Wydarzenia

"Łużyckim jednośladem" po Powiecie Żarskim

 • 25-05-2018
Ilustracja do informacji: "Łużyckim jednośladem" po Powiecie Żarskim
Projekt ,,Łużycki Jednoślad – polsko-niemieckie spotkanie na dwóch kółkach’’ to wyjątkowe wydarzenia integrujące miłośników jazdy na rowerze z Polski i Niemiec. Jutrzejsze spotkanie rowerowe stanowi pierwszą część projektu zrealizowanego w ramach  ,,Programu Współpracy INTERREG V.A. Brandenburgia-Polska 2014-2020. Fundusz małych projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Na potrzeby projektu powołano dwie 20-osobowe drużyny rowerowe z Forst i z Żar. Uczestnicy z Niemiec skupieni są w Stowarzyszeniu z wieloletnimi tradycjami: POLIZEISPORTVEREIN 1893 Forst e.V, natomiast grupa z Polski skupia miłośników turystyki rowerowej. Każda z drużyn poprowadzi jeden rajd w Polsce (26.05) i Niemczech (3.06). Sobotnia – polska część – projektu obejmuje przejazd trasą Żary – Miłowice – Pietrzyków.
 
czytaj dalej

Konferencja prasowa dotycząca nowych perspektyw powiatowego szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 25-05-2018
Ilustracja do informacji: Konferencja prasowa dotycząca nowych perspektyw powiatowego szpitala Na Wyspie w Żarach
24 maja 2018 roku w Starosta Żarski Janusz Dudojć uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Prezes Szpitala Na Wyspie Jolantę Dankiewicz. W spotkaniu udział wzięli: Lekarz Naczelny Rafał Kołsut, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego Andrzej Baryła, kierownik oddziału noworodkowego Jakub Czwojda oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
 
Podczas briefingu lekarze opowiadali o działaniach placówki, wskazywali na co mogą liczyć pacjenci oraz omawiali zmiany, jakie zachodzą w Szpitalu Na Wyspie w Żarach. Natomiast Prezes Jolanta Dankiewicz podziękowała - Staroście Januszowi Dudojciowi - za wsparcie finansowe, dzięki któremu szpital cały czas się rozwija, a pacjenci i lekarze mają coraz lepsze warunki do pracy i leczenia. Ponadto, przedstawiciele mediów mieli okazję obejrzeć zdjęcia wizualizacji kolejnych etapów rozbudowy szpitala.
czytaj dalej

Plac budowy przekazany! Rusza przebudowa drogi w Górzynie

 • 15-05-2018
Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany! Rusza przebudowa drogi w Górzynie
14 maja 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć przekazał Wykonawcy - firmie Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk teren oraz plac budowy, w celu rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F od km 6+669 do km 7+684 w miejscowości Górzyn gm. Lubsko”. W wydarzeniu uczestniczyli również: członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion, pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach, pracownicy Urzędu Miasta w Lubsku oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.
 
W ramach – nazywanej przez mieszkańców Górzyna „inwestycją stulecia” – modernizacji drogi powiatowej 1129F zaplanowano m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 do 5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,0 m. Długość remontowanego odcinka wyniesie 1015 m.
 
Dodatkowo, w celu polepszenia warunków użytkowania poprawione zostaną pobocza i odwodnienie, renowacji poddane zostaną rowy oraz zamontowane zostaną urządzenia zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym. m.in. barierki i oświetlenie solarne przejść dla pieszych. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych.
 
Termin wykonania prac: 30 listopada 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 986 682,76 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 480 769 zł
czytaj dalej

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018
11 maja 2018 r. na placu przy ratuszu w Żarach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach udział wzięli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć – pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wicestarosta Małgorzata Issel, radni powiatowi: Józef Radzion, Dawid Nowakowski, Anna Ślawska, Tadeusz Płóciennik oraz Edward Łyba, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Przemysław Gliński, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy i pracownicy cywilni PSP oraz OSP z terenu Powiatu Żarskiego, służby mundurowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. Całości przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski.
 
Podczas uroczystego apelu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, natomiast zasłużonym strażakom, druhom i zaproszonym gościom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe. Za wsparcie finansowe oraz nieocenioną pomoc w pozyskaniu lekkiego samochodu Opel Astra podziękowania otrzymał Starosta Janusz Dudojć.
 
Powiatowych Obchodom Dnia Strażaka towarzyszyła promocja zawodów służb mundurowych, ratowniczych oraz bezpieczeństwa publicznego. Punkt informacyjno-promocyjny przygotowało również Starostwo Powiatowe w Żarach. Zainteresowani otrzymali m.in. „Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego”, wydany przez Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żarach, w który opisane zostały zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Jubileusz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Jubileusz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku
11 maja 2018 r. w Lubskim Domu Kultury  odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku. Na uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali Starosta Janusz Dudojć oraz członek Zarządu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzynie Józef Radzion.
 
Podczas jubileuszowej akademii Starosta Janusz Dudojć przekazał na ręce dyrektora szkoły - Pani Moniki Przysmak - pamiątkową publikację „Droga do niepodległości”, czek o wartości 1000 zł oraz złożył życzenia wszelakiej pomyślności dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom, a także uczniom i absolwentom szkoły.
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
11 maja 2018 r. Starosta Janusz Dudojć spotkał się z pielęgniarkami i położnymi pracującymi w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach i w Lubsku oraz pielęgniarkami zatrudnionymi w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Natomiast pielęgniarki z Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach odwiedziły Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
 
Podczas spotkań na ręce Pielęgniarek Oddziałowych przekazane zostały upominkowe kosze oraz serdeczne podziękowania za pomoc niesioną ludziom potrzebującym. Zarówno Starosta Janusz Dudojć, jak i Wicestarosta Małgorzata Issel podkreślali, że dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy pielęgniarek, pacjenci mogą poczuć się bezpieczni, gdyż wiedzą w każdej chwili zostanie im udzielona fachowa i niezbędna pomoc medyczna.
czytaj dalej

XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-05-2018
Ilustracja do informacji: XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 
Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Pan Marek Femlak przedstawili zgromadzonym dane dotyczące funkcjonowania i zabezpieczania opieki medycznej w Powiecie Żarskim. Zwieńczeniem wystąpienia Pani Prezes Jolanty Dankiewicz było przedstawienie wizualizacji powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach, w którym trwają prace polegające na dobudowaniu nowej części oraz termomodernizacji starej części placówki.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Ogród przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku dopieszczony!

 • 07-05-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku dopieszczony!
4 maja 2018 roku w ogrodzie przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku tętniło życie. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz, Dyrektor DPS w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion, mieszkańcy Gminy Lubsko i zaproszeni goście wzięli udział w nasadzeniu drzewek, kwiatów oraz ozdobnych krzewów. Piękna pogoda i dobre humory dopisywały podczas prac ogrodniczych. Dzięki firmom: EDEN – Ogród i Dom Małgorzata Niedziela, "GRÓD’’ Irena Badura oraz Gospodarstwu Szkółkarskiemu JUNIPEA Jan Kaniewski – fundatorom roślin - przyszpitalny ogród ozdobią: jałowce płożące, pęcherznice, berberysy, tuje, hortensje, forsycje i tawuły japońskie.
 
Przypomnijmy, uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Zakończone w marcu br. roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED.
 
Darczyńcom za przekazane rośliny oraz wszystkim osobom uczestniczącym w pracach ogrodniczych -  serdecznie dziękujemy! ­
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: Prace w ogrodzie przy filii Szpitala Na Wyspie oraz DPS-u w Lubsku

Dzień Flagi 2018

 • 02-05-2018
Ilustracja do informacji: Dzień Flagi 2018
W dniu 2 maja, my Polacy, manifestujemy swoją miłość do biało-czerwonych barw. To doskonała okazja, by przypomnieć jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także inne weksylia w przestrzeni publicznej.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało publikację pt. „Biało-Czerwona”. Ten praktyczny przewodnik zawiera informacje w jaki sposób i w jakiej kolejności na masztach oraz w pomieszczeniach umieszczać flagę Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw, a także jednostek samorządu terytorialnego. Wskazówki w nim zawarte dotyczą rożnych okoliczności, między innymi uroczystości, wizyt gości zagranicznych, marszów oraz żałoby.
 
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 • 02-05-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć – pełniący również obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski.
 
Nadrzędnym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z organizacją Obchodów Dnia Strażaka na szczeblu: powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5