.

Władze Powiatu Żarskiego spotkały się z Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem

 • 15-03-2019
Ilustracja do informacji: Władze Powiatu Żarskiego spotkały się z Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem
13 marca 2019 r., Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie - Michałem Morżakiem.
W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie. Dodatkowo podjęto temat związany ze współpracą Urzędu Gminy z Wydziałem Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żarach dotyczącą budowy kompleksu wypoczynkowego w Tyliczkach. Wójt Michał Morżak podkreślił, że współpraca z Wydziałem Budownictwa i Ochrony Środowiska układa się bardzo dobrze, a wszystkie sprawy załatwiane są bardzo sprawnie.
czytaj dalej

Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 13-03-2019
Ilustracja do informacji: Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
12 marca 2019 r. Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Marzena Machałek w towarzystwie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy oraz Posła na Sejm RP Jacka Kurzępy odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach Bartłomiej Kubiak, Dyrektor CKZiU– Robert Nowaczyński, kierownik szkolenia praktycznego - Karol Holski oraz uczniowie oprowadzili zebranych po wyremontowanych warsztatach, gdzie zostały zaprezentowane m.in. nowoczesne pracownie obrabiarek analogowych i obrabiarek CNC– zakupione z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego, nowy samochód do nauki jazdy oraz odnawiane w ramach zajęć dydaktycznych zabytkowe pojazdy
czytaj dalej

Lubuski Kongres Zawodowy w Żarach

 • 12-03-2019
Ilustracja do informacji: Lubuski Kongres Zawodowy w Żarach
12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbył się Lubuski Kongres Zawodowy organizowany przez Wojewodę Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Partnerami wydarzenia byli Starosta Żarski oraz Burmistrz Miasta Żary. To trzecie – po Opolu i Gdańsku - z szesnastu zaplanowanych tego typu spotkań w kraju.
Lubuski Kongres Zawodowy otworzyła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, następnie głos zabrali: Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Marzena Machałek, Wojewoda Lubski Władysław Dajczak oraz Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego, lubuscy przedsiębiorcy, dyrektorzy i nauczyciele oraz uczniowie, którzy kształcą się na kierunkach technicznych.
Przewodnim tematem spotkania były rozwiązania dotyczące szkolnictwa z zawodowego, w tym zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
Lubuski Kongres Zawodowy poświęcony zmianom w szkolnictwie branżowych i technicznym był również okazją do podpisania przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel, pracodawcę Mirosława Ikera i dyrektora Roberta Nowaczyńskiego porozumienia dotyczącego objęcia patronatem klas w zawodach: technik mechanik i operator obrabiarek skrawających w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz do wręczenia przedsiębiorstwu MINOWA - METAL Sp. z o.o. wyróżnienia za współpracę z CKZiU.
Podczas dyskusji panelowej Wicestarosta Małgorzata Issel mówiła o szansach i zagrożeniach szkolnictwa branżowego i zawodowego, wprowadzaniu dualnego systemu kształcenia oraz włączaniu pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania.
czytaj dalej

XVII Targi Edukacyjne Powiatu Żarskiego

 • 12-03-2019
Ilustracja do informacji: XVII Targi Edukacyjne Powiatu Żarskiego
12 marca 2019 r. w hali Powiatowego Centrum Sportu w Żarach odbyła się XVII edycja Targów Edukacyjnych Powiatu Żarskiego. Tegoroczne Targi Edukacyjne – będące imprezą towarzyszącą Lubuskiemu Kongresowi Zawodowemu – uroczyście otworzyły Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Marzena Machałek oraz Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa. Oprócz Pani Minister i Pani Kurator, słowa powitania do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych skierowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa.
 
Następnie Pani Minister Machałek, Pani Kurator Rawa oraz Pan Wojewoda Dajczak,  w towarzystwie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego, władz samorządowych, pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych, zapoznali się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego.
 
Tegoroczne Targi Edukacyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia.  Udział w targach pozwolił młodzieży na zapoznanie się z kierunkami kształcenia w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020. Stworzył możliwość poznania oraz porównania prezentowanych ofert szkół ponadgimnazjalnych. Oferty w formie katalogów, ulotek, ciekawych eksponatów, pokazów oraz bezpośrednie rozmowy z uczniami i nauczycielami stanowiły źródło cennej informacji dla gimnazjalistów i ósmoklasistów. Wzorem lat ubiegłych, szczególne powodzenie wśród zwiedzających miały stoiska szkół zawodowych oraz techników.
 
Wśród wystawców na XVII Targach Edukacyjnych znalazły się m.in.: wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i jednostki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Ochotniczy Hufiec Pracy 4-5 w Żarach, przedstawiciele projektu Erazmus + oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie władz Powiatu Żarskiego z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem

 • 05-03-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie władz Powiatu Żarskiego z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem
5 marca 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Leszkiem Mrożkiem – Wójtem Gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Gminy -  Leszek Kasprów
 
Głównymi tematami spotkania były m.in. plany remontów i modernizacji dróg, plany dotyczące współpracy obu samorządów w zakresie realizacji inwestycji drogowych oraz możliwości wsparcia przez samorządy rozbudowywanego Szpitala Na Wyspie w Żarach
czytaj dalej

Lubuski Kurator Oświaty z wizytą w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 04-03-2019
Ilustracja do informacji: Lubuski Kurator Oświaty z wizytą w Starostwie Powiatowym w Żarach
 
1 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Pani Elżbieta Haściło, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Pani  Janina Grzecznowska, Starszy Wizytator Pani Sylwia Czapla, Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach Pani Wioletta Markulak oraz Pan Bartłomiej Kubiak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Tematem przewodnim spotkania było omówienie stanu przygotowań szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, do naboru uczniów w roku szkolnym 2019/2020. W roku w 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich będą ubiegały się dwa roczniki uczniów – absolwenci ósmych klas szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów. Podczas rozmów szczegółowo przedstawiono stan bazy lokalowej oraz potrzeby kadrowe poszczególnych szkół.
 
