.

Oświata

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2017/2018

 • 23-01-2018
Uchwała Nr 723/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium, wybitnym uczniom, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu.
 

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2017/2018

 • 13-07-2017
Starostwo Powiatowe w Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium zgodnie
z uchwałą Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. oraz uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
Umotywowany wniosek składa dyrektor szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, której uczniem jest kandydat do stypendium.
Termin składania wniosków – 31 październik 2017 r.
Stypendium nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych.
Regulamin przyznawania stypendiów, w tym wniosek o przyznanie stypendium, dostępne są w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Żarskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, pok.207 oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatzary.pl.

Załączniki

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Żarski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

 • 09-05-2017
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 2 w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Szkoła Podstawowa Specjalna
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
5.
Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
6.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych  im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
7.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
8.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
9.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
10.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
11.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
12.
 
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Żarach prowadzone w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Żarach
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
13.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Żarach prowadzone w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
14.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lubsku prowadzone w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
15.
Policealne Studium Zawodowe
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
16.
Szkoła Policealna nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
17.
Szkoła Policealna nr 2 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
 

Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Żarski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 • 09-05-2017
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Gimnazjum Specjalne nr 1
w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Gimnazjum Specjalne nr 2
w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Gimnazjum Specjalne
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa nr I
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Podwale 16
68 – 200 Żary
5.
Liceum Ogólnokształcące nr II
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
6.
Liceum Ogólnokształcące nr IV
w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
7.
Liceum Ogólnokształcące nr V
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
8..
Liceum Ogólnokształcące nr I
 im. Stefana Żeromskiego
w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
9.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
10.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
11.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
12.
Liceum Uzupełniające Ogólnokształcące dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
13.
Technikum nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
14.
Technikum nr 2 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
15.
Technikum nr 3 w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
16.
Technikum nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
17.
Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
18.
Technikum nr 2 w Lubsku
 Zespół Szkół Technicznych
 im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
19.
Technikum w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
20.
Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
21.
Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
22.
Liceum Profilowane nr 1
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
23.
Liceum Profilowane nr 3
w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
24.
Liceum Profilowane nr 4
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
 

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2017/2018

 • 21-04-2017

Załączniki

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2016/2017

 • 15-02-2017

Stypendia i nagrody

 • 11-04-2016

Informacje o szkołach i placówkach oświatowych

 • 21-03-2016

Załączniki

Programy rządowe

 • 16-09-2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Powiecie Żarskim

 • 28-10-2015
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook