Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec na dożynkach gminnych w Przewozie

 • 04-09-2019
Ilustracja do informacji: Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec na dożynkach gminnych w Przewozie
31 sierpnia 2019 r. w Przewozie odbyły się dożynki gminne, w trakcie których przeprowadzono powiatowy konkurs wieńca dożynkowego.
Powiat Żarski reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kordylewski oraz członek Zarządu Powiatu Tomasz Czajkowski.
W konkursie w kategorii wieńców nowoczesnych zwyciężył wieniec zespołu „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych , a tytuł najpiękniejszego wieńca tradycyjnego otrzymał wieniec Rady Sołeckiej Dobrochów.
Zwycięzcy otrzymali nagrody Starosty Żarskiego w wysokości 1000 zł i 9 września 2019 r. będą reprezentować Powiat Żarski w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019 w Krzyszycach.
czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 • 04-09-2019
Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. W uroczystościach w Żarach i Lubsku Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czerniawski, Radni: Tomasz Czajkowski, Elżbieta Haściło, Elżbieta Łobacz-Bącal, Bogdan Kępiński, sekretarz powiatu Agnieszka Domaradzka, naczelnik WEZ - Bartłomiej Kubiak.
Przedstawiciele Powiatu Żarskiego życzyli uczniom, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

IX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-08-2019
Ilustracja do informacji: IX sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz wręczyli akty powierzenia na stanowiska dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Pani  Elżbiecie Maćko oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
w Lubsku Pani Gabrieli Fiedler. Uroczyście wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego  Pani Agnieszce Kasperskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami.
W punkcie dotyczącym spraw różnych członek zarządu Pan Tomasz Czajkowski, Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje członkowi zarządu Panu Markowi Femlakowi w związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych. Doktor Marek Femlak jest bardzo uznanym lekarzem diabetologiem, pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. medycznych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego od dnia 1 września 2019 roku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dąbrowa Łużycka dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1084F,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
 
czytaj dalej

Przed pierwszym dzwonkiem, czyli spotkanie z dyrektorami szkół

 • 23-08-2019
Ilustracja do informacji: Przed pierwszym dzwonkiem, czyli spotkanie z dyrektorami szkół
23 sierpnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak spotkali się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
 
Przewodnim tematem spotkań było zbilżające się wielkimi krokami rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020: omówione zostały sprawy związane z naborem podwójnego rocznika uczniów do szkół, bieżącymi remontami, zatrudnieniem nauczycieli oraz wakatami w szkołach. Sporo uwagi poświęcono ustawie z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole. Nowe przepisy – które wejdą w życie 12 września br.-  określają m.in. zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.
 
czytaj dalej

Mury pną się do góry - rozbudowa strażnicy postępuje zgodnie z planem

 • 23-08-2019
Ilustracja do informacji: Mury pną się do góry - rozbudowa strażnicy postępuje zgodnie z planem
22 sierpnia 2019 r., na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego bryg. Pawła Hryniewicza, Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził plac budowy nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach.
 
Zadanie polegające na budowie budynków komendy i JRG  w stanie surowym otwartym przy ulicy Zielonogórskiej 23 w Żarach realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „JANBUD” sp. z o.o., a prace budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem. Wyczekiwana od wielu lat inwestycja nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim, również bardzo pozytywnie wpłynie na warunki lokalowe strażaków – zawodowców.
 
Wizyta na placu budowy była okazją do umówienia zasad współpracy i udzielania wsparcia finansowego dla kolejnych etapów budowy przez samorząd powiatowy. Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest ze środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022. W tym roku, Powiat Żarski przekazał na ten cel 616 tysięcy złotych, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025 zostały ujęte kolejne znaczne kwoty wsparcia - po 613 tys. zł w latach 2020-2022.
czytaj dalej

Spotkanie robocze przed rozpoczęciem roku szkolnego

 • 20-08-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie robocze przed rozpoczęciem roku szkolnego
20 sierpnia 2019 r. odbyło się robocze spotkanie związane ze stanem przygotowań placówek oświatowych w powiecie żarskim.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i członek Komisji Edukacji i Rynku Pracy Tadeusz Kordylewski przed posiedzeniem komisji został zapoznany przez Wicestarostę Małgorzatę Issel i Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomieja Kubiaka z naborem, bieżącymi remontami, tworzeniem nowych klas dla podwójnego rocznika uczniów ( po szkole podstawowej i gimnazjum), zatrudnieniem nauczycieli oraz wakatami w szkołach.
czytaj dalej

Spotkanie władz Powiatu Żarskiego z Wójtem Gminy Tuplice Katarzyną Kromp

 • 12-08-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie władz Powiatu Żarskiego z Wójtem Gminy Tuplice Katarzyną Kromp
9 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtem Gminy Tuplice Katarzyną Kromp.
 
Podczas spotkania rozmawiano m.in.  o  zasadach współpracy przy realizacji inwestycji powstałych na terenie gminy Tuplice, o usunięciu z terenu gminy produktów pohutniczych oraz sprawach ekologii i ochrony środowiska związanej z pielęgnacją drzew przy drogach gminnych i powiatowych.
 
Kolejnym ważnym tematem była organizacja ruchu i poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1098 F – ul. Parkowa w Tuplicach.
 
Rozmowy prowadzone były w ramach cyklu spotkań dotyczących współpracy Starostwa z jednostkami samorządów terytorialnych.
 
czytaj dalej

Mieszkańcu upamiętnili rocznicę Powstania Warszawskiego

 • 02-08-2019
Ilustracja do informacji: Mieszkańcu upamiętnili rocznicę Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego - zrywu, który na stałe zapisał się w historii Polski. Zbrojna walka z niemieckim nazistowskim okupantem kosztowała życie tysięcy ludzi, a Warszawa została niemal zrównana z ziemią.
 
O godzinie 17.00  na terenie całego Powiatu Żarskiego uruchomione zostały syreny alarmowe upamiętniające poświęcenie i walkę Powstańców Warszawskich. Zgromadzeni mieli okazję złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem Żołnierza Kresowego.
 
Podczas uroczystości Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Kresowego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańcy Żar.
czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

 • 26-07-2019
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
Informujemy, że 31 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Gminnych w Przewozie przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
 
Dwa najlepsze spośród wszystkich wieńców z powiatu, wytypowane przez jury, reprezentować będą Powiat Żarski w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas XXI Lubuskiego Święta Plonów, które odbędzie się 8 września 2019 r. w Krzeszycach.
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy:
 
 
oraz z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas XXI Lubuskiego Święta Plonów:
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
czytaj dalej

Uczniowie ze szkół Powiatu Żarskiego wykorzystują wakacje na naukę zawodu!

 • 26-07-2019
Ilustracja do informacji: Uczniowie ze szkół Powiatu Żarskiego wykorzystują wakacje na naukę zawodu!
Wielu uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego wykorzystuje wakacyjny czas na praktyczną naukę zawodu. Dzięki stażom zawodowym zorganizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, którego liderem jest Powiat Żarski, młodzież nabywa doświadczenia zawodowego w urzędach oraz małych i dużych przedsiębiorstwach. Partnerem Powiatu Żarskiego w realizacji tego zadania jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
 
W ostatnich dniach, stażystów i ich opiekunów odwiedzili Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Środki unijne pozyskane przez Powiat Żarski pozwoliły na zorganizowanie staży zawodowych w wielu atrakcyjnych miejscach na terenie naszego powiatu. Uczniowie nabywają doświadczenia kształcąc się m.in. w kwiaciarni Pachnie Mi w Żarach, w żarskiej kawiarni LaVenda, Urzędzie Miejskim w Żarach, Urzędzie Miejskim w Lubsku, Urzędzie Gminy w Lipinkach Łużyckich czy w dużych przedsiębiorstwach, jak Poli- Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o w Żarach.
 
Tegoroczne staże realizowane są u 51 przedsiębiorców z terenu Powiatu Żarskiego, którzy oferują młodym ludziom bardzo nowoczesne metody kształcenia. W ramach projektu do 30 czerwca 2020 roku zrealizowanych zostanie 660 płatnych staży zawodowych dla uczniów, a do dzisiaj z tej formy doskonalenia zawodowego skorzystało 534 osób.
 
Staż mogą odbyć uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
 
Za zrealizowany staż uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Równie atrakcyjna jest oferta skierowana do pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć ucznia na staż. Założenia projektu przewidują refundację kosztów stażu, w tym szkolenia BHP, badań lekarskich, odzieży roboczej itd. oraz refundację części wynagrodzenia pracownika, któremu zostanie powierzona rola opiekuna stażysty.
 
Przypomnijmy, Powiat Żarski otrzymał 22 mln. 373 tys. 874,36 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. Ze środków unijnych został zakupiony najnowocześniejszy sprzęt do specjalistycznych pracowni. W ramach projektu 2300 uczniów zostanie objętych szkoleniami, kursami, praktykami i stażami zawodowymi. 78 nauczycieli szkół Powiatu Żarskiego skorzysta z atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1