.

Wydarzenia

Sędziowie będą uczyć w szkołach

 • 17-12-2015
Ilustracja do informacji: Sędziowie będą uczyć w szkołach
1 grudnia 2015 w Żarach odbyła się konferencja "Edukacja prawna młodzieży, jako sposób promowania wiedzy prawniczej oraz element programu zapobiegania przestępczości.
W konferencji uczestniczyli między innymi: Starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele sądu i placówek oświatowych. Przy tej okazji - pomiędzy szkołami a Sądem Rejonowym w Żarach - podpisano porozumienia ustalające zasady współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej wśród młodzieży. Jego celem jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej, zapoznanie młodzieży z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej. Program realizowany będzie w latach 2015-2017 poprzez prowadzenie w szkołach wykładów z zakresu prawa.
Porozumienia z prezesem żarskiego Sądu Rejonowego podpisali dyrektorzy: Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach.
czytaj dalej

Mikołajkowe karate pod patronatem Starosty

 • 17-12-2015
Ilustracja do informacji: Mikołajkowe karate pod patronatem Starosty
13 grudnia 2015 w hali sportowej przy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbył się Gwiazdkowy Turniej Karate Tradycyjnego. Na macie rywalizowało około 160 osób z klubów Karate Berlin, Klub Karate Tradycyjnego Orzeł Poznań, Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin, KS Jaguar Krosno Odrzańskie, Klub Karate Tradycyjnego Hikari Oleśnica, Akademii Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno, oraz gospodarze - Klub Karate Kontra w Żarach.
Impreza miała iście gwiazdkowy charakter. Każdy z zawodników otrzymał medal za uczestnictwo, paczkę od św. Mikołaja, oraz kalendarz na 2016 r. Klubu Karate Kontra. Rozegrano 21 konkurencji z podziałem na wiek, płeć i stopień. Była to również okazja do wyróżnienia i nagrodzenia zawodniczek, które w 2015 r. osiągnęły najwyższe rezultaty sportowe. Wyróżnione to: Nikola Dzióba, Martyna Grajcar i Natalia Uruska.
Turniej zorganizowano pod patronatem Starosty Powiatu Żarskiego i wsparciu Burmistrz Miasta Żary.
czytaj dalej

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie ochrony zdrowia

 • 16-12-2015
Ilustracja do informacji: Polsko-niemiecka współpraca w zakresie ochrony zdrowia
15 grudnia 2015 w Klinice Ernst von Bergman w Poczdamie podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy żarskimi szpitalami a poczdamską Kliniką. Podpisanie listu porzedziły wizytacje i spotkania robocze, na których ustalono obszary współpracy i wymiany dobrych praktyk. Klinika zainteresowana jest współdziałaniem z powiatowym Szpitalem Na Wyspie, między innymi w zakresie sprawowania opieki medycznej nad matką i dzieckiem.
czytaj dalej

Starosta odwiedził rodziny zastępcze

 • 14-12-2015
Ilustracja do informacji: Starosta odwiedził rodziny zastępcze
14 grudnia 2015, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Starosta Powiatu Żarskiego – Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel – odwiedzili dwie najbardziej potrzebujące wsparcia finansowego rodziny zastępcze i wręczył im bony na kwotę 500 zł. W obu przypadkach były to rodziny spokrewnione – babcie i dziadkowie, którzy całe swoje życie podporządkowali wychowaniu wnucząt, mimo tego, że ich własna sytuacja rodzinna i materialna jest bardzo trudna.
Korzystając z okazji Starosta Żarski składa wszystkim rodzinom zastępczym życzenia zdrowia, optymizmu, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz wiary w to, że pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, ma ogromne znaczenie.  
czytaj dalej

Ofiarom stanu wojennego

 • 11-12-2015
Ilustracja do informacji: Ofiarom stanu wojennego
Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".
 
Co roku 13 grudnia o godz. 19.30 w całej Polsce płoną w oknach tysiące świec, upamiętniając ofiary stanu wojennego. Przypominamy nie tylko tych, którzy stracili życie, ale także internowanych i uwięzionych, ludzi, których wyrzucono z pracy, którym złamano kariery, których zmuszono do emigracji. Nawiązujemy jednocześnie do gestu dwóch wybitnych mężów stanu - papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana - którzy w grudniu 1981 r. w ten sposób przypominali o Polsce i Polakach. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.
 
Również w tym roku chcielibyśmy upamiętnić ofiary stanu wojennego podobnym gestem. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w naszej akcji. Wierzymy, że uda się 13 grudnia o 19.30 zapalić symboliczne Światło w urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.
 
z poważaniem
 
Instytut Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
dr Rafał Reczek
czytaj dalej

XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-12-2015
22 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 1. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu – wg posiadanych materiałów
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
  5. dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025:
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  b) głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków bankowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu Żarskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2015 – 2025.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. dot. przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

Starosta odwiedził małych pacjentów

 • 08-12-2015
Ilustracja do informacji: Starosta odwiedził małych pacjentów
7 grudnia 2015 Starosta Żarski, Janusz Dudojć odwiedził małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Każde dziecko otrzymało mikołajkowy upominek. Kolorowe maskotki i słodycze wzbudzały duże zainteresowanie i poprawę nastroju wśród chorych maluchów. Akcja obdarowywania w okresie mikołajkowym, przebywających na oddziale dzieci, wpisała się w coroczną tradycję zarówno starostwa jak i Szpitala Na Wyspie.
czytaj dalej

Podziękowania na sesji Rady Powiatu

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Podziękowania na sesji Rady Powiatu
1 grudnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie obrad starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu wręczył okolicznościowe podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną, w dowód uznania za wybitne zasługi w krzewieniu patriotyzmu oraz propagowanie historii narodowej i tradycji wojskowej służby zdrowia w powiecie żarskim. Otrzymali je bracia - dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński - pracujący na co dzień w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego
Oficjalne otwarcie drogi nastąpiło 1 grudnia 2015, w dniu obrad sesji Rady Powiatu, dlatego też w obecności starosty Janusza Dudojcia, wicestarosty Małgorzaty Issel, przewodniczącej rady Heleny Sagasz, radnych i zaproszonych gości dokonano przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia wyremontowanej al. Wojska Polskiego w Żarach. Na uroczystość przybyli między innymi: Bożena Jankowska, koordynator projektów Województwa Lubuskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu; Danuta Madej, burmistrz Żar; Patryk Faliński, wiceburmistrz Żar; insp. Zdzisław Tomaszewicz, Komendant Powiatowy Policji.
Szczególne podziękowania za troskę o bezpieczeństwo dzieci na ręce starosty Janusza Dudojcia złożyła Józefa Sierachan ze Szkoły Podstawowej nr 8. Zamontowana sygnalizacja świeltlna sprawi, że również rodzice będą mogli spokojniej myśleć o swoich pociechach w drodze do i ze szkoły. Oprócz tej kwestii podkreślano również nowoczesne rozwiązania, estetykę i funkcjonalność, jaką droga zyskała po remoncie.
czytaj dalej

Inwestycja za 5,5 miliona złotych

 • 30-11-2015
Ilustracja do informacji: Inwestycja za 5,5 miliona złotych
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - alei Wojska Polskiego w Żarach. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudpwy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w kwocie ok. 2.768.000 zł oraz ze środków budżetu miasta Żary w kwocie 2.000.000 zł. Wartość całego zadania wyniosła prawie 5,5 mln złotych.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Konopnickiej i al. Wojska Polskiego w pobliżu szkoły podstawowej - uwzględniając prośby mieszkańców - zamontowano sygnalizację świetlną za kwotę blisko 150 tys. złotych. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pieszych, z całą pewnością mieszkańcy okolicznych budynków ucieszą się ze zmniejszenia natężenia hałasu związanego z wymianą nawierzchni, a także z nowych miejsc parkingowych wzdłuż wyremontowanej drogi.
 
Zakres robót obejmował m.in. - poszerzenie istniejącej jezdni, korektę geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, budowę azyli dla pieszych,  wymianę nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 550 m, przebudowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej, przebudowę zjazdów na posesję z kostki betonowej, przebudowę zatok autobusowych z kostki granitowej, budowę zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej, odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików połączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, korektę stałej organizacji ruchu, regulacja słupów oświetleniowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook