Wydarzenia

Nowa Rola - Dłużek i granica powiatu - Kumiałtowice, czyli czas na kolejne remonty dróg w Powiecie Żarskim

 • 01-08-2018
Ilustracja do informacji: Nowa Rola - Dłużek i granica powiatu - Kumiałtowice, czyli czas na kolejne remonty dróg w Powiecie Żarskim
1 sierpnia 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali  dwie umowy na modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Żarskiego. Pierwsza umowa dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 1099F na odcinku Nowa Rola  - Dłużek, druga umowa - remontu drogi powiatowej nr 1134F na odcinku granica powiatu – Kumiałtowice oraz drogi powiatowej nr 1133F w Kumiałtowicach. Wykonawcą obu modernizacji będzie Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG, reprezentowane przez właściciela - Pana Ryszarda Kwapiszewskiego.
 
Remont drogi powiatowej nr 1099F na odcinku Nowa Rola – Dłużek o długości około 2480 m przewiduje m.in. uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa z odtworzeniem nawierzchni, wykonanie jezdni wraz z jej poszerzeniem, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, ścięcie i uzupełnienie poboczy z kruszywa, remont istniejących zjazdów oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Z kolei droga powiatowa nr 1134 F – od granicy powiatu do Kumiałtowic oraz 1133F w Kumiałtowicach- doczeka się m.in.: modernizacji nawierzchni w technologii beton asfaltowy, podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz ścięcia i uzupełnienia poboczy z kruszywa. Remontowany odcinek będzie miał długość 1540 metrów.
 
Koszt modernizacji drogi na odcinku Nowa Rola  - Dłużek: 1 mln 300 tys. 184,42 zł
Termin wykonania robót: do 30 listopada 2018 r.
 
Koszt modernizacji drogi na odcinku granica powiatu – Kumiałtowice oraz drogi w Kumiałtowicach: 947 tys. 290,28 zł
Termin wykonania robót: do 30 listopada 2018 r.
czytaj dalej

Święto Policji 2018

 • 30-07-2018
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2018
27 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego -  na ręce p.o. komendanta powiatowego podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywka - życzenia Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji złożył Starosta Żarski Janusz Dudojć. W uroczystościach udział wzięli m.in. insp. Jerzy Głąbowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele władz samorządowych, a także służb i instytucji współpracujących z komendą w Żarach.
 
Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień. W trakcie uroczystości Starosta Janusz Dudojć wręczył funkcjonariuszom okolicznościowe Nagrody Starosty Żarskiego. Otrzymali je: asp. szt. Daniel Śliwka, asp. Marcin Żółkowski, sierż. Agnieszka Morek, st. sierż. Kamil Siemion, st. asp. Katarzyna Wujciów oraz asp. szt. Mariusz Żukowski.
 
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej

Zarząd zdecydował! Będą kolejne remonty w szkołach Powiatu Żarskiego

 • 27-07-2018
Ilustracja do informacji: Zarząd zdecydował! Będą kolejne remonty w szkołach Powiatu Żarskiego
23 lipca 2018 r. w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Żarskiego w składzie: Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu, Małgorzata Issel – Wiceprzewodnicząca, Marek Femlak – Członek Zarządu, Józef Radzion – Członek Zarządu oraz Edward Skobelski – Członek Zarządu postanowiono przekazać środki finansowe pozyskane w ramach oszczędności oświatowych na remonty szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
 
Rezerwy oświatowe umożliwią przeprowadzenie prac remontowych w okresie wakacyjnym i powakacyjnym w następujących szkołach i zakresach:
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku wymieniony zostanie piec gazowy wraz z przebudową instalacji gazowej i nawiewno – wywiewnej. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku doczeka się remontu dachu budynku sali gimnastycznej wraz z wymianą rynien, remontu daszku nad wejściem ewakuacyjnym do szkoły wraz z wymianą drzwi ewakuacyjnych, a także wymianą ogrodzenia, w tym bramy i furtki. Prace związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach. Natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odświeżone zostaną ściany i sufity.
 
Łączny koszt wszystkich remontów to: 289 100,00 zł
czytaj dalej

Kolejne prace w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 24-07-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne prace w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
24 lipca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Pan Piotr Bogdan Kamiński – Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Gemiński- Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Sp. z o.o. podpisali umowę na przebudowę warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
W ramach podpisanej umowy termomodernizacji poddany będzie dach nad szatnią i pomieszczeniem socjalno-bytowym oraz spawalnią w budynku warsztatów szkolnych, a także wyremontowana zostanie szatnia i pomieszczenie socjalno – bytowe. Zakres prac remontowych – prócz wymiany poszycia dachowego - obejmował będzie m.in. skuwanie istniejących tynków, wymianę drzwi wejściowych i oświetlenia, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do wskazanych miejsc, wymianę armatury sanitarnej oraz wykonania podwieszanych sufitów.
 
Dzisiejsze podpisanie umowy stanowi kolejny etap przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Wcześniejsze prace obejmowały remont i dostosowanie pomieszczeń warsztatowych do najnowocześniejszego sprzętu, zakupionego ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim” oraz termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku oraz budowę schodów z podjazdem i utwardzenie terenu.
 
Termin wykonania robót: 31 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji: 666 tys. 273 zł
 
czytaj dalej

Święto Policji 2018

 • 24-07-2018
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2018
 
 
 

Przebudowa pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach stała się faktem!

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Przebudowa pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach stała się faktem!
12 lipca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Pan Aleksander Buzek – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo Handlowego podpisali umowę na przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23.
 
W ramach podpisanej umowy wyremontowane zostaną trzy pomieszczenia. Zakres wykonywanych prac obejmował będzie m.in.: wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia, wymianę pionu kanalizacyjnego, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymianę grzejników, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, demontaż starych drzwi i zamontowanie nowych, ułożenie nowej posadzki, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowej okładziny z płytek ściennych.
 
Termin wykonania robót: 20 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji: 345 000 zł

Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA
11 lipca 2018 r. przy kościele pw. św. Józefa, na Podwalu przy pamiątkowej tablicy upamiętniającej sprawiedliwych Ukraińców, którzy udzielali pomocy ofiarom barbarzyńskiego ludobójstwa oraz na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni: Anna Ślawska, Edward Skobelski, Tomasz Czajkowsk, Tadeusz Płóciennik oraz Kazimierz Drozd.
Małgorzata Issel w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wielu mieszkańców powiatu żarskiego to potomkowie Kresowian. W tych rodzinach bolesna pamięć o bestialskich mordach jest żywa.
 
Wicestarosta w imieniu Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia i Radnych Rady Powiatu złożyła podziękowania organizatorom  doktorowi n.med Zbigniewowi  Kopociśkiemu, doktorowi n.med Krzysztofowi Kopocińskiemu oraz Józefowi Tarniowemu – Prezesom organizacji, które dbają o pamięc beststialsko zamordowanych przez OUN-UPA:
Klubu Tarnopolan, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pld. Wsch. W Żarach, Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa OUN-UPA

Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"

 • 09-07-2018
Ilustracja do informacji: Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"
W dniach 2 do 8 lipca 2018 r.  odbyło się w Żarach spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Tegoroczna edycja wymiany młodzieży nosiła nazwę „Łowcy uśmiechów – radość ma wiele twarzy”, a uczestniczyła w nich młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, Berlina i Równego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Młodzi ludzie odwiedzili Starostwo Powiatowe, gdzie przywitał ich Janusz Dudojć Starosta Żarski, który odpowiadał na pytania dotyczące powiatu i funkcjonowania urzędu. Podczas siedmiodniowego pobytu w Żarach uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najpiękniejszymi zakątkami miasta i obejrzeć lokalne zabytki.
 
Spośród wielu atrakcji przygotowanych dla młodzieży wymienić można m.in.: „Rajd po mieście”, międzynarodowy turniej piłki nożnej, spotkanie z mieszkańcami Domu Seniora „Leśne Zacisze” i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach czy wycieczkę do Parku Mużakowskiego i na ścieżkę geoturystyczną "Dawna kopalnia Babina". Nie zabrakło również wyjścia na basen miejski oraz wspólnych wieczorów spędzonych na grach i zabawach integracyjnych.
 
Głównym celem projekt było uświadomienie wszystkim uczestnikom, jak ważne w życiu każdego człowieka jest "niesienie" uśmiechu i radości niezależnie od sytuacji życiowej. Dodatkowo młodzież miała okazję uczyć się tolerancji, szacunku oraz dawania radości innym.
czytaj dalej

XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"

 • 28-06-2018

Ilustracja do informacji: XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"
16 czerwca 2018 r. odbył się XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie”. Powiat Żarski podczas wydarzenia reprezentowały: Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz oraz Radna Anna Ślawska. Festiwal zorganizowało Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach.
Koncertom towarzyszył barwny korowód, ciekawe wystawy, kiermasze płyt i wydawnictw kresowych oraz degustacja kuchni kresowej. Wśród wielu kresowych pieśni nie zabrakło m.in. utworów lwowskich, wileńskich i łemkowskich.
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

 • 28-06-2018
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
27 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Kolejny punkt w porządku obrad stanowiło sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Józefa Tarniowego na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania za rok 2017 oraz sprawozdanie Dyrektor Pani Lucyny Hoffmann - Czyżyk na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
- zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289.
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Podczas sesji nie podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5