Wydarzenia

Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego
22 marca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa – Nysa we Forście obyło się „Spotkanie Starostów” Powiatów Partnerskich Krośnieńskiego, Żarskiego i Zielonogórskiego, w którym uczestniczyli Wicestarosta Małgorzata Issel, Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Kaczmarek, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz zaproszenie goście. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger.
 
W trakcie spotkanie zaprezentowano przykłady wspólnych projektów z lat ubiegłych i obecnych oraz omówiono perspektywy wspólnych przedsięwzięć oraz potencjalnych projektów lat przyszłych. Wicestarosta Małgorzata Issel zaprezentowała projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Interreg i omówiła te projekty, które znalazły się na liście rezerwowej. W trakcie dyskusji potwierdzono konieczność zorganizowania spotkań poszczególnych wydziałów i jednostek podległych powiatom.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim
23 marca 2018 roku w Starostowie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim.
 
W trakcie spotkania poruszono temat infrastruktury drogowej w Powiecie Żarskim, a dokładniej dwóch dróg: w Mielnie oraz w Piotrowie. Panowie rozmawiali także o funkcjonowaniu Powiatowego Szpitala Na Wyspie oraz o zbliżających się obchodach 73 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny w Łużycach w 1945 r.
czytaj dalej

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku
 
20 marca 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Grzegorzem Chmielewskim, który swoją wiedzą podzielił się z podopiecznymi placówki. Szkolenie otworzył Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Pan Grzegorz Chmielewski przedstawił zebranym zagrożenia, na jakie są narażeni konsumenci ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, a także przybliżył prawa, jakie przysługują konsumentom bez względu na wiek. Rzecznik w bardzo przystępny sposób wyjaśnił podopiecznym, jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług.  Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Prelekcja była okazją do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących gwarancji i ubezpieczania umów.
Przypominamy:
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŻARACH - Grzegorz Chmielewski
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI - godz. 7.00 - 16.00
CZWARTKI - godz. 7.00 - 15.00
 
Starostwo Powiatowe
al. Jana Pawła II 5, pok. 202 (II piętro)
 68-200 Żary
 
Telefon 68 479 0626
 
czytaj dalej

Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!
20 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Jolanta Dankiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Wioletta Kuźmińska oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy dokonali odbioru prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku od Edwarda Karpowicza – właściciela Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego.
 
Uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Trwające od jesieni roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED. Dodatkowo, zostaną nasadzone ozdobne krzewy, więc pozostaje nam jedynie czekać, aż wszystko się pięknie zazieleni.  
 
Koszt kompleksowej modernizacji budynku wyniósł: 1 006 139 zł
Koszt remontu ogrodzenia wokół budynku wyniósł: 140 727,46 zł 
Koszt zagospodarowania terenu wyniósł: 119 tys. 970 zł
czytaj dalej

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę
19 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Edward Karpowicz – właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 (0+000,00) do km 14+660,62 (1+183,92)”. W podpisaniu uczestniczyli również: Radny Powiatu Żarskiego i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej – Tomasz Czajkowski oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Paweł Ratuś.
 
Zakres robót na drodze powiatowej 1100F obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejącej ulicy wraz z jej infrastrukturą, budowę 1 183,92 m nowej poszerzonej drogi wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, budowę zatok autobusowych, nowych chodników, budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.  Poprawione zostaną pobocza, wykonane będą również nowe zjazdy na nieruchomości, przepusty oraz zamontowane zostanie oświetlenie przejść dla pieszych. Realizowana przez Powiat Żarski inwestycja pozytywnie wpłynie nie tylko na sam standard drogi, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników. 
 
Termin wykonania prac: październik 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 839 362,14 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 275 379 zł
czytaj dalej

XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 19-03-2018
Ilustracja do informacji: XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
16 Marca 2018 roku odbył się XV Powiatowy Mecz Ortograficzny pod Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w słownych zmaganiach kibicowała uczniom Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak . Podczas meczu ortograficznego licealiści musieli zmierzyć się z naprawdę trudnym dyktandem. W tekście nie zabrakło takich wyrazów jak hultaj, tchórzofretek, kąkoli czy gżegżółek. Mistrzem ortografii okazał się Michał Butryn z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Drugie miejsce zajął Mateusz Walczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, zaś trzecie Michał Olechno z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Najlepsi otrzymali nagrody, które ufundował Starosta Żarski.
Wszystkim uczestnikom dyktanda gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!

 • 15-03-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!
13 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, podpisali umowę o dofinansowanie remontów dróg w Powiecie Żarskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1129F w Górzynie oraz droga powiatowa nr 1100F w Piotrowie. Wartość obu inwestycji wyniesie prawie 6 milionów złotych, a poziom dofinansowania sięgnie niemal 3 milionów złotych.
 
To nie koniec dobrych wiadomości… 
 
9 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby wraz z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak podpisać umowę na dofinansowanie projektów rozbudowy warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. W podpisaniu umowy uczestniczył również Pan Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.  Wartość inwestycji, dzięki której znacznie poprawi się jakość infrastruktury edukacyjnej w CKZiU, wyniesie około 3 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości ponad dwóch milionów złotych.
czytaj dalej

Młodzi Artyści z Powiatu Żarskiego nagrodzeni!

 • 12-03-2018
Ilustracja do informacji: Młodzi Artyści z Powiatu Żarskiego nagrodzeni!
9 marca 2018 r. w Lubskim Domu Kultury odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej zorganizowany przez nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
W konkursie, przeznaczonym dla młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, ocenie jury podlegała poprawność językowa, walory muzyczne oraz wrażenia artystyczne występów. Przed jury, w składzie: Gabriela Fiedler, Teresa Załużna, Karolina Słoniowska, Wojciech Szturomski oraz Aleksander Draguła, stanęło 13 młodych wykonawców, którzy sięgnęli po największe hity z list przebojów.
 
Celem konkursu było stworzenie młodzieży szansy zaprezentowania talentu wokalnego i umiejętności językowych w środowisku lokalnym oraz pokazanie kolejnego sposobu na naukę języków obcych.
 
Decyzją Jury tytuł LAUREATA otrzymały:
Julia Falkiewicz, Wiktoria Ptak oraz Jagoda Ziółkowska.
 
Wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej otrzymały:
Paula Stoppa, Marika Książka oraz Julia Baryła.
 
Nagrodę specjalną Starosty Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia otrzymał Szymon Grochowski, natomiast dyrektor Lubskiego Domu Kultury Teresa Załużna nagrodę specjalną za wrażenie artystyczne przyznała Idze Smuźniak.
 
Wyróżnieni wykonawcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Janusza Dudojcia.
 
Wszystkim młodym Artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Nowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, czyli przedsiębiorcy na szkoleniu

 • 09-03-2018
Ilustracja do informacji: Nowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, czyli przedsiębiorcy na szkoleniu
9 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się, zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, bezpłatne szkolenie „Vademecum ochrony danych osobowych po zmianie przepisów – najważniejsze aspekty RODO w przedsiębiorstwie – praktyczne szkolenie od podstaw”.  Szkolenie, które zostało skierowane do przedsiębiorców działających w różnych branżach, pracowników przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadrowych, otworzyły Sekretarz Powiatu Żarskiego – Agnieszka Domaradzka oraz kierownik OPZL Oddział Żary – Joanna Małecka.
 
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza od dnia 5 maja 2018 r. szereg nowych wymagań oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia omówione zostały dotychczasowe regulacje prawne oraz nowe akty prawne związane z ochroną danych osobowych, w tym m.in.: obowiązek informacyjny spoczywający na Administratorze Danych Osobowych, prawa osób udostępniających dane osobowe, obowiązki Inspektora Danych Osobowych oraz planowane zmiany w przepisach Kodeksu Pracy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 
Szkolenie przeprowadziła radca prawny Pani Maja Grzegorczyk.
czytaj dalej

Z lubskimi Seniorami o prawach konsumenta

 • 07-03-2018
Ilustracja do informacji: Z lubskimi Seniorami o prawach konsumenta
6 marca 2018 r. w Lubskim Domu Kultury odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Grzegorzem Chmielewskim. Z fachowej wiedzy Rzecznika skorzystało kilkudziesięciu seniorów. Inicjatorem szkolenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Spotkanie przeprowadzone w Lubsku miało na celu pokazanie zagrożeń, na jakie narażone są starsze osoby ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, a także przybliżenie praw, jakie ma każdy konsument bez względu na wiek. Pan Grzegorz Chmielewski w sposób bardzo przystępny i zrozumiały omówił zawiłości prawa konsumenckiego oraz wyjaśnił, jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług. Seniorzy, którzy chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, mieli okazję do rozwiania wątpliwości  dotyczących gwarancji, ubezpieczania zakupów oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W trakcie prelekcji nie zabrakło  przykładów, z którymi Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał do czynienia podczas swojej pracy, aby w pełni zobrazować jakie sztuczki stosują sprzedawcy. Nie zabrakło również porad dotyczących sposobów zabezpieczania się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.
 
Na zakończenie spotkania Starosta Janusz Dudojć złożył serdeczne życzenia oraz wręczył, licznie przybyłym Paniom, kwiaty z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 
Przypominamy:
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŻARACH - Grzegorz Chmielewski
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI - godz. 7.00 - 16.00
CZWARTKI - godz. 7.00 - 15.00
 
Starostwo Powiatowe
al. Jana Pawła II 5, pok. 202 (II piętro)
 68-200 Żary
 
Telefon 68 479 0626
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5