Informacje

INFORMACJA NR 9/2018 dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst  Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (jedn. tekst. Dz. U. z 2016r. poz. 1602), uwzględniając bieżące oceny jakości  Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu województwa lubuskiego przekazuje informację nt. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli według stanu na dzień 24 sierpnia 2018r.
 
MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO – wg stanu na dzień 17 sierpnia 2018r.
 

Ponadto Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje:
  • Nie należy korzystać z kąpieli w wodzie, która jest mętna oraz ma zmienioną barwę i zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiorniku wodnym, ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych u osoby kąpiącej się w takiej wodzie.
  • W przypadku zmian jakości wody wydawane będą stosowne informacje. Aktualne informacje o jakości wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  można uzyskać u organizatorów oraz właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa lubuskiego.
  • Terminy i warunki udostępniania poszczególnych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określają organizatorzy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje