.

Wydarzenia

Zakończenie zmagań w Zimowej Lidze Deblowej i Mikstowej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego

 • 22-06-2020
20.06.2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel wzięła udział w zakończeniu zmagań w Zimowej Lidze Deblowej i Mikstowej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego.
 
W rozgrywkach, które trwały całą zimę a ich Finał przesunął się ze względu na pandemię Koronawirusa wzięło udział 13 par deblowych i 5 Mikstowych.
 
W Deblu najlepsza okazała się para Jan Kuźniar i Filip Gorczyca – pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęli: Arkadiusz i Daniel Białonogowie, a III miejsce zajęli: Piotr Gorczyca z Karolem Piotrowskim oraz Wojciech Aksamitowski i Piotr Pietraszkiewicz.
 
W Mikście najlepsza młodzież: Natalia Zych i Filip Gorczyca, która pokonała w Finale Jolantę Czekalską i Wojciecha Aksamitowskiego. III miejsce zajęli Iwona Ptasińska i Zbigniew Stachowiak oraz Ewa Polanowska i Krzysztof Sadko.
 
 
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 22-06-2020
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
 
Głośna próba syren alarmowych
 
25 czerwca br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Komunikat nr 1/K/2020 - dot. Kąpielisk na terenie Województwa Lubuskiego - sezon kąpielowy 2020

 • 17-06-2020

Życzenia dla Ósmoklasistów

 • 16-06-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia dla Ósmoklasistów

Zmiana numeru telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

 • 10-06-2020
Ilustracja do informacji: Zmiana numeru telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Kolejne środki ochrony osobistej przekazane przez Wojewodę!

 • 09-06-2020
Ilustracja do informacji: Kolejne środki ochrony osobistej przekazane przez Wojewodę!
09 czerwca 2020 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał kolejną partię środków ochrony osobistej przeznaczonych tym razem do zabezpieczenia egzaminów ósmoklasistów
w powiecie żarskim. Starostwo Powiatowe w Żarach dokonało odbioru 360 pojemników środka dezynfekcyjnego, 8300 rękawiczek jednorazowych oraz 4200 maseczek. W powiecie żarskim do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 792 uczniów z 36 szkół podstawowych. Przekazane środki zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo uczniów przystępujących do egzaminów, które rozpoczną się 15 czerwca 2020 r.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 09-06-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
9 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego. Starosta Józef Radzion przekazał członkom zarządu informacje dotyczące bieżących spraw toczących się w Urzędzie, w wydziałach i referatach, oraz w podległych jednostkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Rozmawiano także o przygotowaniach do sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 25 czerwca.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie krzewu,
- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4601F w m. Żary, ul. Artylerzystów km 0+000 do km 0+244 (od skrzyżowania ulic Lotników – Artylerzystów – Broni Pancernej do skrzyżowania ulic Artylerzystów – Śródmiejskiej w Żarach),
- w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
Przyjęto projekty uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
czytaj dalej

Powodzenia na maturze 2020!

 • 08-06-2020
Ilustracja do informacji: Powodzenia na maturze 2020!

Spotkanie Starosty i Członka Zarządu z przedstawicielami Rady Sołeckiej miejscowości Koło

 • 05-06-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Członka Zarządu z przedstawicielami Rady Sołeckiej miejscowości Koło
5 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, członka Zarządu Powiatu Michała Rudnickiego z przedstawicielami Rady Sołeckiej Koła: Sołtysem Wacławem Drobek oraz członkiem Rady Sołeckiej Anetą Sztoń.
 
W trakcie spotkania Sołtys przedstawił Staroście zakres podejmowanych działań i realizowanych projektów przez Radę Sołecką dla społeczności lokalnej. Poruszono między innymi tematy budowy części chodnika przy wejściu do świetlicy (przy drodze powiatowej), sprawę koszenia traw przy drogach (koszenie poboczy w powiecie rozpoczęto 4.06.2020 r.). Sołtys zasygnalizował pilną potrzebę wycięcia suchych drzew przy drodze powiatowej relacji Datyń – Koło, gdyż zagrażają bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego.
 
Starosta naświetlił jaki zakres zadań był wykonywany w pierwszym półroczu br. na drogach powiatowych w gminie Brody przez Referat Dróg Powiatowych.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook