.

Wydarzenia

Kursy on-line dla młodzieży

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Kursy on-line dla młodzieży
Od 8 kwietnia 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, mają możliwość korzystania z kursów w formie on-line. Niemal 180 uczniów z Żar i Lubska będzie uczestniczyło w następujących  szkoleniach :
 1. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych,
 2. Umiejętności przedsiębiorcze,
 3. Profesjonalna rekrutacja,
 4. Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy,
 5.  Etyka pracy.
Kursy prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów i wykładowców. Każdy uczeń biorący udział w kursach otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
 
 

Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.
czytaj dalej

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
 
 

Wideokonferencja o koronawirusie

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja o koronawirusie
9 kwietnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wspólnie z włodarzami pozostałych powiatów z terenu województwa lubuskiego uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa oraz oceny stanu przygotowań służb powiatowych do prowadzenia działań w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się pandemii.
czytaj dalej

Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji

 • 08-04-2020
Ilustracja do informacji: Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji
8 kwietnia 2020 r. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy oraz mieszkańców naszego powiatu przeprowadzone zostało ozonowanie pomieszczeń służbowych oraz sali obsługi klienta.
 
Dezynfekcję pomieszczeń, do których przychodzi największa liczba interesantów, przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dziękujemy p.o. Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach kpt. Mariuszowi Morawskiemu za profesjonalną pomoc, wsparcie i współdziałanie w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Starostwa Powiatowego w Żarach i mieszkańcom, którzy korzystają z usług urzędu.
czytaj dalej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 • 06-04-2020
Ilustracja do informacji: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

 • 01-04-2020
Ilustracja do informacji: APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo!
Obowiązujący stan epidemii wiąże się z wieloma obywatelskimi obowiązkami, które mają za zadanie ochronić nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, kolejny raz apelujemy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Przypominamy, w dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
1. dojazdu do pracy.
2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.
3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, np. wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, do apteki itd.
 
Służby sanitarne, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo.  Pomóżmy im pozostając w domu!
W tych trudnych chwilach pamiętajmy o sobie nawzajem!
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-03-2020
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. W związku ze stanem epidemii powzięto specjalne środki ostrożności. Radni siedzieli w odstępach rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a każdy z nich przed wejściem na salę obrad zdezynfekował ręce.  
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,  pisemne sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji z działalności na terenie Powiatu Żarskiego w 2019 r. oraz informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Żarskiego przekazaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Piotra Bogusławskiego.
 
Najważniejszym punktem obrad było przekazanie dodatkowych 400 tys. zł Szpitalowi Na Wyspie w Żarach. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie dokupienie niezbędnego sprzętu medycznego, w tym doposażenie trzeciej sali operacyjnej oraz  zakupienie środków ochrony osobistej (masek z filtrem, kombinezonów i przyłbic) dla personelu medycznego.
 
Na zakończenie, Starosta Józef Radzion, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego, podziękował całemu personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym –  za niezwykle trudną i wyczerpującą pracę na rzecz ochrony naszego zdrowia i życia.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2020 – 2025.
- w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2019 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2019 r.
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 18-03-2020
Ilustracja do informacji: AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach
Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie. 
 
Dokumenty (np. wnioski) prosimy składać poprzez:
 
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
-  za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
Uwaga! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
 
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
SPRAWY OGÓLNE:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY:
 1. komunikacja @ powiatzarski.pl
 WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU:
 1. geodezja @ powiatzarski.pl 
 2. ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: 
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY
 
Zalecamy elektroniczne lub telefoniczne formy komunikacji z Referatem Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.
 
Poprzez platformę ePUAP możemy zgłosić:
 
Nabycie pojazdu:
 
Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.
 
Zbycie pojazdu:
 
Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.
 
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca - www.esp.pwpw.pl możemy dokonać:
 
Internetowej rejestracji pojazdu lub jego wyrejestrowanie:
 
Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem www.esp.pwpw.pl z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Złożenia wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:
 
Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Jednocześnie przypominamy:
 
 Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza karanie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
 

- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postepowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).

 
czytaj dalej

Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę

 • 17-03-2020
Ilustracja do informacji: Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę
 
 

Dodatkowe adresy e-mail / FILIA STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBSKU ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW do odwołania

 • 16-03-2020
Ilustracja do informacji: Dodatkowe adresy e-mail / FILIA STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBSKU ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW do odwołania
Szanowni Państwo,

Aby jak najbardziej usprawnić komunikację między Państwem a Starostwem Powiatowym informujemy, że - oprócz podanych wcześniej adresów e-mail - uruchomiliśmy również bezpośrednie adresy e-mail do wydziałów, które przyjmują największą liczbę interesantów:
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
 
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Jednocześnie przypominamy, że dokumenty można składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
UWAGA! FILIA STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBSKU przy ul. POKOJU 1C została ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW do odwołania. W sprawach pilnych, prosimy o kontakt pod podanymi niżej numerami telefonów, w celu umówienia wizyty indywidualnej:
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 372 51 32, 68 372 51 31
Ewidencja Gruntów - 68 372 51 35, 68 372 51 30

 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook