.

Wydarzenia

XI sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 29-10-2019
Ilustracja do informacji: XI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XI sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek złożyli członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2019: Cecylii Kiełbratowskiej, Katarzynie Niekraszewicz, Ewelinie Torfińskiej, Monice Koman, Joannie Harasim wyrazy podziękowania za działalność non profit na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu żarskiego. Akty powołania na kolejną kadencję otrzymali Ewelina Torfińska, Lech Krychowski, Małgorzata Miler, Maria Kowalczyk, Bożena Maszkowska.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami. Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Powiecie Żarskim.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 wchodzącego w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej,
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2019/2020 do realizacji Gminie Przewóz,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook