Wydarzenia

Transgraniczny Piknik Zdrowia "Zdrowo międzynarodowo!"

 • 06-09-2018
Ilustracja do informacji: Transgraniczny Piknik Zdrowia "Zdrowo międzynarodowo!"
Serdecznie zapraszamy!

Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

 • 06-09-2018
Ilustracja do informacji: Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
3 września 2018 r. w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego zainaugurowano nowy rok szkolny 2018/2019. W uroczystościach w Lubsku i Żarach uczestniczyli:  Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
 
Tegoroczna Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, gdzie Starosta Żarski Janusz Dudojć wręczył wyróżniającej się uczennicy Technikum Logistycznego - Laurze Grabarek list gratulacyjny oraz pamiątkową publikację „Droga do Niepodległości”.
 
Kwiaty oraz życzenia wytrwałości i sukcesów – z rąk Wicestarosty Małgorzaty Issel – otrzymała Pani Barbara Sulikowska- nowa dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
 
Uczniom, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół Powiatu Żarskiego życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!
czytaj dalej

Letnia Szkółka Wędkarska "Wakacje z Wędką 2018"

 • 31-08-2018
Ilustracja do informacji: Letnia Szkółka Wędkarska "Wakacje z Wędką 2018"
W dniach 13 – 17 sierpnia 2018 r., nad Zalewem „Karaś” w Lubsku, odbywały się zajęcia Letniej Szkółki Wędkarskiej „WAKACJE Z WĘDKĄ 2018”, w której udział wzięło 16 kadetów i 7 juniorów. Patronat honorowy nad wydarzeniem – zorganizowanym przez Koło PZW nr 1 w Lubsku - objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Młodzi adepci wędkarstwa mieli okazję poznać zasady zachowania się nad wodą, elementy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, gatunki ryb i roślin oraz metody i techniki wędkarskie. Starsza grupa młodzieży uczestniczyła w szkoleniach w sportach rzutowych oraz poznawała tajniki wędkarstwa gruntowego, w tym: sprzętu, technik zarzucania, sygnalizacji brań, zacinania, holu i podbierania ryb.
 
Zajęcia Letniej Szkółki Wędkarskiej zakończyły się zawodami wędkarskimi i rzutowymi. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowało Starostwo Powiatowe w Żarach. W młodszej grupie najlepsze wyniki uzyskali: Sylwester Marciniak (najmłodszy zawodnik) - 1250 punktów, Daniel Słobodzian - 1000 pkt,  Maciej Piesik - 1000 pkt, Mikołaj Marciniak - 980 pkt i Wiktoria Konopielko - 800 pkt.
 
W zawodach rzutowych najlepiej sobie radzili: Klaudia Szczerbata i Marcin Ksiuk, a zaraz po nich Maciej Niewiadomski.
 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

XL sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-08-2018
Ilustracja do informacji: XL sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XL sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Sagasz złożyli serdeczne życzenia z okazji 10-lecia pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i wręczyli upominek pieniężny Państwu Grażynie i Stanisławowi Maryniak. Natomiast akt powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach otrzymała Pani Barbara Sulikowska.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Złotnik w sprawie remontu odcinka drogi ww. miejscowości.
- w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dotyczące Uchwały Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z Michałem Morżakiem - Wójtem Gminy Lipinki Łuż.

 • 29-08-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z Michałem Morżakiem - Wójtem Gminy Lipinki Łuż.
29 sierpnia 2018 roku, Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie - Michałem Morżakiem.
 
W trakcie spotkania poruszono temat infrastruktury drogowej w Powiecie Żarskim, przy czym szczególną uwagę poświęcono zbliżającemu się wielkimi krokami remontowi drogi powiatowej w miejscowości Górka (gm. Lipinki Łużyckie). Dodatkowo podjęto tematy kolejnych inwestycji na terenie Gminy i współpracy na linii Powiat Żarski - Gmina Lipinki Łużyckie.
czytaj dalej

Starosta Żarski odznaczony przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

 • 29-08-2018
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski odznaczony przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
28 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z mjr Leszkiem Onuchowskim Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tuplicach oraz Zastępcą Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Małgorzatą Węglarską – Przepiórą.
Celem wizyty było nadanie odznaki Staroście Żarskiemu, która stanowi wyraz najwyższego uznania oraz podziękowania za wspieranie oddziału w finalizacji wielu przedsięwzięć i projektów służbowych.
czytaj dalej

Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy rozstrzygnięty!

 • 28-08-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy rozstrzygnięty!
25 sierpnia 2018 r. w Tuplicach odbyły się dożynki gminne, w trakcie których przeprowadzono powiatowy konkurs wieńca dożynkowego. W uroczystościach dożynkowych udział wzięli m.in.: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski oraz Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka.
 
W konkursie w kategorii wieńców nowoczesnych zwyciężył wieniec gminy Tuplice, a tytuł najpiękniejszego wieńca tradycyjnego otrzymał wieniec Gminy Żary. Zwycięzcy otrzymali nagrody Starosty Żarskiego w wysokości 1000 zł i będą reprezentować Powiat Żarski na tegorocznych dożynkach wojewódzkich w Babimoście.
 
czytaj dalej

Czas na remont w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku!

 • 27-08-2018
Ilustracja do informacji: Czas na remont w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku!
27 sierpnia 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Malwina Zielińska – Właścicielka Firmy Ogólnobudowlanej podpisali umowę na modernizację dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27. W ramach podpisanej umowy wymienione zostaną pokrycia dachowe budynku Domu Pomocy Społecznej - Zamku oraz budynku bramnego, a także przeprowadzony zostanie remont tarasu.
 
Ze względu na zabytkowy charakter budynku - pierwsze wzmianki o Zamku pochodzą z 1588 roku – podpisanie dzisiejszej umowy poprzedziły wielokrotne konsultacje z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze. Dopiero uzyskanie pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otworzyło nam drogę do uruchomienia kolejnych procedur związanych z przedsięwzięciem, tj. uzyskaniem pozwolenia na budowę, ogłoszeniem postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem prac budowlanych.
 
Zakres robót zewnętrznych na dachach obejmował będzie przede wszystkim: usunięcie istniejącego pokrycia z blachy, wymianę oraz wzmocnienie elementów więźby dachowej, ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę, wymianę rynien, wykonanie i wymianę okien – lukarn oraz wymianę okien na jednolite. Prace wewnętrzne przeprowadzone zostaną w zakresie m.in.: wymiany podłogi oraz okien, ułożenia ocieplenia z wełny mineralnej czy montażu schodów wraz z włazem. Prace związane z remontem tarasu obejmowały będą m.in.: skucie i usunięcie istniejącej warstwy do poziomu surowego stropu, wykonanie izolacji termicznej,  położenie płytek betonowych beżowych imitujących kamień naturalny, czyszczenie istniejących balustrad oraz ich malowanie farbą antykorozyjną. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, roboty budowlane prowadzone będą  ze szczególną ostrożnością i dbałością o znaki ciesielskie i inskrypcje, a Wykonawca dołoży wszelkich strań, aby prac remontowe w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały Mieszkańcom Domu. 
 
Przypomnijmy, rozpoczynający  się remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, to kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Powiat Żarski w kadencji 2014-2018. Wcześniej wymienione zostały pokrycia dachowe na budynkach: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego w Żarach.
 
Koszt całego przedsięwzięcia: ponad milion złotych
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 tys. zł
Termin wykonania robót: do 30 listopada 2018 r.
czytaj dalej

Trwają wakacyjne remonty w szkołach Powiatu Żarskiego

 • 03-08-2018
Ilustracja do informacji: Trwają wakacyjne remonty w szkołach Powiatu Żarskiego
Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał jeszcze miesiąc.
 
Powiat Żarski wykorzystuje ten czas do przeprowadzana prac remontowo-inwestycyjnych w swoich placówkach oświatowych. Najwięcej zmian zostanie wprowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żarach. Dzięki tym inwestycjom dzieci i młodzież będą uczyli się w lepszych warunkach.
 
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach realizowane są prace związane z modernizacją warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego. Zakres prac obejmuje m.in. termomodernizację dachu nad szatnią i spawalnią w budynku warsztatów szkolnych, skuwanie istniejących tynków, wymianę drzwi wejściowych i oświetlenia, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do wskazanych miejsc, wymianę armatury sanitarnej oraz wykonanie podwieszanych sufitów. Koszt inwestycji wyniesie 666 tys. 273 zł.
 
Zaawansowane prace remontowe trwają w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, gdzie przebudowywana jest pracownia gastronomiczna. Remont trzech pomieszczeń: obejmuje m.in.: wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia, wymianę pionu kanalizacyjnego, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymianę grzejników, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, demontaż starych drzwi i zamontowanie nowych, ułożenie nowej posadzki, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowej okładziny z płytek ściennych.
Koszt inwestycji: 345 000 zł
 
Ponad to w budżecie Powiatu Żarskiego zarezerwowano 289 tys. 100 zł na przeprowadzenie prac remontowych w okresie wakacyjnym oraz powakacyjnym w:
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku w zakresie wymiany pieca gazowego wraz z przebudową instalacji gazowej i nawiewno-wywiewnej;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w zakresie remontu dachu budynku sali gimnastycznej wraz z wymianą rynien, remontu daszku nad wejściem ewakuacyjnym do szkoły wraz z wymianą drzwi ewakuacyjnych, a także wymiany ogrodzenia, w tym bramy i furtki;
- Zespole Szkół Technicznych w Lubsku  w zakresie odnowienia szatni dziewcząt, poprawienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymiany centrali telefonicznej;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach w zakresie odnowienia ścian i sufitów;
- Zespole Szkół Budowlanych w Żarach w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej wraz z wymianą hydrantów i wymianą okładziny balustrad
 
czytaj dalej

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 02-08-2018
Ilustracja do informacji: Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2018 r. obchodzona była 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00  na terenie całego Powiatu Żarskiego uruchomione zostały syreny alarmowe upamiętniające poświęcenie i walkę Powstańców Warszawskich. Zabrzmiał również dzwon na wieży kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca w Żarach.
 
Uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Kresowego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańcy Żar. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać powstańczych piosenek w wykonaniu zespołu Mała Tęcza z Olbrachtowa, a po modlitwie złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem Żołnierza Kresowego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5