APEL DO MIESZKAŃCÓW

 • 01-04-2020
Ilustracja do informacji: APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo!
Obowiązujący stan epidemii wiąże się z wieloma obywatelskimi obowiązkami, które mają za zadanie ochronić nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, kolejny raz apelujemy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Przypominamy, w dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
1. dojazdu do pracy.
2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.
3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, np. wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, do apteki itd.
 
Służby sanitarne, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo.  Pomóżmy im pozostając w domu!
W tych trudnych chwilach pamiętajmy o sobie nawzajem!
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-03-2020
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. W związku ze stanem epidemii powzięto specjalne środki ostrożności. Radni siedzieli w odstępach rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a każdy z nich przed wejściem na salę obrad zdezynfekował ręce.  
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,  pisemne sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji z działalności na terenie Powiatu Żarskiego w 2019 r. oraz informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Żarskiego przekazaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Piotra Bogusławskiego.
 
Najważniejszym punktem obrad było przekazanie dodatkowych 400 tys. zł Szpitalowi Na Wyspie w Żarach. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie dokupienie niezbędnego sprzętu medycznego, w tym doposażenie trzeciej sali operacyjnej oraz  zakupienie środków ochrony osobistej (masek z filtrem, kombinezonów i przyłbic) dla personelu medycznego.
 
Na zakończenie, Starosta Józef Radzion, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego, podziękował całemu personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym –  za niezwykle trudną i wyczerpującą pracę na rzecz ochrony naszego zdrowia i życia.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2020 – 2025.
- w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2019 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2019 r.
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

UWAGA ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH

 • 23-03-2020
Ilustracja do informacji: UWAGA ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH
Szanowni Państwo,
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
Informujemy, że od dnia 24 marca do odwołania następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.
 
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BIURO PODAWCZE ZOSTAJE ZAMKNIĘTE OD DNIA 24.03 WSZYTSKIE DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU NALEŻY SKŁADAĆ W WYZNACZONYM NA PARTERZE OZNAKOWANYM POJEMNIKU.
Dokumenty większych rozmiarów (np. projekty budowalne) będą odbierane na parterze przez merytorycznego pracownika, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (wykaz kontaktów telefonicznych w razie potrzeby jest dostępny w holu przy pojemniku na dokumenty oraz pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/). Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, a w przypadku absolutnej konieczności – pracownik odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.
KURIERZY, LISTONOSZE ORAZ DORĘCZYCIELE PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z BIUREM PODAWCZYM (tel. 68 479 06 15)
 
Prosimy ponadto, aby  dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1.         poczta @ powiatzarski.pl
2.         sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
UWAGA! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
SPRAWY OGÓLNE: poczta @ powiatzarski.pl; sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna:
 1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
 2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
 
Jednocześnie informujemy, że poprzez platformę ePUAP możemy zgłosić:
Nabycie pojazdu:
Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.
 
Zbycie pojazdu:
Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.
 
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca - www.esp.pwpw.pl możemy dokonać:
 
Internetowej rejestracji pojazdu lub jego wyrejestrowanie:
Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem www.esp.pwpw.pl z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Złożenia wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:
Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Jednocześnie przypominamy:
 
Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza stosowanie kar z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postepowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna Żary:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
Ponadto przypominamy, że obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi na parterze oraz na piętra budynku, tj. do Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady – rejestracja telefoniczna), Finansowo - Budżetowego, Geodezji i Katastru (rejestracja telefoniczna), Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478.  
 
czytaj dalej

AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 19-03-2020

AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach

Ilustracja do informacji: AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach
❗❗❗UWAGA ❗❗❗
Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu, ponownie zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
 
Prosimy, aby w Urzędzie na parterze przebywały maksymalnie 2 osoby!
 
Informujemy iż od dnia 19 marca do odwołania przyjmowanie dokumentów w Biurze Podawczym w godzinach od 7.00 do 12.00
 
Od godziny 12.00 dokumenty można składać w wystawionym na parterze oznakowanym pojemniku.
Ponadto nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.
 
❗️Dokumenty (np. wnioski) prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/…/katalog-spr…/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
 
poczta @ powiatzarski.pl
sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
❗️Uwaga! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
❗️SPRAWY OGÓLNE:
poczta @ powiatzarski.pl
sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY:
komunikacja @ powiatzarski.pl
 
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU:
geodezja @ powiatzarski.pl
ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
☎️ Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
czytaj dalej

AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 18-03-2020
Ilustracja do informacji: AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach
Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie. 
 
Dokumenty (np. wnioski) prosimy składać poprzez:
 
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
-  za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
Uwaga! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
 
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
SPRAWY OGÓLNE:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY:
 1. komunikacja @ powiatzarski.pl
 WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU:
 1. geodezja @ powiatzarski.pl 
 2. ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: 
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY
 
Zalecamy elektroniczne lub telefoniczne formy komunikacji z Referatem Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.
 
Poprzez platformę ePUAP możemy zgłosić:
 
Nabycie pojazdu:
 
Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.
 
Zbycie pojazdu:
 
Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.
 
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca - www.esp.pwpw.pl możemy dokonać:
 
Internetowej rejestracji pojazdu lub jego wyrejestrowanie:
 
Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem www.esp.pwpw.pl z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Złożenia wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:
 
Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Jednocześnie przypominamy:
 
 Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza karanie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
 

- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postepowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).

 
czytaj dalej

Formularze kart kierowcy i pasażera w języku polskim, angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim dla osób przekraczających granicę.

 • 18-03-2020
Ilustracja do informacji: Formularze kart kierowcy i pasażera w języku polskim, angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim dla osób przekraczających granicę.
Każda osoba wracająca do Polski przekraczając granicę musi wypełnić formularz lokalizacyjny. Aby przyśpieszyć kontrole, przewoźnicy powinni wyposażyć kierowców w formularze lokalizacyjne przed rozpoczęciem zadań transportowych. Formularze kart kierowcy i pasażera również w języku angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim można pobrać m.in. ze strony internetowej Inspekcji Transportu Drogowego.
 
 
czytaj dalej

Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę

 • 17-03-2020
Ilustracja do informacji: Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę
 
 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
Dokumenty prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK GŁÓWNY).
 
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCE ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW:
 
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Żarach oraz do Filii w Lubsku – w sprawach niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób towarzyszących, a w szczególności bez dzieci.
 
2. Wejście do Starostwa Powiatowego w Żarach będzie możliwe jedynie od strony al. Jana Pawła II.
 
3. Obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi na parterze oraz na piętra budynku, tj. do Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg ( z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady), Finansowo - Budżetowego, Geodezji i Katastru,  Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum.
 
4. W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej, prosimy o składanie dokumentów wyłącznie w Biurze Podawczym (parter).
 
5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, a w przypadku absolutnej konieczności – pracownik odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.
 
6. Rekomendujemy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
-  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478
 
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
 
Wykaz telefonów:
 
Sekretariat Starosty  – 68 479 06 00.
Sekretarz Powiatu - 68 479 06 35
Skarbnik Powiatu - 68 479 06 28
Biuro Rady Powiatu - 68 479 06 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 68 479 06 26
Inspektor Ochrony Danych - 68 479 06 05
 
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik – 68 479 06 72
Kadry i BHP - 68 479 06 06
Biuro Podawcze - 68 479 06 15
Biuro Rzeczy Znalezionych, Archiwum - 68 479 06 13
Informacja publiczna, BIP, Promocja Powiatu - 68 479 06 07
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, obsługa platformy EPUAP - 68 479 06 32
Informatyk - 68 479 06 50
Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu 68 479 06 11, 68 479 06 26
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Naczelnik - 68 479 06 09
Oświata, Stypendia, Szkoły - 68 479 06 47
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - 68 479 06 25
Bezpłatne Porady Prawne - 68 479 06 39
 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik - 68 479 06 88
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Kierownik Referatu -  68 479 06 46
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej - 68 479 06 41, 68 479 06 40
Referat ds. Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu - 68 479 06 42
Ochrona Środowiska i Leśnictwo - 68 479 06 16, 68 479 06 57
 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 27
Inwestycje - 68 479 06 44
Środki Unii Europejskiej - 68 479 06 58, 68 479 06 44
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu - 68 479 06 14
Gospodarka Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa - 68 479 06 23
Obsługa  nieruchomości po byłych przejściach granicznych -  68 479 06 79
 
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 34
Organizacja Ruchu i Transportu - 68 479 06 75
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
Referat ds. Dróg Powiatowych 
Kierownik Referatu - 68 363 06 66
Ewidencja dróg, obiektów mostowych - 68 363 06 61, 68 363 06 62
 
Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 29
Wynagrodzenia - 68 479 06 31
Wydział Finansowo- Budżetowy - 68 479 06 45, 68 479 06 04, 68 479 06 30, 68 479 06 52
 
Wydział Geodezji i Katastru
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 77
Zespół Uzgadniania Dokumentacji - 68 479 06 24
Ewidencja Gruntów - 68 479 06 20, 68 479 06 21
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 479 06 22, 68 479 06 49, 68 479 06 78
 
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku, ul. Pokoju 1c                  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 372 51 32, 68 372 51 31
Ewidencja Gruntów - 68 372 51 35, 68 372 51 30
 
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.powiatzary.pl
czytaj dalej

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW OD 16.03 DO ODWOŁANIA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW OD 16.03 DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo, 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
 
Dokumenty prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl 
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK GŁÓWNY).
 
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCE ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW :
 
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Żarach – w sprawach niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób towarzyszących, a w szczególności bez dzieci.
 
2. Przyjmowanie klientów w Wydziale Komunikacji będzie odbywało się wyłącznie w grupach. Wielkość grupy będzie uzależniana od dostępności stanowisk. Każdorazowo po zakończeniu obsługi pojedynczej grupy osób, wszystkie stanowiska zostaną zdezynfekowane, po czym do budynku zostanie wpuszczona następna grupa osób.
 
3. Wydział Komunikacji będzie przyjmował grupy interesantów:
poniedziałek: 7.15 – 15.00 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 15.00 )
wtorek-czwartek: 7.15-13.30 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 13.30)
piątek: 7.15-13.00 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 13.00)
 
4. Prosimy, aby zgłoszenia zbycia/nabycia samochodu dokonywać drogą elektroniczną przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski i druki można pobierać z Platformy e-obywatel oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żarach – zakładki: „Załatwianie spraw” oraz „Co i jak załatwić”.
 
5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
6.  Rekomendujemy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 

Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza karanie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
 

- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postępowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).
 
W związku z tym apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie i korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem - przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: poczta @ powiatzarski.pl, pobieranie wniosków drogą elektroniczną ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/.
 
Wykaz telefonów do Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy:
 
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
czytaj dalej

Polecenie Wojewody Lubuskiego

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: Polecenie Wojewody Lubuskiego
 
 
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1