Wydarzenia

XI Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej w Lipinkach Łużyckich

 • 20-04-2018
Ilustracja do informacji: XI Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej w Lipinkach Łużyckich
14 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipinkach Łużyckich odbyła się jedenasta edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej pod hasłem "Legiony to...". Mieszkańcy oraz uczestnicy Festiwalu wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych. W wydarzeniu udział wziął Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Dawid Nowakowski oraz Radna Powiatu Żarskiego Anna Ślawska. Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej swoim patronatem honorowym objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
W tegorocznej edycji Festiwalu udział wzięło trzynaście zespołów ludowych z terenu całego Powiatu Żarskiego. Wśród występujących artystów znalazły się następujące zespoły: „Wrzos”  Mirostowice Dolne, „Jarzębina” Sieniawa Żarska, „Łużyczanki” Lipinki Łużyckie, „Złoty Kłos” Marszów, „Tupliczanki” Tuplice, „Bieniowianki” Bieniów, „Szyszynianki” Biedrzychowice, „Czerwona Jarzębina” Lubanice, „Jutrzenka” Olbrachtów”, „Karolinki” Grabik, „Chabry” Złotnik, „Złoty Wiek” Żary oraz „Lesowianki” Łazy.
 
Decyzją jury nagrody przyznano następującym zespołem:
I miejsce - „Jarzębina” Sieniawa Żarska   
I miejsce - „Czerwona Jarzębina”  Lubanice    
II miejsce - „Karolinki” Grabik                       
III miejsce - „Tupliczanki” Tuplice                                   
wyróżnienie - „Złoty Wiek” Żary                                                
 
czytaj dalej

Obchody 73. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.

 • 19-04-2018
Ilustracja do informacji: Obchody 73. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.
16 kwietnia 2018 roku w Przewozie odbyły się obchody 73 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej. W uroczystości udział wzięła Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Radni Powiatu Żarskiego: Anna Ślawska, Kazimierz Drozd oraz Dariusz Dyba, Wójt Przewozu Ryszard Klisowski, przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych, kombatanci, Mieszkańcy Powiatu i zaproszeni goście.
 
W trakcie obchodów głos zabrała Wicestarosta Małgorzata Issel, która podziękowała kombatantom za ich wkład w historię i wręczyła im pamiątkowe kosze ufundowane przez Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia. Uroczystości odbyły się przy pomniku poległych żołnierzy 27 Pułku Piechoty. Żołnierze z Kompanii Honorowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej oddali hołd poległym podczas Apelu Pamięci. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i mieszkańców Powiatu złożyli wieńce i znicze pod pomnikiem. Kolejnym punktem obchodów wszyscy uczestnicy udali się nad Nysę Łużycką, by oddać cześć bohaterom poprzez wrzucenie czerwonych goździków do rzeki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pierwsza niemiecko-polska konferencja pt. ,,Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr’’

 • 13-04-2018
Ilustracja do informacji: Pierwsza niemiecko-polska konferencja pt. ,,Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr’’
11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Powiatu Sprewa-Nysa w Forście odbyła się pierwsza niemiecko-polska konferencja poświęcona współpracy transgranicznej pt. ,,Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr’’.
 
Podczas konferencji Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel. Ponadto, w wydarzeniu udział wzięli m.in.: Starosta Forst Pan Harald Altekrüger, psycholog kliniczny z Ośrodka Terapeutycznego PROFIL W Żarach Pan Łukasz Basaj, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Pani Justyna Przedaszek, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidermatologicznej w Żarach Pani Aleksandra Śnieżek, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żarach Pani Lucyna Hoffman – Czyżyk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Pani Arleta Śniatecka oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Pan Jerzy Kowalczyk.
 
W ramach programu INTERREG VA, utworzono niemiecko-polski projekt mający na celu połączenie wspólnych sił oraz interesów polskich i niemieckich ośrodków ds. uzależnień i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.
czytaj dalej

Inauguracja zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym " Montaż urządzeń i systemów mechanicznych" w CKZiU

 • 09-04-2018
Ilustracja do informacji: Inauguracja zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym " Montaż urządzeń i systemów mechanicznych" w CKZiU
6 kwietnia 2018 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach zainaugurowano zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych realizowanym na potrzeby żarskiej firmy SWISS KRONO.
W spotkaniu wzięli udział : Starosta Żarski Janusz Dudojć, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, , członkowie Zarządu, przedstawiciele Komisji Edukacji, oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia - Bartłomiej Kubiak.
SWISS KRONO reprezentowali: członek Zarządu Krzysztof Przygocki oraz pracownicy działu kadr Beata Pacholska i Edyta Kaczmarek.
W ramach kursu słuchacze, uczniowie CKZiU, będą realizować praktyczną naukę zawodu na terenie zakładu, poznając przy okazji specyfikę produkcyjną i organizacyjną SWISS KRONO.
Kurs potrwa do listopada 2018r. i zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zakład przewiduje zatrudnienie wybranych osób.
czytaj dalej

Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia

 • 09-04-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia
 
6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie w ramach Interreg Polska – Saksonia, w którym wzięli udział Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Radosław Brodzik Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Małgorzata Terpiłowska Projekt Menadżer z Centrum Projektów Europejskich, oraz dyrektorzy szkół Powiatu Żarskiego.
Podczas spotkania omówiono projekty w ramachprogramu Interreg Polska – Saksonia. Podkreślano, że razem można zrobić jeszcze więcej, czego przykładem może być projekt realizowany w Powiecie Żarskim ,,Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności". Unijny projekt o wartości 1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro, realizowany będzie w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
Przygoda z Nysą to kolejny przykład dobrej współpracy samorządów i jednostek organizacyjnych. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Zgorzelec (Partner Wiodący), Powiatem Żarskim, Powiatem Görlitz, Gminą Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel, Gminą Łęknica, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk oraz Nadleśnictwem Lipinki. W naszym Powiecie w tym roku w ramach kolejnego etapu projektu ,,Przygoda z Nysą’’ wzbogacimy się o nową ścieżkę pieszo rowerową, która powstaje w gminie Lubsko.
????????????Ponadto uczniowie z naszych szkół biorą udział w projekcie również w ramach Interreg Polska – Skasonia,, który ma na celu przygotowanie ich na wyzwania związane z rozwojem transgranicznego rynku pracy w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury.
czytaj dalej

XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-03-2018
Ilustracja do informacji: XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której Starosta Żarski Janusz Dudojć serdecznie podziękował Panu Jackowi Kurzępie Posłowi na Sejm RP za nieocenione wsparcie oraz pomoc w otrzymaniu dofinansowania w wysokości 200 tysięcy złotych! Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone zostaną na remont dachu oraz tarasów zabytkowego zamku, w którym swoją siedzibę ma powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Starosta Janusz Dudojć podkreślił, że zbilżająca się wielkim krokami modernizacja dachu DPS-u, będzie czwartą inicjatywą tego typu, zrealizowaną przez Powiat Żarski.
 
W trakcie XXXVII sesji Rady Powiatu Żarskiego, przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Rada Powiatu Żarskiego wysłuchała również informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z działalności za rok 2017 przedstawionej przez Pana Piotra Bogusławskiego oraz pochyliła się nad oceną działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach i w Lubsku. Pytania i wątpliwości radnych rozwiewały dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach – Pani Justyna Przedaszek oraz psycholog Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku - Pani Maria Firlik.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2017 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2017 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!

 • 29-03-2018
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!
28 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy firmy Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziukpodpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F od km 6+669 do km 7+684 w miejscowości Górzyn gm. Lubsko”.
 
W ramach robót budowlanych związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 1129Fw Górzynie zaplanowano m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 do 5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,0 m.  Długość całej modernizowanej drogi - 1129F wyniesie 1015 m! Dla polepszenia warunków użytkowania drogi poprawione zostaną pobocza i odwodnienie, renowacji poddane zostaną rowy oraz zamontowane zostaną urządzenia zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym. m.in. barierki i oświetlenie solarne przejść dla pieszych. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych.  
 
Termin wykonania prac: 30 listopada 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 986 682,76 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 480 769 zł
czytaj dalej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

 • 28-03-2018
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.
27 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć udał się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby w obecności Marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Starostów Powiatów Lubuskich, podpisać umowę na realizację zadania pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Beneficjentem projektu jest Związek Powiatów Lubuskich, którego członkiem Zarządu jest Starosta Janusz Dudojć.
 
Celem projektu jest aktualizacja i modernizacja baz geodezyjnych, poprawa infrastruktury, wdrożenie e-Usług, platform oraz doradztwa technicznego, co ułatwi to dostęp do zasobów i pozwoli świadczyć związane z nimi e-usługi. Cieszymy się, że możemy poinformować, iż najwyższa kwota, spośród wszystkich lubuskich powiatów, przypadła w udziale Powiatowi Żarskiemu. Na uzupełnienie i modernizację geodezyjnych baz danych pozyskane zostały fundusze w wysokości ponad 4 mln 779 tys. zł., przy wkładzie własnym rzędu 717 tys. zł!  
 
Całkowita wartość projektu wynosi 42 mln 023 tys. 529, 43 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO L-2020 wynosi 85 %, czyli 35 mln 720 tys. zł.
czytaj dalej

Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!

 • 27-03-2018
Ilustracja do informacji: Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!
26 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Ryszardem Jakuszykiem – autorem projektu modernizacji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz z Panią Iwoną Prokop – Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Miło nam poinformować, że projekt modernizacji zabytkowego dachu oraz tarasu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubusku uzyskał akceptację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze! Uzyskanie pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otwiera drogę do uruchomienia kolejnych procedur związanych z remontem dachu, tj. uzyskaniem pozwolenia na budowę, ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz rozpoczęciem prac budowlanych. Co więcej, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Pani Wioletta Kuźmińska liczą na pozytywną decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania całego przedsięwzięcia, ponieważ Dom Pomocy Społecznej mieści się w zabytkowych murach zamku - o których pierwsze wzmianki datowane są w 1588 roku. 
 
Przypomnijmy, zbliżający się remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, to kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Powiat Żarski w kadencji 2014-2018. Wcześniej wymienione zostały pokrycia dachowe na budynkach: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego w Żarach.
czytaj dalej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

 • 26-03-2018
Ilustracja do informacji: Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
23 marca 2018 roku w Siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej otworzyli Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Robert Słowikowski.
Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy i przepisów pożarniczych, a także kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, 
II grupa- uczniowie gimnazjów, III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia, który również pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach. Zgodnie z tradycją o słodki poczęstunek dla piszących zadbali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy z Lipinek Łużyckich.
 
Zwycięzcami tegorocznej edycji turnieju zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce – Paweł Grześkowiak
2 miejsce – Kamil Nowacki
3 miejsce – Alan Dasiukiewicz
 
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Jakub Żaba
2 miejsce – Krystian Piątkowski
3 miejsce - Patrycja Glaser
 
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce – Macjej Galan 
2 miejsce – Jakub Popaca
3 miejsce – Grzegorz Stefanowicz
 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich! Trzymamy kciuki!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Młodzież Zapobiega Pożarom

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5