Poczyniono również ustalenia dotyczące organizacji zbliżającego się Lubuskiego Kongresu Zawodowego oraz XVII Targów Edukacyjnych – będących imprezą towarzyszącą kongresowi. XVII Targi Edukacyjne przygotowane zostały z myślą o młodzieży kończącej naukę w gimnazjum oraz w szkole podstawowej. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskać informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz obowiązujących w nich zasadach rekrutacji.
 
XVII Targi Edukacyjne odbędą się w 12 marca 2019 r. w godzinach 10.00 -14.00 w Powiatowym Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach (ul. Podwale 16).
 
czytaj dalej

Zaproszenie na XVII Targi Edukacyjne

 • 04-03-2019
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na XVII Targi Edukacyjne
Serdecznie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w XVII  Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniu 12 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Powiatowym Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach, ul. Podwale 16.
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 04-03-2019
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
1 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego. W zakończeniu udział wzięli Starosta Żarski Józef Radzion, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Starosta Józef Radzion podziękował wszystkim za wkład i zaangażowanie, dzięki którym kwalifikacja przebiegała bez zastrzeżeń i zakłóceń, a także wyraził nadzieję na tak dobrą współpracę w przyszłym roku.
 
Przez ponad miesiąc Powiatowa Komisja Lekarska dokonywała oceny zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet. W okresie od 04 lutego do 1 marca przed komisją stawiło się 431 osób, w tym 6 kobiet.
 
Kategorię zdrowia ,,A’’ – zdolny do czynnej służby wojskowej otrzymało 398 mężczyzn. Kobiety, których było znacznie mniej niż mężczyzn, to zdecydowanie stanowiły najsilniejszą reprezentację – wszystkim przyznano kategorię ,,A’’.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie władz Powiatu Żarskiego ze Starostą Powiatu Sprewa – Nysa

 • 01-03-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie władz Powiatu Żarskiego ze Starostą Powiatu Sprewa – Nysa
28 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące współpracy zaprzyjaźnionych powiatów: Powiatu Żarskiego oraz niemieckiego Powiatu Sprewa – Nysa. W rozmowach uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Starosta Powiatu Sprewa – Nysa Harald Altekrüger, Wicestarosta Małgorzata Issel, Estera Lindner-Kuhlmann, Jana  Handrischeck oraz Iris Wussmann.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę oraz nakreślono kierunki dalszych, połączonych działań dotyczących najbliższej przyszłości. Wśród poruszanych tematów znalazły się te dotyczące m.in.: wspólnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej związanych ze sportem, turystyką, profilaktyką w zakresie zdrowia, ekologią i infrastrukturą drogową oraz wspólnych organizacji: konferencji, spotkań tematycznych i uroczystości rocznicowych. Przedstawiciele władz obu powiatów poruszyli również zagadnienia związane z funkcjonowaniem kompleksu energetyczno – kopalnianego po stronie niemieckiej i ewentualnych inwestycji, które są planowane po stronie polskiej.
Starostowie Józef Radzion oraz Harald Altekrüger pokreślili zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz wyrazili chęć jej kontynuowania w przyszłości.
czytaj dalej

IV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 01-03-2019
Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IV sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Przed rozpoczęciem obrad – z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Żarskiego - Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem złożyli wyrazy uznania za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownikom Starostwa Powiatowego.
 
Listy gratulacyjne i upominki zostały wręczone urzędnikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w 1999 roku:  Alicji Baranowskiej – Naczelnikowi Wydziału Geodezji I Katastru, Magdalenie Jarockiej -  Referentowi ds. Ewidencji Gruntów, Annie Jarosińskiej  – Kierownikowi Referatu Ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Elżbiecie Klimkowskiej -  Inspektorowi ds. Ewidencji Gruntów, Ewie Komedzie – Inspektorowi ds. Rejestracji Pojazdów, Agnieszce Lewandowskiej – p.o. Kierownika Referatu Ds. Ochrony Środowiska,  Arlecie Łoś - Specjaliście ds. Korespondencji, Edycie Miklas – Lis -  Inspektorowi ds. Ruchu i Transportu, Ewie Mikulskiej -  Starszej Specjalistce ds. Obsługi Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, Stanisławowi Owczaryszkowi – Podinspektorowi ds. Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Elżbiecie Pawłowskiej – Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomości, Izabeli Syroce – Inspektorowi ds. Ewidencji Kierowców, Krzysztofowi Szczechowiakowi – Głównemu Specjaliście ds. Ochrony Środowiska, Wiesławie Szymanek – Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami, Włodzimierzowi Ślósarczykowi – Inspektorowi ds. Rejestracji Pojazdów, Krzysztofowi  Tratkiewiczowi – Robotnikowi Gospodarczemu oraz Wiesławie Zapotocznej – Starszemu Specjaliście ds. Obsługi Zasobu Geodezyjno –Kartograficznego.
 
Następnie przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Po podjęciu uchwał przez Radę Powiatu Żarskiego, radni przystąpili  do składania interpelacji, zapytań oraz dyskusji w części poświęconej wolnym wnioskom.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/99 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook