Powiat Żarski

POWIAT ŻARSKI położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej, przy granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Powiat skupia 10 gmin i jest jednym z największych na terenie województwa lubuskiego. W skład powiatu wchodzą dwie gminy miejskie: Żary i Łęknica; dwie gminy miejsko-wiejskie: Lubsko i Jasień; sześć gmin wiejskich: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel Tuplice, Żary.

Jednym z atutów stanowiącym bazę do rozwoju turystyki są lasy, które zajmują przeszło połowę obszaru powiatu. Niewątpliwą atrakcją jest największy w Europie zabytkowy Park Mużakowski będący przykładem mistrzostwa sztuki ogrodniczej, jak również największa na świecie morena czołowa, na bazie której utworzono Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa. Na terenie powiatu znajdują się cztery rezerwaty przyrody, parki, pomniki, szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Nie brakuje zabytków architektury.