.

Wydarzenia

Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji
27 października 2016 uroczyście zakończono dwie inwestycje na drogach powiatowych - przebudowę wiaduktu na ul. Moniuszki w Żarach oraz przebudowę chodnika i powierzchniowe odtworzenie nawierzchni drogi w Lipinkach Łużyckich.
 
 
Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F – m. Żary, ul. Moniuszki
- długość obiektu  56,30
- szerokość całkowita obiektu 13,5 m
- zakres robót: wykonanie  nawierzchni mineralno-asfaltowych, wykonanie elementów ulic, montaż balustrad, wykonanie odwodnienia, konserwacja łożysk stalowych, wykonanie dylatacji
- wartość zadania 1 681 480 zł (na realizację tej inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 488 297 zł)
- wykonawca robót budowlanych:  Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w sprawie ASF

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne w sprawie ASF
26 października 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin powiatu oraz Komendy Powiatowej PSP i Policji w Żarach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Tematem rozmów był afrykański pomór świń (ASF), choroba wirusowa, na którą podatna jest trzoda chlewna oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF - choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże poprzez niewłaściwe obchodzenie się ze skażonym mięsem, brakiem odpowiednich warunków sanitarnych i dezynfekcji, człowiek może stać się roznosicielem choroby. Podczas spotkania omówiono działania, jakie należałoby podjąć na wypadek pojawienia się tej choroby na terenie powiatu.
czytaj dalej

Pola Nadziei zakwitną ponownie

 • 19-10-2016
Ilustracja do informacji: Pola Nadziei zakwitną ponownie
18 października 2016 przy Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach odbyła się kolejna edycja akcji "Pola Nadziei". Cebulki żonkili posadzili między innymi starosta żarski Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Żonkil to symbol nadziei dla ludzi cierpiących z powodu choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Każdy może przyłączyć się do tej akcji. Wystarczy nabyć w hospicjum cebulkę, a potem posadzić ją na rabatce, w ogródku czy na balkonie, aby zrobić coś dobrego i wesprzeć działalność żarskiego hospicjum.
czytaj dalej

Małoletni cudzoziemcy w Polsce

 • 20-10-2016
Ilustracja do informacji: Małoletni cudzoziemcy w Polsce
10 października 2016 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadodrzańskiej Straży Granicznej. Dotyczyło procedury umieszczania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych przebywających w Polsce małoletnich bez opieki. W spotkaniu wzięli udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku Wioletta Kuźmińska, dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach Małgorzata Łozińska-Szklarz oraz rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - Teresa Gembara, Jadwiga i Artur Górscy oraz Jolanta Prońko. Starosta w imieniu swoim i uczestników spotkania podziękował przedstawicielom Straży Granicznej za zapoznanie z procedurą oraz przybliżenie tematyki związanej z problemem małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku

 • 10-10-2016
Ilustracja do informacji: Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku
7 października 2016 w Lubsku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Lubskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. W jej trakcie starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu żarskiego złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom szkoły oraz na ręce dyrektor Gabrieli Fiedler przekazał czek na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły. Ostatnim punktem programu był bal absolwentów.
czytaj dalej

Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku
2 października 2016 w Złotniku odbył się doroczny koniarski Festyn "Hubertus". W konkurencji powożenia zwyciężył Ireneusz Perczyński, w konkursie sprawnościowym typu "western" - Sławomir Myśliwiec, w pogoni za lisem - Elżbieta Wiktorska. W konkursie skoków przez przeszkody o nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego pierwsze miejsce zajał Piotr Skiba. Nagrodę - siodło - wręczyła zwycięzcy wicestarosta Małgorzata Issel. Nagrodę w kategorii młodzików ufundował członek zarządu powiatu Edward Skobelski.
Podziekowania od samorządu powiatu żarskiego otrzymał Janusz Lewandowski - za osobiste wieloletnie zaangażowanie w organizację festynu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Hodowcami roku zostali Stanisława i Tadeusz Kuczak ze Złotnika. Najciekawsze stoiska ze zwierzętami hodowlanymi przygotowali: Franciszek Socha i Daniel Gajerski z Żar, Czesław Nowaczyński z Lubanic oraz Jolanta Bora z Lipinek Łużyckich.
czytaj dalej

70 lat Cechu w Żarach

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Cechu w Żarach
30 września 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Cechu Rzemiosł Różnych. W imieniu samorządu powiatu żarskiego w obchodach rocznicy wzięli udział między innymi: starosta Janusz Dudojć, przewodnicząca rady Helena Sagasz oraz radni rady powiatu. Starosta pogratulował jubileuszu i złożył życzenia wszystkim członkom żarskiego Cechu Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości. Jednym z punktów programu był apel pamięci przy Pomniku Zesłańców Sybiru, pod którym starosta złożył wiązankę kwiatów.
czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach
30 września 2016 w Starostwie Powiatowym odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci ze wszystkich 25 jednostek OSP działających na terenie powiatu i przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Gminnych Związku. Na Zjazd przybyli także - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze druhna Elżbieta Polak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku druh Ryszard Klisowski, Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Skobelski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdania z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP i wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żarach ponownie został wybrany starosta Janusz Dudojć. Dokonano także wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 września 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni zapoznali się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
Podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej,
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
czytaj dalej

Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół

 • 28-09-2016

Ilustracja do informacji: Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół
 
23 września 2016 w Görlitz odbyło się spotkanie robocze Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT), w którym wzięli udział między innymi uczniowie i nauczyciele z żarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Podczas spotkania inaugurującego współpracę w projekcie RegionalManagement - Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, przedstawiciele UAT z Saksonii poznali uczniów i nauczycieli z Polski.
Uczniowie i nauczyciele otrzymali pierwsze zadania projektowe. Uczestnicy spotkania wzięli udział w multimedialnym zwiedzaniu zabytków w Görlitz.
Spotkanie robocze przygotowali uczniowie i nauczyciele UAT w Görlitz. Następne spotkanie przedstawicieli UAT odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Lubaniu.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Grupę docelową stanowią polscy i niemieccy uczniowie w wielu 15-18 lat, a także nauczyciele.
Cele projektu, to inicjowanie i dalsze rozwijanie transgranicznych sieci kooperacyjnych w zakresie turystyki pomiędzy szkołami; wzmocnienie i pogłębianie współpracy w dziedzinie zarządzania kulturą i projektami turystycznymi między szkołami w Polsce i w Saksonii. Wspieranie kstałcenia kompetentnego i kreatywnego kapitału ludzkiego w regionie poprzez ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieliw zakresie zarządzania projektami, kulturą i międzyszkolnymi kooperacjami turystycznymi. Wspieranie kształcenia przedsiębiorczości uczniów w zakresie edukacji, kultury i turystyki oraz wspieranie mobilności uczniów z uwzględnieniem nauki języka sąsiada, nabywania kompetencji międzykulturowych oraz edukacji w zakresie wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook