Informacje

Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji

 • 20-11-2017
Ilustracja do informacji: Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji
Informujemy, że na terenie Gminy Żary oraz na terenie Gminy Lubsko prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
 
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenach obu gmin.
 
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie Gminy Żary i terenie Gminy Lubsko będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie obu Gmin.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do:
1. Urzędu  Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6, pok. 105 (sekretariat) lub przesłanie podpisanej deklaracji skanem na adres:  gminazary @ gminazary.pl
2. Urzędu Gminy Lubsko, pl. Wolności 1, pok. 1 (Biuro Obsługi Interesanta)
 
Deklaracje  dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubsku oraz można je pobrać ze strony internetowej www.powiatzary.pl w dziele Informacje.
 
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.
 
Więcej informacji: http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow
Deklaracja do pobrania: tutaj 
czytaj dalej

Nabór ochotników do służby przygotowawczej

 • 17-11-2017
Ilustracja do informacji: Nabór ochotników do służby przygotowawczej
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera „furtkę” do zawodowej  służby wojskowej. Jednocześnie informujemy, że jednostki wojskowe w Żaganiu i Świętoszowie dysponują wolnymi etatami dla osób już przeszkolonych.
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy
 

Ruszamy z nowym projektem

 • 11-09-2017
Ilustracja do informacji: Ruszamy z nowym projektem

Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • 16-08-2017
Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Uprzejmie informujemy, że zmiany nazw ulic dokonane na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (DZ.U. 2016 poz. 744) nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Z tego powodu nie jest konieczna wymiana dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) na nowe.
czytaj dalej

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

 • 10-08-2017

W Wydziale Geodezji i Katastru oraz Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach płacimy kartą

 • 09-08-2017
Ilustracja do informacji: W Wydziale Geodezji i Katastru oraz Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach płacimy kartą
W odpowiedzi na propozycje mieszkańców w dniu 18.07.2017 r. Starostwo Powiatowe w Żarach rozszerzyło ofertę przyjmowania opłat kartą o kolejny wydział Geodezji i Katastru.
 
Zachęcamy do skorzystania z tej formy płatności

Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

 • 02-08-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
26 sierpnia 2017 r. - podczas Dożynek Gminnych w Sieniawie Żarskiej (gm. Żary) - odbędzie się Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszone mogą zostać wieńce, które zajęły 1 miejsce w konkursie gminnym w kategorii wieńca tradycyjnego i wieńca współczesnego, lub - przy braku takowych - wytypowane przez Wójta bądź Burmistrza. Dwa najlepsze spośród wszystkich wieńców z powiatu, wytypowane przez jury, reprezentować będą Powiat Żarski na Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 3 września 2017 r. w Cybince.
czytaj dalej

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
 
 
 

WAŻNY KOMUNIKAT!

 • 06-07-2017
Starosta Żarski Janusz Dudojć otrzymał informację od Komendanta Głównego Straży Granicznej o ujęciu drogowego przejścia granicznego Olszyna – Forst  do wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
 
Przejście otwarte całodobowe, na którym odbywa się ruch osobowy i towarowy (zgodnie z parametrami drogi), swoim zasięgiem obejmuje – drogę krajową nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650m w kierunku miasta Wrocław wraz z przyległymi do drogi działkami nr 1164/4, 1164/5 i 1/3.
czytaj dalej

Wsparcie dla samozatrudnienia

 • 05-06-2017
Ilustracja do informacji: Wsparcie dla samozatrudnienia
Fundacja "Przedsiębiorczość" zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
 
Projekt skierowany jest wyłącznie do:
- kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.
 W szczególności zapraszamy:
- kobiety długotrwale bezrobotne
- kobiety o niskich kwalifikacjach
- kobiety w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami.
 
Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.fundacja.zary.pl
Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny
 
Kontakt
Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
 
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:
534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03
 
Pytania można kierować na 
 
Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje