Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!
18 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w Mielnie. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. Roboty budowalne prowadzić będzie Konsorcjum Firm SOWA R.J.K. Sp. Komandytowa (Lider) i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp.z o.o. (Partner) reprezentowane przez Panią Renatę Sowę.
 
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni o szerokości 4 m do 5 m na całej długości istniejącej drogi. Wykonane zostaną pobocza i chodniki z kostki betonowej prowadzące do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy zostaną oczyszczone i wyprofilowane, a przepusty wymienione.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – poprzez podniesienie widoczności - doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 711,70 m.
 
Termin zakończenia inwestycji: 30 października 2019 r.
Koszt inwestycji: 1 688 186,81 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: maksymalnie w wysokości 50 % wartości inwestycji
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” realizowana jest z dofinansowaniem w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
czytaj dalej

Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.
16 kwietnia 2019 r. pod pomnikiem poległych żołnierzy 27. Pułku Piechoty w Przewozie odbyły się uroczystości upamiętniających 74. Rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej, czyli walk II Armii Wojska Polskiego i I Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku.
 
W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dowództwa wojskowego, przedstawiciele lokalnych instytucji kultury, administracji publicznej, służb mundurowych, harcerze, uczniowie lokalnych szkół oraz mieszkańcy. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli weterani i kombatanci. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz.
 
Tegoroczną oprawę uroczystości zapewniła wojskowa asysta honorowa z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka oraz orkiestra wojskowa z Żagania. Po modlitwie za poległych żołnierzy odczytano Apel Pamięci, a po nim cześć żołnierzom poległym podczas forsowaniu Nysy Łużyckiej oddano salwą honorową.
 
Na zakończenie delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i różnorodnych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy i udały się nad Nysę Łużycką, by oddać cześć bohaterom poprzez symboliczne wrzucenie kwiatów do rzeki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego

 • 15-04-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego
13 kwietnia 2019 r. odbyło się podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego w tenisie ziemnym. W Turnieju Deblowym wzięło udział 18 par, a w rywalizacji Miksta - 6. Nagrody dla najlepszych zawodników - w imieniu Starosty Żarskiego – wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Organizatorem był Piotr Gorczyca i Szkółka Tenisowa Smecz.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Liga Debla
1.Jan Kuźniar/Kacper Zych
2. Piotr Pietraszkiewicz/Wojciech Aksamitowski
3. Edward Hryniewicz/Grzegorz Nadriczny
3. Arkadiusz Białonoga/Daniel Białonoga
 
Liga Miksta
1.Monika Jaroszewicz/Paweł Kalicki
2. Natalia Zych/Filip Gorczyca
3.Magda Płaza/Roman Szulak
3.Julia Żabska/Aleksander Makowicz
czytaj dalej

Świąteczne spotkania z Władzami Powiatu Żarskiego

 • 15-04-2019
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkania z Władzami Powiatu Żarskiego
14 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedzili podopieczni Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz uczestnicy lubskich Warsztatów Terapii Zajęciowej niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel – w imieniu wszystkich pracowników – podziękowali gościom za świąteczne życzenia i przekazali im drobne upominki.
czytaj dalej

Podpisanie porozumienia w sprawie utrzymania czystości przy ulicach powiatowych na terenie Żar (ul. Moniuszki, Aleja Wojska Polskiego)

 • 10-04-2019
Ilustracja do informacji: Podpisanie porozumienia w sprawie utrzymania czystości przy ulicach powiatowych na terenie Żar (ul. Moniuszki, Aleja Wojska Polskiego)
10 kwietnia 2019  r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Gminy Żary o statusie miejskim: Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej oraz Wiceburmistrz - Patryk Faliński podpisali porozumienie związane z  utrzymaniem czystości przy ul. Moniuszki ( od ronda przy ul. Wieniawskiego, Lotników, Moniuszki do ronda na ul. Serbskiej) w Żarach oraz Alei Wojska Polskiego ( od ronda ks. prałata Tadeusza Demela do stadionu Syrena) 
 
Powiat Żarski, który nie ma koncesji na wywóz śmieci  zobowiązał się do ustawienia koszy przy ul. Moniuszki i Alei Wojska Polskiego a Miasto Żary będzie opróżniało kosze na śmieci oraz ponosiło koszty z tytułu oczyszczania.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 09-04-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
08 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było zwalczaniu choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) wśród populacji dzików.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego, przedstawiciele: Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Nadleśnictw i Kół Łowiecki z terenu Powiatu.
 
W trakcie spotkania plan zwalczania ASF w populacji dzików - opracowany przez „Zespół ds. analiz zagrożeń i działań prewencyjnych zabezpieczających województwo lubuskie przed wprowadzeniem wirusa ASF” przy Wojewodzie Lubuskim – omówił Łowczy Okręgowy ze ZO PZŁ Jacek Banach.
czytaj dalej

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa - czy je znamy, czy je jemy?"

 • 04-04-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa - czy je znamy, czy je jemy?"
3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbyło się podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem: „Warzywa – czy je znamy, czy je jemy?”, w którym uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Bartłomiej Kubiak, specjalista ds. promocji zdrowia Anna Zieziula, przedstawicielki Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach oraz lokalni pracodawcy współpracujący ze szkołą.
 
Naczelnym celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów i pracowników popularnego „Ceramika”, a także do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego.
 
W podsumowaniu Tygodnia Zdrowia uczestniczyło 9 szkół – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Ochotniczy Hufiec Pracy, Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Zespół Szkół Technicznych w Lubsku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – które rywalizowały w dwuetapowym konkursie sprawdzającym wiedzę i umiejętności kulinarne. Pierwszym zadaniem drużyn było przygotowanie dania, którego podstawowym składnikiem będą rośliny strączkowe, a drugim – udział w quizie „Warzywa – czy je znamy, czy je jemy?”.
 
Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, na drugi miejscu uplasowała się reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach, wyprzedzając jednym punktem Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Żarskiego.
 
Tydzień Zdrowia w ZSOiT rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do piątku (5 kwietnia). Uczestnicy wydarzenia – obok udziału w prelekcjach ściśle związanych z zasadami żywienia i zdrowym style życia – mogli skorzystać z kącika zdrowia i urody.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"

 • 04-04-2019
Ilustracja do informacji: Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"
Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację terenów dawnych trzech zaborów. W lipcu 1919 roku ogłoszono dekret o powołaniu Policji. Sto lat później, w związku z wyjątkową, setną rocznicą, Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło to jest umowne i symboliczne w wydźwięku – kryminały nie zaczęły przecież powstawać dopiero po 1918 roku. Niemniej jednak sto lat temu powołano polską policję, sto lat temu rodziła się polska kryminalistyka.
Naszym konkursem chcemy zainspirować do sięgnięcia do początków działalności polskich służb oraz do puszczenia wodzy fantazji. Chcemy, aby uczestnicy stworzyli własne, wyjątkowe opowiadania. Może utrzymane w dawnym stylu, na wzór kryminałów z początku wieku XX? Może nowoczesne w formie, ale doskonale retro w treści?
 
Nie ograniczamy jednak naszego konkursu wyłącznie do kryminału w dawnym stylu – proponujemy też pochylenie się nad tym, co mamy dzisiaj, nad bieżącymi trendami w literaturze kryminalnej, ale także – wybiegnięcie w przyszłość. Pragniemy, aby konkurs stał się pomostem między przeszłością a przyszłością. Może za siedemdziesiąt lat, może za sto albo sto dwadzieścia – chcemy się dowiedzieć, jak widzicie przyszłość, czego się spodziewacie? Kto wie, może kiedyś te przyszłościowe prace będą czytane z równym zainteresowaniem, z jakim dziś oglądamy wizje XXI wieku tworzone ponad sto lat temu.
 
Jak wziąć udział w konkursie?
 
Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym lub sensacyjnym i nie może przekraczać 27 000 znaków (ok. 15 stron maszynopisu). Ze względu na okrągłą rocznicę powstania policji i polskiej kryminalistyki, zachęcamy, aby zgłaszane prace konkursowe zawierały mocno rozbudowany motyw policyjny. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.
Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres e-mail. Jedna osoba może zgłosić opowiadanie w jednej z trzech kategorii:
 • kryminał sto lat temu – jeśli dobrze czujecie się w klimacie retro, jeśli fascynujecie się historią i ciekawi Was, jak odkrywano sprawców zbrodni bez pomocy zaawansowanej technologii znanej z popularnych seriali telewizyjnych;
 • kryminał dzisiaj – jeśli lubicie przyglądać się rzeczywistości, ciekawią Was aktualne głośne sprawy albo… od dziecka marzyliście o byciu policjantem;
 • kryminał za sto lat – jeśli nie boicie się wyzwań, lubicie puścić wodze fantazji i chcecie sprawdzić się jako wizjoner w sprawach technologii bądź w roli policjanta w społeczeństwie przyszłości.
UWAGA! Opowiadań nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie pseudonimem i tytułem opowiadania. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, kategorię oraz dane kontaktowe.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 (https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/o%C5%9Bwiadczenie-uczestnika-konkursu.pdf).
Zachęcamy do lektury regulaminu konkursu (https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/regulamin-BPN-19-luty.pdf)!
 
Co (i kiedy) można wygrać?
 
W komisji konkursowej zasiądą między innymi Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Anna Bińkowska i przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Jury dołoży wszelkich starań, aby wyniki konkursu ogłosić w Święto Policji, 24 lipca 2019 (niemniej jednak data ogłoszenia może ulec zmianie). Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami, a lista pojawi się m.in. na naszej stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl.
Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne (w każdej kategorii: 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce). Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.
Partnerem konkursu jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które w tym roku świętuje sto lat polskiej policyjnej kryminalistyki oraz portal Kryminalna Piła, który zajmuje się promocją literatury kryminalnej i sensacyjnej w Polsce.  
 
Partnerem medialnym konkursu jest Portal Kryminalny. Portal Kryminalny istnieje od 2007 roku i jest jedną z najpopularniejszych stron internetowych dotyczących tematyki literatury kryminalnej i sensacyjnej w Polsce. Portal jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu.
Z kolei Czytam, bo lubię sprawuje nad konkursem patronat medialny.
 
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/
czytaj dalej

Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził niemieckie Vlotho

 • 04-04-2019
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził niemieckie Vlotho
W dniach 27 – 29 marca 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion – na zaproszenie Burmistrza Rocco Wilkena - odwiedził niemieckie miasto Vlotho. Staroście towarzyszyła kilkuosobowa delegacja lubskich samorządowców na czele z Burmistrzem Lubska – Januszem Dudojciem. 
 
Trzydniowa wizyta stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie do funkcjonowania polskich i niemieckich samorządów lokalnych, rozmów na temat polityki samorządowej, dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość oraz zagranicznej promocji Powiatu Żarskiego.
 
Podczas spotkania poruszano tematy związane m.in.: z rolą, zadaniami i miejscem stowarzyszeń w społeczeństwie; z zasadami działania i finansowania niemieckich odpowiedników Domów Pomocy Społecznej, różnorodnych instytucji kultury oraz klubów sportowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie społeczno – gospodarcze ściśle powiązane z problemem profilaktycznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w zajęcia o charakterze sportowym oraz kulturalnym.
 
Starosta Józef Radzion zwiedził siedzibę Urzędu Miasta Vlotho - gdzie poznał jego organizację pracy - oraz szkołę – odpowiednik polskiego liceum ogólnokształcącego, a przy okazji spaceru po mieście dyskutował o pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, w tym remonty zabytków, instytucji kultury i dróg.
 
Zarówno polscy samorządowcy, jak i przedstawiciele stowarzyszenia we Vlotho zgodnie podkreślili chęć podtrzymywania kontaktów turystycznych oraz tradycyjnych wymian młodzieży polsko-niemieckiej, co pozwoli jeszcze lepiej poznać i zrozumieć kulturę sąsiadów.
czytaj dalej

Mistrzostwa Powiatu Żarskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu

 • 01-04-2019
Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Powiatu Żarskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu
29 marca 2019 r. na pływalni „Wodnik” w Żarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żarskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu. Zawody otworzyła Wicestarosta Małgorzata Issel; w otwarciu uczestniczył również radny powiatowy Bogdan Kępiński.
 
W zawodach wzięli udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żarskiego w konkurencjach:
1. 50m - styl dowolny (chłopcy i dziewczęta)
2. 50m - styl klasyczny (chłopcy i dziewczęta)
3. 50m - styl grzbietowy (chłopcy i dziewczęta)
4. Sztafeta 4x50m - styl dowolny (chłopcy i dziewczęta)
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1