Z Danutą Madej i Patrykiem Falińskim o planowanej współpracy między Powiatem Żarskim a Miastem Żary

 • 13-02-2019
Ilustracja do informacji: Z Danutą Madej i Patrykiem Falińskim o planowanej współpracy między Powiatem Żarskim a Miastem Żary
11 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Danutą Madej Burmistrz Miasta Żary oraz Patrykiem Falińskim Zastępcą Burmistrza Miasta Żary. 
 
Podczas rzeczowego spotkania przedstawiciele władz samorządowych wskazali priorytety w zakresie zadań i możliwości współpracy pomiędzy powiatem a gminą w zakresie przeprowadzenia przyszłych inwestycji drogowych mających na celu usprawnienie komunikacji w mieście. Rozważano również, które z planowanych inwestycji mogłyby aplikować o dofinansowanie z środków zewnętrznych.
 
Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały wolę wspólnego działania przy realizacji najważniejszych inwestycji w Żarach.
czytaj dalej

Starosta Żarski Józef Radzion o planach rozwoju Powiatu Żarskiego z Posłem na Sejm RP Jackiem Kurzępą

 • 08-02-2019
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Józef Radzion o planach rozwoju Powiatu Żarskiego z Posłem na Sejm RP Jackiem Kurzępą
7 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Jacka Kurzępy ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem oraz radnym miejskim Tadeuszem Płóciennikiem. Podczas spotkania omawiano najważniejsze problemy Powiatu Żarskiego oraz plany związane z jego rozwojem.
Rozwój infrastruktury drogowej, w tym przebudowa południowej jezdni A18, budowa drugiej części obwodnicy Lubska oraz nowy system dofinansowania inwestycji drogowych dla samorządów były jednymi z tematów rozmów.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia spraw związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Domów Dziecka. Starosta Józef Radzion przybliżył zasady działania służby zdrowia w Powiecie Żarskim i poruszył zagadnienia związane z ratownictwem medycznym, nocną i świąteczną pomocą lekarską, dostępnością poradni specjalistycznych oraz inwestycjami w służbie zdrowia.
Następnie poruszono tematy edukacji branżowej w Powiecie Żarskim, sprawę kompleksu energetycznego Gubin – Brody oraz sprawy związane z transportem zbiorowym i rządowymi programami jego wsparcia.
Na zakończenie spotkania, Poseł Jacek Kurzępa zadeklarował współpracę oraz wsparcie w działaniach podejmowanych przez Powiat Żarski.
 
 
czytaj dalej

Zadbaj o zdrowie i skorzystaj z darmowych badań!

 • 05-02-2019
Ilustracja do informacji: Zadbaj o zdrowie i skorzystaj z darmowych badań!
W związku z realizacją przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu oraz Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej programu profilaktycznego nowotworów głowy i szyi – Daj sobie szansę  informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych   badań  osób  znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi.
 
W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi. Liczba nowych rozpoznań wzrosła aż o 25%. Według danych statystycznych stanowią one 8 % zdiagnozowanych wszystkich nowotworów złośliwych. Niestety rośnie również liczba zgonów spowodowanych tą grupą chorób, które rozpoznawane są w III i IV stadium zaawansowania.
 
Można zapobiec wykrywaniu nowotworów głowy i szyi na późnym etapie zaawansowania poprzez BEZPŁATNE badania profilaktyczne dla osób będących w grupie wiekowej 40-65, edukację i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów - bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów, do których zaliczamy przewlekły ból gardła, chrypka, ból ucha niezwiązany z stanem zapalnym ucha środkowego, pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia oraz uczucie zawadzania podczas połykania.
 
Pacjenci, którzy zaobserwowali u siebie wymienione objawy i czują się zaniepokojeni tym faktem mogą zarejestrować się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerem  telefonu 503 414 178.
 
Badania są  finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażane w ramach programu, są bezpłatne odbywają się w Szpitalu Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu  ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.
 
Badania odbywają się poza tradycyjną kolejnością, a maksymalny czas oczekiwania na wizytę to dwa tygodnie.
czytaj dalej

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta!

 • 04-02-2019
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta!
 
04 lutego 2019 roku w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Starosta Żarski Józef Radzion, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała oraz Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent.
 
Tegoroczna kwalifikacja będzie obejmowała:
1.mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
                                                                                                                                    
Jednocześnie przypominamy, iż osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 


 

Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok

 • 31-01-2019
Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok
31 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Rady Powiatu Żarskiego. Radni oddali hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2019. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii Komisji Stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
Projekt uchwały budżetowej na 2019 roku został przez Radnych Powiatu Żarskiego przyjęty jednogłośnie, podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025. W dalszej części, Radni głosowali nad kolejnymi projektami uchwał oraz składali interpelacje.
 
Na zakończenie sesji, głos – na wniosek Pana Marka Femlaka – zabrał Pan Stefan Łyskawa Prezes Zarządu Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, który przestawił zgromadzonym informacje o działalności Domu Samotnej Matki w Żarach i Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach oraz odpowiedział na szereg pytań dotyczących funkcjonowania obu jednostek.
 
Całą transmisję można obejrzeć klikając na link: https://www.youtube.com/watch?v=IMz4MLUQwwk
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Olbrachtów w sprawie potrzeby realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1094F.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach

 • 23-01-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach
22 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach. Spotkanie, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski, odbyło się w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. W skład Zarządu zostali powołani Starosta Żarski Józef Radzion, któremu powierzono funkcję Prezesa oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz. Na spotkaniu zostały omówione również sprawy bieżące dot. działalności Oddziału Powiatowego ZOSP w 2019 roku.
 W Powiecie Żarskim rusza kwalifikacja wojskowa!

 • 21-01-2019
Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim rusza kwalifikacja wojskowa!
W okresie od 04 lutego do 01 marca 2019 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
 
Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych), w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
                                                                                                                                     
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 04 do 11 lutego 2019 r.
Miasto Łęknica - 11 lutego 2019 r.
Gmina Lubsko - od 12 do 15 lutego 2019 r.
Gmina Żary od 18 do19 lutego 2019 r.
Gmina Jasień - od 20 do 21 lutego 2019 r.
Gmina Trzebiel - od 22 do 25 lutego 2019 r.
Gmina Przewóz - 25 lutego 2019 r.
Gmina Brody - 26 lutego 2019 r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 27 lutego 2019 r.
Gmina Tuplice - 28 lutego 2019 r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 01 marca 2019 r.
czytaj dalej

O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim

 • 17-01-2019
Ilustracja do informacji: O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim
16 stycznia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Januszem Drozdą oraz Komendantem Powiatowym PSP w Żarach mł. bryg. Robertem Słowikowskim. Na spotkaniu rozmawiano o budowie nowej strażnicy i bezpieczeństwie mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Budowa nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz sprawy proceduralne z nią związane były głównym tematem spotkania w Starostwie Powiatowym. Starosta Józef Radzion oraz jego goście omówili kwestie nadchodzących przetargów, dofinansowania oraz długości realizacji inwestycji. Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest z środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022. Wyczekiwana od wielu lat budowa strażnicy nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim, również bardzo pozytywnie wpłynie na warunki lokalowe strażaków – zawodowców.
 
Podczas spotkania podjęto temat dobrej współpracy Komendy Powiatowej PSP w Żarach z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej działającymi na terenie powiatu oraz podkreślono ogromne znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w wspieraniu działań Państwowej Straży Pożarnej.
 
Na zakończenie, Starosta Żarski Józef Radzion, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Janusz Drozda oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski skupili się na działaniach związanych z szeroko pojętą profilaktyką, informowaniem oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom występującym w okresie grzewczym. Omówiono realizację programów skierowanych dla uczniów oraz mieszkańców Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka
15 stycznia 2019 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. W sportowych zmaganiach uczestniczyły dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz dzieci z  Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce wywalczyła ekipa z Lubska i to ona otrzymała puchar ufundowany przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona. Z racji, iż głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków Domów –  obie drużyny otrzymały bony podarunkowe.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
15 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianiowska, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Słowikowski, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Białek, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Beata Rybaczkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Banaś, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman – Czyżyk, Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Maćko, Zastępca Dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Beata Prowacka - Szelest, Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku Ryszard Werecki, Kierownik Enea Rejonu Żary Michał Bartosz oraz przedstawiciel Komendanta Wojskowego Komendy Uzupełnień w Żaganiu i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
 
Uczestnicy spotkania przedłożyli Staroście raporty dotyczące ich działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Żarskiego w roku ubiegłym oraz poinformowali o planowanych działaniach związanych z bezpieczeństwem, które będą podejmowane w 2019 roku.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1