Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!
20 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Jolanta Dankiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Wioletta Kuźmińska oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy dokonali odbioru prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku od Edwarda Karpowicza – właściciela Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego.
 
Uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Trwające od jesieni roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED. Dodatkowo, zostaną nasadzone ozdobne krzewy, więc pozostaje nam jedynie czekać, aż wszystko się pięknie zazieleni.  
 
Koszt kompleksowej modernizacji budynku wyniósł: 1 006 139 zł
Koszt remontu ogrodzenia wokół budynku wyniósł: 140 727,46 zł 
Koszt zagospodarowania terenu wyniósł: 119 tys. 970 zł
czytaj dalej

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę
19 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Edward Karpowicz – właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 (0+000,00) do km 14+660,62 (1+183,92)”. W podpisaniu uczestniczyli również: Radny Powiatu Żarskiego i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej – Tomasz Czajkowski oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Paweł Ratuś.
 
Zakres robót na drodze powiatowej 1100F obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejącej ulicy wraz z jej infrastrukturą, budowę 1 183,92 m nowej poszerzonej drogi wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, budowę zatok autobusowych, nowych chodników, budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.  Poprawione zostaną pobocza, wykonane będą również nowe zjazdy na nieruchomości, przepusty oraz zamontowane zostanie oświetlenie przejść dla pieszych. Realizowana przez Powiat Żarski inwestycja pozytywnie wpłynie nie tylko na sam standard drogi, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników. 
 
Termin wykonania prac: październik 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 839 362,14 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 275 379 zł
czytaj dalej

XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 19-03-2018
Ilustracja do informacji: XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
16 Marca 2018 roku odbył się XV Powiatowy Mecz Ortograficzny pod Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w słownych zmaganiach kibicowała uczniom Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak . Podczas meczu ortograficznego licealiści musieli zmierzyć się z naprawdę trudnym dyktandem. W tekście nie zabrakło takich wyrazów jak hultaj, tchórzofretek, kąkoli czy gżegżółek. Mistrzem ortografii okazał się Michał Butryn z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Drugie miejsce zajął Mateusz Walczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, zaś trzecie Michał Olechno z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Najlepsi otrzymali nagrody, które ufundował Starosta Żarski.
Wszystkim uczestnikom dyktanda gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!

 • 15-03-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!
13 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, podpisali umowę o dofinansowanie remontów dróg w Powiecie Żarskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1129F w Górzynie oraz droga powiatowa nr 1100F w Piotrowie. Wartość obu inwestycji wyniesie prawie 6 milionów złotych, a poziom dofinansowania sięgnie niemal 3 milionów złotych.
 
To nie koniec dobrych wiadomości… 
 
9 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby wraz z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak podpisać umowę na dofinansowanie projektów rozbudowy warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. W podpisaniu umowy uczestniczył również Pan Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.  Wartość inwestycji, dzięki której znacznie poprawi się jakość infrastruktury edukacyjnej w CKZiU, wyniesie około 3 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości ponad dwóch milionów złotych.
czytaj dalej

Młodzi Artyści z Powiatu Żarskiego nagrodzeni!

 • 12-03-2018
Ilustracja do informacji: Młodzi Artyści z Powiatu Żarskiego nagrodzeni!
9 marca 2018 r. w Lubskim Domu Kultury odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej zorganizowany przez nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
W konkursie, przeznaczonym dla młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, ocenie jury podlegała poprawność językowa, walory muzyczne oraz wrażenia artystyczne występów. Przed jury, w składzie: Gabriela Fiedler, Teresa Załużna, Karolina Słoniowska, Wojciech Szturomski oraz Aleksander Draguła, stanęło 13 młodych wykonawców, którzy sięgnęli po największe hity z list przebojów.
 
Celem konkursu było stworzenie młodzieży szansy zaprezentowania talentu wokalnego i umiejętności językowych w środowisku lokalnym oraz pokazanie kolejnego sposobu na naukę języków obcych.
 
Decyzją Jury tytuł LAUREATA otrzymały:
Julia Falkiewicz, Wiktoria Ptak oraz Jagoda Ziółkowska.
 
Wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej otrzymały:
Paula Stoppa, Marika Książka oraz Julia Baryła.
 
Nagrodę specjalną Starosty Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia otrzymał Szymon Grochowski, natomiast dyrektor Lubskiego Domu Kultury Teresa Załużna nagrodę specjalną za wrażenie artystyczne przyznała Idze Smuźniak.
 
Wyróżnieni wykonawcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Janusza Dudojcia.
 
Wszystkim młodym Artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Nowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, czyli przedsiębiorcy na szkoleniu

 • 09-03-2018
Ilustracja do informacji: Nowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, czyli przedsiębiorcy na szkoleniu
9 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się, zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, bezpłatne szkolenie „Vademecum ochrony danych osobowych po zmianie przepisów – najważniejsze aspekty RODO w przedsiębiorstwie – praktyczne szkolenie od podstaw”.  Szkolenie, które zostało skierowane do przedsiębiorców działających w różnych branżach, pracowników przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadrowych, otworzyły Sekretarz Powiatu Żarskiego – Agnieszka Domaradzka oraz kierownik OPZL Oddział Żary – Joanna Małecka.
 
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza od dnia 5 maja 2018 r. szereg nowych wymagań oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia omówione zostały dotychczasowe regulacje prawne oraz nowe akty prawne związane z ochroną danych osobowych, w tym m.in.: obowiązek informacyjny spoczywający na Administratorze Danych Osobowych, prawa osób udostępniających dane osobowe, obowiązki Inspektora Danych Osobowych oraz planowane zmiany w przepisach Kodeksu Pracy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 
Szkolenie przeprowadziła radca prawny Pani Maja Grzegorczyk.
czytaj dalej

Z lubskimi Seniorami o prawach konsumenta

 • 07-03-2018
Ilustracja do informacji: Z lubskimi Seniorami o prawach konsumenta
6 marca 2018 r. w Lubskim Domu Kultury odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Grzegorzem Chmielewskim. Z fachowej wiedzy Rzecznika skorzystało kilkudziesięciu seniorów. Inicjatorem szkolenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Spotkanie przeprowadzone w Lubsku miało na celu pokazanie zagrożeń, na jakie narażone są starsze osoby ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, a także przybliżenie praw, jakie ma każdy konsument bez względu na wiek. Pan Grzegorz Chmielewski w sposób bardzo przystępny i zrozumiały omówił zawiłości prawa konsumenckiego oraz wyjaśnił, jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług. Seniorzy, którzy chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, mieli okazję do rozwiania wątpliwości  dotyczących gwarancji, ubezpieczania zakupów oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W trakcie prelekcji nie zabrakło  przykładów, z którymi Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał do czynienia podczas swojej pracy, aby w pełni zobrazować jakie sztuczki stosują sprzedawcy. Nie zabrakło również porad dotyczących sposobów zabezpieczania się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.
 
Na zakończenie spotkania Starosta Janusz Dudojć złożył serdeczne życzenia oraz wręczył, licznie przybyłym Paniom, kwiaty z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 
Przypominamy:
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŻARACH - Grzegorz Chmielewski
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI - godz. 7.00 - 16.00
CZWARTKI - godz. 7.00 - 15.00
 
Starostwo Powiatowe
al. Jana Pawła II 5, pok. 202 (II piętro)
 68-200 Żary
 
Telefon 68 479 0626
czytaj dalej

XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 06-03-2018
Ilustracja do informacji: XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego, w której uczestniczył Pan Dariusz Kokosza – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie. Pan Dariusz Kokosza wykazał się niebywałą odwagą i poświęceniem, kiedy nie zważając na własne zdrowie oraz życie, uratował mężczyznę z płonącego budynku. Bohaterskiemu strażakowi- ochotnikowi podziękowali oraz wręczyli nagrodę: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdanie przedstawił Edward Skobelski.
 
Zgromadzeni, wśród których znaleźli się Wójtowie oraz Burmistrzowie Gmin i Miast Powiatu Żarskiego, wysłuchali sprawozdania I  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Żarach podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywek z działalności Policji na terenie Powiatu Żarskiego oraz sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Roberta Słowikowskiego z działalności PPSP w roku 2017. Na zakończenie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2017 przedstawiła dyrektor PCPR Pani Justyna Przedaszek.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żarskim na lata 2018 – 2020;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania.
czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • 02-03-2018
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2018 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda, w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a list w imieniu Prezydenta odczytał Proboszcz Parafii Paweł Konieczny.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz wszystkich samorządów. W imieniu Wojewody Lubuskiego list odczytał Janusz Dreczka, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel.
W uroczystościach uczestniczyli żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, mieszkańcy Żar i kibice Klubu Sportowego „Promień Żary”.
 
czytaj dalej

Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!

 • 02-03-2018
Ilustracja do informacji: Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!
1 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyli Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Pan Robert Słowikowski oraz mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, aby przyjąć podziękowania i gratulacje od Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. Okazją do miłego spotkania było zatwierdzenie – w dniu 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau – projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”. Unijny projekt o wartości  1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro,  realizowany będzie w  Powiecie Żarskim oraz  Powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp., a wśród partnerów znaleźli się: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.
 
Niezmiernie cieszy fakt, iż autorem projektu oraz jego koordynatorem z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. jest mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, który na co dzień służy w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach, a któremu Starosta Janusz Dudojć podziękował za trud włożony w napisanie projektu oraz pogratulował tak znaczącego sukcesu.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dziękuje również osobom, które pomogły w przygotowaniu oraz promowaniu projektu: Panu Czesławowi Fiedorowiczowi – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubuskiego,Panu Pawłowi Kurantowi - Kierownikowi Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020, Panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi - Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Adrianie Sarneckiej - Kierownikowi  Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach st. kpt. Panu Robertowi Słowikowskiemu.
 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
 
Celem projektu jest nie tylko stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności czy środowiska naturalnego, stała wymiana doświadczeń, szkolenia dla 1400 strażaków z Polski i Niemiec w cyklu czternastu spotkań, ale również wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które zdecydowanie przyczynią się do rozwoju współpracy z zachodnimi sąsiadami oraz podniosą poziom bezpieczeństwa na obszarze objętym działaniem projektu.
 
W działania projektowe zaangażowane zostaną również dzieci i młodzież z terenu partnerów projektu, które przejdą kursy udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia. Minimalna liczba dzieci, jaka zostanie objęta projektem po obu stronach granicy, w dwóch kampaniach informacyjnych, wyniesie 1200 osób.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1