.

Organizacje pozarządowe NGO

Obwieszczenie w sprawie likwidacji UKS " VICTORIA JASIEŃ"

 • 19-01-2021
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA JASIEŃ" informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatora Pana Krzysztofa Matrunionek.
 
w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 
 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 - 2023

 • 15-01-2021
Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
Opinie i uwagi do „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
 
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: e-mail (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane
 
czytaj dalej

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2021-2026

 • 15-01-2021
Konsultacje społeczne projektu Programu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
Opinie i uwagi do „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r.    w formie:
 
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: e-mail (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 •  po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane
czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2021r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 14-01-2021

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

 • 02-03-2020
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców z dnia 17 stycznia 2020 roku o likwidacji Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2020 roku sygn. sprawy ZG.VIII NS-REJ.KRS/001468/20/611 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „MIROSTOWIA” Mirostowice Górne 31, 68-200 Żary.
 
Likwidatorami stowarzyszenia ustanowieni zostali Małgorzata Cegielska i Janusz Werstler.
 
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 marca 2020 roku na podany powyżej adres stowarzyszenia.
 
Likwidator Małgorzata Cegielska
czytaj dalej

Aktualizacje dla dotacji przydzielonych na podstawie Uchwały nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 04-02-2020
Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

UCHWAŁA NR 185/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 31-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 23-12-2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

 • 29-11-2019

EWIDENCJE

 • 07-05-2015
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook