.

Wydarzenia

Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej

  • 29-11-2019
Ilustracja do informacji: Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej
29 listopada 2019 r. na mocy porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żarach a Urzędem Miejskim w Żarach oddano do użytku chodnik przy ul. Komuny Paryskiej w Żarach. Przebudowany został odcinek przy drodze nr 1093F od km 0+000 do km 0+423.
 
W związku z porozumieniem Powiat Żarski przygotował dokumentację projektową i zapewnił materiały na zrealizowanie zadania przebudowy drogi poprzez wykonanie chodnika (koszt ok. 70 tysięcy złotych).
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook