Wydarzenia

30. rocznica częściowo wolnych wyborów

 • 04-06-2019
Ilustracja do informacji: 30. rocznica częściowo wolnych wyborów
Dzisiaj obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku.
 
4 czerwca 1989 r. - na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji - odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo Solidarności otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski i wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.
czytaj dalej

Polsko-Niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

 • 03-06-2019
Ilustracja do informacji: Polsko-Niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Zdrowie bez granic, czyli II Transgraniczny Piknik Zdrowia "Zdrowo Międzynarodowo"

 • 03-06-2019
Ilustracja do informacji: Zdrowie bez granic, czyli II Transgraniczny Piknik Zdrowia "Zdrowo Międzynarodowo"
1 czerwca 2019 r. nad Zalewem „Karaś w Lubsku odbył się II Transgraniczny Piknik Zdrowia „Zdrowo Międzynarodowo” zrealizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
Piknik rozpoczęli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Pani Jolanta Dankiewicz, Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie w Żarach dr Rafał Kołsut, prezes Fundacji „Opiekun Serca” Pani Joanna Brodzik, przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Powiatu Żarskiego i Rady Miejskiej w Lubsku oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku Pan Robert Ściłba.
 
Gośćmi honorowymi II Transgranicznego Pikniku Zdrowia „Zdrowo Międzynarodowo” były Panie z Lubskiego Stowarzyszenia Amazonek, Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek oraz z Zrzeszenia Amazonek Cottbus (FSH-Gruppe in Cottbus-Sandow), które spotkały się w celu wymiany doświadczeń w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób.
 
Pogoda oraz frekwencja dopisały, a dzięki przychylności lekarzy i pielęgniarek mieszkańcy Powiatu Żarskiego mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich udzielanych przez specjalistów z dziedziny: pediatrii, kardiologii, psychologii, psychoonokologii i dietetyki. Co więcej, wszyscy chętni mogli zmierzyć ciśnienie, określić poziom cukru we krwi oraz skorzystać z możliwości wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 
Wolontariusze z Fundacji „Opiekun Serca” – na czele z Panią Joanną Brodzik – prowadzili Grę „Zamiana”. Zasady gry były bardzo proste: wystarczyło kostką - poduszką - złapać, przytulić i sprawdzić, którą ścianę się przytuliło. To, co zostało przytulone, było niepełnosprawnością przybieraną na czas gry.
 
Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników Pikniku. Tradycyjnie ścianka wspinaczkowa przyciągała amatorów aktywnego wypoczynku w każdym wieku. Gry i zabawy przygotowane przez zawodowych animatorów cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Ponownie prawdziwym hitem okazały się warsztaty mydlarskie oraz warsztaty decoupage’u. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku malowali dzieciom twarze, a przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Lubska prowadzili działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na II Transgranicznym Pikniku Zdrowia „Zdrowo Międzynarodowo” nie zabrakło Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lubska oraz z Żar, a także Zespołu „Barwy, który występem artystycznym umilił czas zebranym.
 
Organizacja II Transgranicznego Pikniku Zdrowia „Zdrowo Międzynarodowo” to ciężka praca wielu osób. Serdecznie i szczególnie dziękujemy: Panu Burmistrzowi Januszowi Dudojciowi oraz Panu Robertowi Ściłbie Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku za nieoceniony wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie Pikniku.   
 
Dziękujemy pani prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. – Jolancie Dankiewicz, Lekarzowi Naczelnemu – Rafałowi Kołsutowi, Pani Marcie Gadomskiej, Pani Annie Marciniak, Pani Małgorzacie Wawrzynkowskiej, Panu Grzegorzowi Mutwilowi oraz pielęgniarkom ze Szpitala Na Wyspie w Żarach - za entuzjazm dla naszej inicjatywy i czas poświęcony na konsultacje medyczne i badania.
 
Dziękujemy przedstawicielom Narodowego Funduszu Zdrowa za umożliwienie mieszkańcom założenia Karty EKUZ. Dziękujemy strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku za pokaz sprzętu strażackiego. Warsztatom Terapii Zajęciowej w Lubsku dziękujemy za przepyszną watę cukrową i popcorn. Dziękujemy zespołowi  „Barwy” za występ artystyczny.
 
A przede wszystkim dziękujemy: Amazonkom z lubskiego oraz zielonogórskiego Klubu Amazonek oraz Amazonkom z Zrzeszenia Amazonek Cottbus (FSH-Gruppe in Cottbus-Sandow). Dzięki temu, że Panie chciały się spotkać i wymienić doświadczeniami mogliśmy zorganizować II Transgraniczny Piknik Zdrowia.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

48Galeria zdjęć: II Transgraniczny Piknik Zdrowia "Zdrowo Międzynarodowo"

Z wizytą u najmłodszych, Dzień Dziecka 2019

 • 31-05-2019
Ilustracja do informacji: Z wizytą u najmłodszych, Dzień Dziecka 2019
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedzili najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Podczas odwiedzin towarzyszyli im: Prezes Szpitala Pani Jolanta Dankiewicz, Lekarz Naczelny Pan Rafał Kołsut oraz ordynator Oddziału Noworodkowego Pan Jakub Czwojda.
 
Mali podopieczni Oddziału Dziecięcego oraz Noworodkowego wraz z Mamami, oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia, otrzymali drobne upominki oraz zabawkowe mini mebelki do świetlicy, które choć odrobine umilą im czas spędzany w szpitalu. Miłym akcentem podkreślającym wyjątkowy charakter tego święta były kolorowe balony z postaciami z bajek, które dzieci uwielbiają.
 
Z okazji Dnia Dziecka bony upominkowe otrzymały również z rąk Starosty i Wicestarosty dzieci z Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i Lubsku.
 
Wszystkim Dzieciom, tym małym i dużym, życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, a przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń.
 
czytaj dalej

VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-05-2019
Ilustracja do informacji: VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 maja 2019. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2018.
 
Pani Agata Uchman - przedstawicielka Pracowni Ochrony Środowiska EKO-PROJEKT w Zielonej Górze – zdała  raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018.
 
Sprawozdanie o stanie bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania przedstawi Pan Józef Tarniowy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach. Następnie Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Pan Marek Femlak przedstawili zgromadzonym dane dotyczące funkcjonowania i zabezpieczania opieki medycznej w Powiecie Żarskim.
Kwestia ochrony środowiska – a przede wszystkim czystości powietrza zdominował punkt tzw. wolnych wniosków i spraw różnych. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz"  przedstawili radnym prezentacje multimedialne omawiające problem zanieczyszczonego powietrza, którym oddychają mieszkańcy Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
czytaj dalej

Spotkanie poświęcone programowi "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

 • 30-05-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie poświęcone programowi "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 
Skontaktuj się z PCPR w Żarach i sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania dofinansowania.
 
Od 6 maja do 30 sierpnia 2019 r. można ubiegać się o dofinansowanie do pomocy przy:
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskaniu prawa jazdy;
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkoleniach w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Od 2 września do 10 października 2019 r. można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Informacje można uzyskać w siedzibie Centrum, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary
na stronie internetowej www.pcprzary.pl
lub pod nr tel. (68) 363 06 80/ (68) 363 06 84
 
czytaj dalej

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • 27-05-2019

Dzień Otwarty i bieg ekologiczny "Piątka z Ekoszkoła"

 • 24-05-2019
Ilustracja do informacji: Dzień Otwarty i bieg ekologiczny "Piątka z Ekoszkoła"
18 maja 2019 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie zorganizowano Dzień Otwarty, w którym udział wzięło niemal tysiąc osób. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Na kilka godzin zakład przetwarzania odpadów został udostępniony mieszkańcom regionu. Każdy mógł obejrzeć instalację podczas wycieczek oprowadzanych przez pracowników. Przygotowano wiele atrakcji ekologicznych dla dzieci i dorosłych m.in.: stoisko recyklingowe, stoisko edukacyjne oraz wirtualne gry ekologiczne.
 
Ekologiczny tryb życia to zdrowy tryb życia, z tego powodu organizatorzy zorganizowali strefę atrakcji promujących aktywny styl życia. W strefie przygotowanej przez sportowców z Cross Trening Żagań najmłodsi mieli do pokonania tor przeszkód, a nieco starsi rywalizowali w konkurencjach siłowych ćwicząc m.in. z 30 litrowym workiem kompostu.
 
Dodatkowo, w trakcie dnia otwartego odbyła się II edycja biegu ekologicznego „Piątka z Ekoszkołą”, w którym wystartowało około 230 dorosłych i 170 dzieci. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Medale dla zwycięzców biegu dzieci na dystansie 600 m oraz nagrody dla zwycięzców biegu dla dorosłych wręczał Starosta Żarski Józef Radzion wraz z samorządowcami z Powiatu Żarskiego i Powiatu Żagańskiego.
 
Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Ostrowska z Żar, drugie miejsce zajęła Dorota Laskowska z Żar, trzecie miejsce zajęła Katarzyna Sawicka z Żagania. Wśród mężczyzn najszybszy był Marcin Piotrowski - Żary Runners Team, drugie miejsce zajął Marek Włudarski - Żary Runners Team, trzecie miejsce zajął Piotr Krasiński z Gubina.
 
Zdjęcia: ZZO Marszów
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • 24-05-2019
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Matki
 
 

XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna

 • 21-05-2019
Ilustracja do informacji: XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna
W dniach 14 - 16 maja 2019 r.  odbył się XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech”. Hasło tegorocznej edycji imprezy brzmiało „Pomóżmy przyrodzie - ekologia jest w modzie”, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Lubski Festiwal Artystyczny stanowi przegląd twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Swoją twórczość artystyczną prezentują: zespoły muzyczno-wokalne, wokalno-taneczne, teatralne, chóry, soliści oraz grupy zajmujące się innymi formami artystycznymi. Ma on również charakter edukacyjny. Tegorocznym celem festiwalu było kształtowanie postawy proekologicznej, uświadomienie uczniom, jak ważne jest segregowanie odpadów oraz przypomnienie,  jak ogromne korzyści dla środowiska naturalnego niosą postawy proekologiczne. 
 
Wydarzenie miało charakter międzynarodowy oraz międzywojewódzki. W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyły placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, świetlic socjoterapeutycznych, z całego województwa lubuskiego, województw sąsiednich, także z Krakowa i Bochni oraz zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec Wichernschule Forst , Szkoła Specjalna  Nr 102 ze Lwowa z Ukrainy.
 
Główną atrakcją XXVI Lubskiego Festiwalu Artystycznego – Scena Specjalna Festiwalu był uroczysty Koncert Galowy, któremu towarzyszył szereg imprez dodatkowych: Miasteczko Festiwalowe - Namioty Aktywności Artystycznej, Korowód Ulicami Miasta czy dyskoteka plenerowa.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5