Wydarzenia

Turniej Domów Dziecka

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: Turniej Domów Dziecka
20 maja 2016 w Lubsku odbył się V Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka pod patronatem Starosty Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

Strażacy - ochotnicy rywalizowali w Lubsku

 • 13-06-2016
Ilustracja do informacji: Strażacy - ochotnicy rywalizowali w Lubsku
12 czerwca 2016 na Stadionie Miejskim w Lubsku odbyły się XVIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Żarskiego.
W rywalizacji udział wzięło 26 drużyn OSP, w tym 15 drużyn młodzieżowych. Drużyny seniorów walczyły w kilku konkurencjach, m.in. w sztafecie, ćwiczeniu bojowym, natomiast w kategorii młodzieżowej zawody zostały rozegrane według regulaminu CTIF.
 
Klasyfikacja generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
I miejsce - Tuplice
II miejsce - Żary-Kunice
III miejsce - Sieniawa Żarska
 
Klasyfikacja generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców
I miejsce - Bieniów
II miejsce - Brody
III miejsce - Jasień
 
Klasyfikacja generalna kobiet
I miejsce - Lubanice
II miejsce - Złotnik
III miejsce - Żary-Kunice
 
Klasyfikacja generalna mężczyzn
I miejsce - Sieniawa Żarska
II miejsce - Przewóz
III miejsce - Tuplice
 
Puchar Przechodni Starosty Żarskiego dla najlepszej jednostki OSP w powiecie otrzymała OSP Żary - Kunice.
 
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy okolicznościowe oraz nagrody ufundowane przez Starostę Żarskiego, Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Lipinki, Spółkę Linstal w Jasieniu, Spółkę Saint Gobbain Sekurit HanGlas Polska, Fabrykę Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz w Żarach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Jak co roku, startujące w zawodach drużyny młodzieżowe otrzymały słodki upominek od Anny i Eugeniusza Ślawskich.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

76Galeria zdjęć: 2016 06 12 - Lubsko - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Żarskie Starostwo wygrało spartakiadę

 • 12-06-2016
Ilustracja do informacji: Żarskie Starostwo wygrało spartakiadę
10 czerwca 2016 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku nad zalewem Karaś odbyła się Powiatowa Spartakiada w Sportach Obronnych. 
W imprezie wzięło udział szesnaście drużyn reprezentujących urzędy z powiatów żarskiego i żagańskiego. Trzyosobowe zespoły rywalizowały w sześciu konkurencjach sprawnościowych - strzelanie, transport promem, rzut granatem, ścianka wspinaczkowa, zawody wędkarskie oraz wyścigi kajaków. W klasyfikacji generalnej najwięcej punktów zdobyła reprezentacja Starostwa Powiatowego w Żarach, zajmując tym samym pierwszą lokatę. Drugie miejsce zajął Urząd Miejski w Lubsku, trzecie - Urząd Miejski w Żarach. Starosta Żarski Janusz Dudojć wręczył najlepszym drużynom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Kolejne lokaty zajęli: 4. Urząd Gminy Brzeźnica, 5. Urząd Miasta Iłowa, 6. Urząd Gminy Żary i Urząd Miasta Małomice, 8. Urząd Miasta Łęknica, 9. Urząd Miasta Jasień, 10. Urząd Gminy Przewóz, 11. Urząd Gminy Tuplice, 12. Urząd Miasta Szprotawa, 13. Urząd Gminy Trzebiel, 14. Urząd Gminy Brody, 15. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Żagań, 16. Urząd Gminy Lipinki Łużyckie.
Rozegrano również konkurencję specjalną "Pojedynek w samo południe", w której najlepszym strzelcem z broni krótkiej okazał się radny powiatowy Dariusz Dyba.
Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Żarach, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Lubsku i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubsku.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

151Galeria zdjęć: 2016 06 10 - Lubsko - Powiatowa Spartakiada w Sportach Obronnych

Poradnictwo obywatelskie

 • 06-06-2016
Ilustracja do informacji: Poradnictwo obywatelskie
3 czerwca 2016 na żarskim Rynku - w ramach IV. edycji Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" z Zielonego Góry - postawiono pasaż poradniczy organizacji i instytucji pomocowych. Instytucje i organizacje działające na terenie powiatu przedstawiały swoje działania z zakresu poradnictwa, natomiast mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji na poszczególnych stoiskach.
Współorganizatorem pasażu było żarskie Starostwo Powiatowe.
czytaj dalej

Praktyki w przedsiębiorstwach

 • 02-06-2016
Ilustracja do informacji: Praktyki w przedsiębiorstwach
2 czerwca 2016 starosta Janusz Dudojć w towarzystwie Bartłomieja Kubiaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie, spotkali się z dyrektorem personalnym Magdaleną Nowak i dyretorem przemysłowym Wojciechem Lipińskim żarskiej firmy Saint-Gobain. Firma zainteresowana jest realizowanym przez powiat programem zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy polegającej na organizowaniu na terenie firmy staży i praktyk dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
czytaj dalej

Okno życia w Żarach

 • 01-06-2016
Ilustracja do informacji: Okno życia w Żarach
1 czerwca 2016 na terenie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach dokonano uroczystego otwarcia "okna życia". Jest to miejsce, w którym matki nie chcące lub z różnych względów nie mogące podjąć się wychowania swojego dziecka, mogą w sposób bezpieczny i anonimowy pozostawić noworodka - mając gwarancję, że znajdzie on fachową opiekę i przekazany zostanie do adopcji. Poświęcenia dokonał biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński.
Złożono podziękowania wszystkim sponsorom, osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. W imieniu powiatu żarskiego podziękowania przyjęła przewodnicząca rady Helena Sagasz.
czytaj dalej

Aktywny Ekonomik

 • 01-06-2016
Ilustracja do informacji: Aktywny Ekonomik
20 kwietnia 2016 odbyła się kolejna, XIII już edycja ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, organizowanego przez warszawską Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach akcji uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych odbywali jednodniowe praktyki w wielu różnych zakładach pracy. W tym roku wzieło w niej udział 235 uczniów szkoły. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Mają oni możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Po podsumowaniu zeszłorocznej edycji programu w ostatnich dniach maja Zespół Szkół Ekonomicznych wyróżniony został tytułem "Najaktywniejszej Szkoły w programie Dzień Przedsiębiorczości 2015 za wspieranie młodzieży w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych" i znalazł się w gronie szkół najbardziej zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.
31 maja 2016 w trakcie obrad sesji Rady Powiatu gratulacje na ręce dyrektora szkoły Krzysztofa Neski, w imieniu samorządu powiatu, złożyli: przewodnicząca rady Helena Sagasz, starosta Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • 31-05-2016
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu
31 maja 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2015. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik powiatu Eliza Siemianowska.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Dokonano także zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
czytaj dalej

Dodatkowe 2 miliony na drogi

 • 27-05-2016
Ilustracja do informacji: Dodatkowe 2 miliony na drogi
25 maja 2016 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej 1096F Lipinki Łużyckie - Górka - Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK 12, od km 5+329 do km 6+140" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK 12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków od km 0+049 do km 3+240". Łączna kwota pozyskanych środków to około 2 miliony złotych. Umowy w imieniu powiatu podpisali: starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel i skarbnik Eliza Siemianowska.
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Tytuł operacji : Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków, od km. 0+049 do km 3+ 240
 
 

 
czytaj dalej

Samorządowcy wyszli na boisko

 • 23-05-2016
Ilustracja do informacji: Samorządowcy wyszli na boisko
20 maja 2016 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się turniej piłki nożnej z okazji Dnia Samorządowca. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Na boisku rywalizowało pięć drużyn ośmioosobowych. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Urzędu Gminy Żary. Drugie miejsce - Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, trzecie - Urząd Miejski w Lubsku, czwarte - Starostwo Powiatowe w Żarach, piąte - Urząd Miejski w Jasieniu. W konkurencji specjalnej dla szefów jednostek samorządu terytorialnego, pierwsze miejsce zdobył starosta Janusz Dudojć. Przyznano również nagrody indywidualne w konkurencji dodatkowej - strzelanie z wiatrówki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

45Galeria zdjęć: 2016 05 20 - Lubsko - Samorządowy turniej piłki nożnej

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5