Wydarzenia

„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"

 • 25-04-2019
Ilustracja do informacji: „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"
 24 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego’’.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego we współpracy z przedstawicielkami  Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żarach - panią Aleksandrą Śnieżek oraz panią Iwoną Jaworską. Spotkanie poprowadzili: Małgorzata Wawrzynkowska – psychoonkolog oraz Łukasz Basaj – psycholog kliniczny. W warsztatach uczestniczyli radni powiatowi: Pani Anna Ślawska oraz Pan Kazimierz Drozd, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach dr Piotr Bogusławski, Pani Dagmara Nerga - kierownik Oddziału Nadzory Sanitarnego, przedstawicielki MOPS w Żarach Pani Anna Dawczyk oraz Pani Izabela Walczak, pedagodzy oraz pielęgniarki szkolne.
 
Nadrzędnym celem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców z terenu województwa lubuskiego, będących w  grupach podwyższonego ryzyka, na badania profilaktyczne w zakresie nowotworów jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
 
Dzięki działaniom informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznym prognozuje się zwiększenie wykrywalności, a tym samym zmniejszenie umieralności na nowotwory wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
czytaj dalej

Przedszkolaki w Starostwie

 • 19-04-2019
Ilustracja do informacji: Przedszkolaki w Starostwie
18 kwietnia 2019 r. najmłodsi adepci szkolnictwa z Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Żarach odwiedzili Starostwo Powiatowe. Maluchy przybyły do siedziby Powiatu Żarskiego ze świątecznymi stroikami i życzeniami.
 
Dzieci przedświąteczną wizytę złożyły Wicestaroście Małgorzacie Issel, wspólnie wyrecytowały życzenia i wręczyły własnoręczne wykonany stroik. Wicestarosta odwdzięczyła się przedszkolakom obdarowując ich słodyczami i drobnymi upominkami.
czytaj dalej

Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!
18 kwietnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Piotr Opadczyk – reprezentujący firmę Trans Oder – Plus s.c. – podpisali umowę na budowę oraz przebudowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury przy Zalewie Karaś w Lubsku w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V”  .
 
Nowy etap projektu „Przygoda z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na popularnym lubskim „Karasiu”. W ramach podpisanej umowy wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa, która połączy zalew z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Prace budowlane zakładają m.in.: przebudowę wewnętrznej drogi gminnej, przebudowę ciągu pieszo rowerowego oraz remont ul. Małej wraz z chodnikiem. Długość ścieżki wyniesie 654,26 metry! Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem Karaś realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt znacząco podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim. Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania V etapu projektu „Przygoda z Nysą” będą budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.
 
Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2020 r.
Koszt samej inwestycji: 1 039 493,22 zł
 
Zadanie polegające na zwiększeniu atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V” współfinansowane jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
czytaj dalej

Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!
18 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w Mielnie. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. Roboty budowalne prowadzić będzie Konsorcjum Firm SOWA R.J.K. Sp. Komandytowa (Lider) i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp.z o.o. (Partner) reprezentowane przez Panią Renatę Sowę.
 
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni o szerokości 4 m do 5 m na całej długości istniejącej drogi. Wykonane zostaną pobocza i chodniki z kostki betonowej prowadzące do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy zostaną oczyszczone i wyprofilowane, a przepusty wymienione.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – poprzez podniesienie widoczności - doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 711,70 m.
 
Termin zakończenia inwestycji: 30 października 2019 r.
Koszt inwestycji: 1 688 186,81 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: maksymalnie w wysokości 50 % wartości inwestycji
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” realizowana jest z dofinansowaniem w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
czytaj dalej

Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.
16 kwietnia 2019 r. pod pomnikiem poległych żołnierzy 27. Pułku Piechoty w Przewozie odbyły się uroczystości upamiętniających 74. Rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej, czyli walk II Armii Wojska Polskiego i I Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku.
 
W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dowództwa wojskowego, przedstawiciele lokalnych instytucji kultury, administracji publicznej, służb mundurowych, harcerze, uczniowie lokalnych szkół oraz mieszkańcy. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli weterani i kombatanci. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz.
 
Tegoroczną oprawę uroczystości zapewniła wojskowa asysta honorowa z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka oraz orkiestra wojskowa z Żagania. Po modlitwie za poległych żołnierzy odczytano Apel Pamięci, a po nim cześć żołnierzom poległym podczas forsowaniu Nysy Łużyckiej oddano salwą honorową.
 
Na zakończenie delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i różnorodnych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy i udały się nad Nysę Łużycką, by oddać cześć bohaterom poprzez symboliczne wrzucenie kwiatów do rzeki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego

 • 15-04-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego
13 kwietnia 2019 r. odbyło się podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej oraz Ligi Miksta o Puchar Starosty Żarskiego w tenisie ziemnym. W Turnieju Deblowym wzięło udział 18 par, a w rywalizacji Miksta - 6. Nagrody dla najlepszych zawodników - w imieniu Starosty Żarskiego – wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Organizatorem był Piotr Gorczyca i Szkółka Tenisowa Smecz.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Liga Debla
1.Jan Kuźniar/Kacper Zych
2. Piotr Pietraszkiewicz/Wojciech Aksamitowski
3. Edward Hryniewicz/Grzegorz Nadriczny
3. Arkadiusz Białonoga/Daniel Białonoga
 
Liga Miksta
1.Monika Jaroszewicz/Paweł Kalicki
2. Natalia Zych/Filip Gorczyca
3.Magda Płaza/Roman Szulak
3.Julia Żabska/Aleksander Makowicz
czytaj dalej

Świąteczne spotkania z Władzami Powiatu Żarskiego

 • 15-04-2019
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkania z Władzami Powiatu Żarskiego
14 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedzili podopieczni Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz uczestnicy lubskich Warsztatów Terapii Zajęciowej niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel – w imieniu wszystkich pracowników – podziękowali gościom za świąteczne życzenia i przekazali im drobne upominki.
czytaj dalej

Podpisanie porozumienia w sprawie utrzymania czystości przy ulicach powiatowych na terenie Żar (ul. Moniuszki, Aleja Wojska Polskiego)

 • 10-04-2019
Ilustracja do informacji: Podpisanie porozumienia w sprawie utrzymania czystości przy ulicach powiatowych na terenie Żar (ul. Moniuszki, Aleja Wojska Polskiego)
10 kwietnia 2019  r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Gminy Żary o statusie miejskim: Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej oraz Wiceburmistrz - Patryk Faliński podpisali porozumienie związane z  utrzymaniem czystości przy ul. Moniuszki ( od ronda przy ul. Wieniawskiego, Lotników, Moniuszki do ronda na ul. Serbskiej) w Żarach oraz Alei Wojska Polskiego ( od ronda ks. prałata Tadeusza Demela do stadionu Syrena) 
 
Powiat Żarski, który nie ma koncesji na wywóz śmieci  zobowiązał się do ustawienia koszy przy ul. Moniuszki i Alei Wojska Polskiego a Miasto Żary będzie opróżniało kosze na śmieci oraz ponosiło koszty z tytułu oczyszczania.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 09-04-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
08 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było zwalczaniu choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) wśród populacji dzików.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego, przedstawiciele: Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Nadleśnictw i Kół Łowiecki z terenu Powiatu.
 
W trakcie spotkania plan zwalczania ASF w populacji dzików - opracowany przez „Zespół ds. analiz zagrożeń i działań prewencyjnych zabezpieczających województwo lubuskie przed wprowadzeniem wirusa ASF” przy Wojewodzie Lubuskim – omówił Łowczy Okręgowy ze ZO PZŁ Jacek Banach.
czytaj dalej

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa - czy je znamy, czy je jemy?"

 • 04-04-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa - czy je znamy, czy je jemy?"
3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbyło się podsumowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem: „Warzywa – czy je znamy, czy je jemy?”, w którym uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Bartłomiej Kubiak, specjalista ds. promocji zdrowia Anna Zieziula, przedstawicielki Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach oraz lokalni pracodawcy współpracujący ze szkołą.
 
Naczelnym celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów i pracowników popularnego „Ceramika”, a także do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego.
 
W podsumowaniu Tygodnia Zdrowia uczestniczyło 9 szkół – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Ochotniczy Hufiec Pracy, Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Zespół Szkół Technicznych w Lubsku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – które rywalizowały w dwuetapowym konkursie sprawdzającym wiedzę i umiejętności kulinarne. Pierwszym zadaniem drużyn było przygotowanie dania, którego podstawowym składnikiem będą rośliny strączkowe, a drugim – udział w quizie „Warzywa – czy je znamy, czy je jemy?”.
 
Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, na drugi miejscu uplasowała się reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach, wyprzedzając jednym punktem Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Żarskiego.
 
Tydzień Zdrowia w ZSOiT rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do piątku (5 kwietnia). Uczestnicy wydarzenia – obok udziału w prelekcjach ściśle związanych z zasadami żywienia i zdrowym style życia – mogli skorzystać z kącika zdrowia i urody.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5