.

2019

Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego
6 września 2019  r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Członka Zarządu Powiatu Michała Rudnickiego z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukaszem Mejzą.
W  czasie spotkania poruszono przede wszystkim kwestie związane z pozyskiwaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, wspólne działania Rady Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego. Starosta podkreślił, że najważniejsze zadania, które powinny znaleźć się  na liście priorytetów województwa lubuskiego to kwestie związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej w Powiecie Żarskim (e-zdrowie, geriatria).
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podkreślono konieczność przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 - budowa ronda w stronę Grabika oraz II etapu obwodnicy Lubska.
Poruszono również kwestie dotyczące zwiększenia środków na tereny wiejskie poprzez wsparcie stowarzyszeń : LZS, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich Rady Sołeckiej.
Mając na uwadze ochronę środowiska podkreślano sprawy związane  z gospodarką odpadami, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Żarskiego miejscem magazynowania zatrzymanych transportów z nielegalnymi odpadami oraz odzyskiem surowców wtórnych (butelkomaty).
Starosta zaznaczył, że cyklicznie odbywają się  spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie najistotniejszych kwestii naszego powiatu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook