.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

  • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
13 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Przewodniczącego Rady Powiatu Wiktora Kułdosza, pracowników Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
Rozmowy dotyczyły wprowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej reformy systemu rekrutacji do służby w Wojsku Polskim oraz możliwości utworzenia na terenie Powiatu Żarskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ppłk. Dariusz Kląskała poinformował, że w Wojskowym Centrum Rekrutacji w maksymalnie 24 godziny kandydat do służby w WP odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnej opinii kandydat do służby otrzyma również w Centrum kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook