Organizacje pozarządowe NGO

Aktualizacje dla dotacji przydzielonych na podstawie Uchwały nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 04-02-2020
Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

UCHWAŁA NR 185/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 31-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz Rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żarskim

 • 23-12-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 23-12-2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

 • 29-11-2019

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Żarskiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

 • 06-11-2019

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2019.

 • 04-02-2019

Zarządzenie Nr 21 /18 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 10.10.2018 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

 • 11-10-2018

INFORMACJA DO STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 • 25-05-2018
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1