.

Wydarzenia

Spotkanie z burmistrzami i wójtami miast i gmin Powiatu Żarskiego

 • 30-06-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z burmistrzami i wójtami miast i gmin Powiatu Żarskiego
30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem, Wicestarostą Małgorzatą Issel, Członkiem Zarządu Tomaszem Czajkowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem.
W rozmowach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Lubska Iwona Poszwa, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał Morżak, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek oraz Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny.
Głównym tematem rozmów było podsumowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w dotychczasowej walce z COVID-19 na terenie Powiatu Żarskiego. Starosta podziękował za zaangażowanie i roztoczenie opieki nad osobami przebywającymi w miejscach kwarantanny uruchomionych na terenie gminy Jasień, Brody, Lipinki Łużyckie, Trzebiel i miasta Żary.  
Poruszono temat opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Ustalono, że w każdej gminie odbędą się takie konsultacje z mieszkańcami.
Starosta przedstawił włodarzom miast i gmin Powiatu Żarskiego przedsięwzięcia podjęte przez powiat i zrealizowane w pierwszym półroczu br.
Ważnym aspektem podczas spotkania był po raz kolejny transport publiczny w Powiecie Żarskim w roku 2021.  
Następnie omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy powiatem a gminami. Burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele gmin rozmawiali o wspólnych przedsięwzięciach dotyczących realizacji inwestycji na drogach powiatowych, koszenia poboczy oraz działaniach w zakresie kultury i sportu. 
 
 
czytaj dalej

Praktyki w Urzędzie

 • 26-06-2020
Ilustracja do informacji: Praktyki w Urzędzie
Starostwo Powiatowe w Żarach od lat przyjmuje studentów na praktyki. Obecnie w Powiecie Żarskim praktyki odbywają studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Współpraca z Urzędem umożliwia im zdobycie niezbędnego doświadczenia, rozwijanie umiejętności  staje się szansą do wybrania ścieżki kariery. Tego typu praktyki pozwalają młodym ludziom zobaczyć jak wygląda praca w samorządzie od środka, a wielu pracodawców przy wyborze swoich przyszłych pracowników bierze pod uwagę zdobytą praktykę podczas studiów.
czytaj dalej

Witajcie wakacje!!!

 • 26-06-2020
Ilustracja do informacji: Witajcie wakacje!!!

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!

 • 25-06-2020
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!
25 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
  
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2019 rok, efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek.
 
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu  Żarskiego za 2019  rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał Rady Powiatu.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2019 rok.
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2019 bez głosu sprzeciwu!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2019 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2019,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2019,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.,
- w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

34Galeria zdjęć: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu Żarskiego

 • 24-06-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu Żarskiego
23 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisja Budżetu i Infrastruktury, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Edukacji i Rynku Pracy.
W trakcie wspólnego posiedzenia komisji  Budżetu i komisji Zdrowia rozmawiano nt. inwestycji i remontów na terenie powiatu żarskiego w 2020 roku oraz polityki senioralnej. Dyrektor PCPR Justyna Przedaszek złożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2019.
Podczas komisji  Edukacji omówiono działalność w czasie pandemii szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, oraz jak wygląda rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Wszystkie komisje opiniowały projekty uchwał na najbliższą XVI sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 25 czerwca.
 
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Ojca!

 • 23-06-2020

Odpust parafialny w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.

 • 22-06-2020
Ilustracja do informacji: Odpust parafialny w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
19.06.2020 r. Starosta Józef Radzion uczestniczył w odpuście parafialnym w Kościele p. w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach, połączonym z obchodami 40 -lecia parafii.
 
W imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego, Starosta wręczył na ręce księdza Proboszcza list gratulacyjny, dla całej społeczności parafialnej składając gratulacje oraz przekazując najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 
Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, była również okazją do mianowania księdza Proboszcza tytułem kanonika.
czytaj dalej

Zakończenie zmagań w Zimowej Lidze Deblowej i Mikstowej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego

 • 22-06-2020
20.06.2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel wzięła udział w zakończeniu zmagań w Zimowej Lidze Deblowej i Mikstowej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego.
 
W rozgrywkach, które trwały całą zimę a ich Finał przesunął się ze względu na pandemię Koronawirusa wzięło udział 13 par deblowych i 5 Mikstowych.
 
W Deblu najlepsza okazała się para Jan Kuźniar i Filip Gorczyca – pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęli: Arkadiusz i Daniel Białonogowie, a III miejsce zajęli: Piotr Gorczyca z Karolem Piotrowskim oraz Wojciech Aksamitowski i Piotr Pietraszkiewicz.
 
W Mikście najlepsza młodzież: Natalia Zych i Filip Gorczyca, która pokonała w Finale Jolantę Czekalską i Wojciecha Aksamitowskiego. III miejsce zajęli Iwona Ptasińska i Zbigniew Stachowiak oraz Ewa Polanowska i Krzysztof Sadko.
 
 
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 22-06-2020
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
 
Głośna próba syren alarmowych
 
25 czerwca br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Komunikat nr 1/K/2020 - dot. Kąpielisk na terenie Województwa Lubuskiego - sezon kąpielowy 2020

 • 17-06-2020
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook