Projekty unijne

Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr

 • 04-04-2018

Spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym

 • 28-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym
22.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zarach miało miejsce spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym.
 
Podczas  posiedzenia koordynator projektu Pan Tomasz Jaśków przedstawił sprawozdanie  z realizacji projektu w roku 2017, partnerzy i mentorzy projektu przedstawili informacje w zakresie dotychczasowej realizacji projektu. Rozmawiano o planach projektowych na rok 2018, przedstawiono nowy projekt „Poznaj Kraj Sąsiada”, który dotyczy realizacji  kształcenia zawodowego w szkołach średnich .Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im.B.Prusa w Żarach oprowadziła gości  Śladami Telemanna, czyli  w kilka historycznych i ważnych miejsc  dla Żar- prezentacja odbywała się w języku polskim i niemieckim. Na koniec  odwiedzono Liceum Ogólnokształcące im.B.Prusa oraz mieszczącą się tam siedzibę Agencji Turystycznej, która powstała na potrzeby niniejszego projektu.
 
 

Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Data: 7 grudnia 2017
Miejsce: Augustum-Annen-Gymnasium
 
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele polskich i saksońskich szkół, dyrektorzy szkół partnerskich, Paweł Kurant – Kierownik Wspólnego Sekretariatu SN-PL 2014-2020, Magdalena Dunikowska – Opiekunn Projektu RegionalManagement Wspólny Sektetariat SN-PL 2014-2020 przedstawiciele Partnerów projektu, przedstawiciele władz lokalnych Goerlitz/Zgorzelec
 
Targi uroczyście otworzył: Ralf Berger, Dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej
 
Łączna liczba uczestników: 260
 
Saksońska Agencja Oświatowa realizuje od września 2016 roku we współpracy z polskimi partnerami projekt edukacyjny RegionalManagement. 1. Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych były okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, lecz także umożliwły spotkanie wszystkich uczesników projektu i
praktyczne zastosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury, nabytych w trakcie projektowych działań edukacyjnych. Zaróno uczniowie, jak i zaproszeni goście uczestniczyli w wielu dodatkowych warsztatach, prelekcjach w muzeum oraz tematycznym zwiedzaniu Görlitz.
  
Dwudniowa polsko-saksońska podróż studyjna dla nauczycieli i mentorów Uczniowskich Agencji Turystycznych
 
Data: 12-13 grudnia 2017
 
Miejsce: Bautzen, Bolesławiec
 
Uczestnicy: 20 nauczycieli saksonskich i polskich szkół uczestniczących w projekcie.
 
Polscy i saksońscy nauczyciele oraz mentorzy wspólnie przygotowują i realizują działania projektowe zgodnie z założeniami projektu oraz odpowiadają za bieżącą działalność UAT w swoich szkołach. UAT realizują zadania projektowe, związane z opracowaniem m.in. koncepcji promocji własnego miasta, jego okolicy lub oferty kulturalno-turystycznej. Podróż studyjna do Bauzen i Bolesławca pozwoliła nauczycielom i mentorom na wymianę doświadczeń, a także przyczyniła się do zdobycia wiedzy z zakresu strategii promocji kultury i turystyki w obszarze wsparcia. Dzięki udziałowi w działaniach edukacyjnych zapewniony zostanie transfer wiedzy między szkołami partnerskimi  oraz lokalnymi instytucjami z obszaru edukacji, kultury, turystyki i promocji regionu. Podróż studyjna stanowiła jednocześnie niezwykłą okazję do lepszego poznania się wszystkich uczestników oraz praktycznego zastosowania umiejętności językowych, jak również zdobycia wiedzy na temat historii i kultury obu krajów. Podczas wspólnych warsztatów w Bautzen i Bolesławcu opartych na metodzie tandemowej, nauczyciele opracowali zadania warsztatowe i zaprezentowali wyniki swojej pracy.
 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”

 • 04-09-2017

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • 13-07-2017

Informacja
o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 

Z dniem przekazania placu budowy – 10 maja br. rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi do 20.10.2017 roku.
Wykonawca robót: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach,
 
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
- rozbiórkę istniejacej ulicy wraz z chodnikami i miejscami posojowymi,
- budowę nowej geometrii drogowej,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę azyli dla pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę ścieżki rowerowej oraz nowych chodników,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowego,
- przebudowę kolizji energetycznych,
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych,
- rozbiórkę istniejącego odwodnienia drogowego,
- budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.
 
czytaj dalej

Trwają prace na "Karasiu"!

 • 20-06-2017
Ilustracja do informacji: Trwają prace na "Karasiu"!
Nad Zalewem "Karaś" w Lubsku trwają prace związane z realizacją projektu pn: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap IV" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-niemieckiego poprzez współpracę transgraniczną, która wpłynie na przezwyciężenie barier rozwojowych.
 
 
czytaj dalej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

 • 14-06-2017
Ilustracja do informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

14 czerwca 2017 r. rozpoczął się kolejny etap termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, na który Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku, doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji oraz zadba o środowisko naturalne.
  
Termomodernizacja budynku obejmuje:
I etap: ocieplenie ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – koszt 507 953,25 zł, prace wykonuje firma KREATOR  Edyta Tomczyk z Żar
II etap: przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kolektorów słonecznych – koszt 327 256,17 zł, prace wykonuje firma TOP Instal Mariusz Wiśniewski z Chodzieży
III etap: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – koszt 92 642,41 zł, prace wykonuje firma Instalacje Elektryczne Andrzej Szobert z Żar 
 
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln 270 tyś. zł.
Termin wykonania od 10.04.2017 r. do 30.10.2017 r.
 
czytaj dalej

Prezentacja: KOMPETENCJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE W POLSKO-SAKSOŃSKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

 • 08-05-2017

Załączniki

Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku

 • 15-02-2017

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1116F w Sieniawie Żarskiej

 • 29-12-2016
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: projektyUEBaner: projektyUE 2