.

Organizacje pozarządowe NGO

Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia zwykłego „SIŁA I WZAJEMNA MOTYWACJA"

 • 10-06-2021
Likwidator Stowarzyszenia „SIŁA I WZAJEMNA MOTYWACJA" z siedzibą w miejscowości Piotrów 9, 68-132 Przewóz informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 31 maja 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. stowarzyszenia.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Stowarzyszenia należy kierować do Likwidatora Pani Agnieszki  Melskiej.
w terminie do dnia 20 lipca 2021 r.
 
 
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego przyjęcia do realizacji " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026"

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego przyjęcia do realizacji " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026"

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego, przyjęcia do realizacji " Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego, przyjęcia do realizacji " Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

Obwieszczenie w sprawie likwidacji UKS " VICTORIA JASIEŃ"

 • 19-01-2021
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA JASIEŃ" informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatora Pana Krzysztofa Matrunionek.
 
w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2021r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 14-01-2021

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

 • 02-03-2020
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców z dnia 17 stycznia 2020 roku o likwidacji Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2020 roku sygn. sprawy ZG.VIII NS-REJ.KRS/001468/20/611 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „MIROSTOWIA” Mirostowice Górne 31, 68-200 Żary.
 
Likwidatorami stowarzyszenia ustanowieni zostali Małgorzata Cegielska i Janusz Werstler.
 
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 marca 2020 roku na podany powyżej adres stowarzyszenia.
 
Likwidator Małgorzata Cegielska
czytaj dalej

Aktualizacje dla dotacji przydzielonych na podstawie Uchwały nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 04-02-2020
Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

UCHWAŁA NR 185/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 31-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 23-12-2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

 • 29-11-2019
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook