”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 592 232,92 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80 % dofinansowania co daje kwotę 2 873 787 zł. Środki własne Powiatu 718 447 zł. Termin realizacji przewidywany jest na 13 grudnia 2021 r.
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,00m;
• przebudowa istniejących zjazdów;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu prac stałej organizacji ruchu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook