Wydarzenia

Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-10-2018
Ilustracja do informacji: Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego
30 października 2018 r. Rada Powiatu Żarskiego podsumowała mijającą kadencję. Podczas XLI sesji radni ocenili ostatnie cztery lata oraz odebrali podziękowania od Starosty Żarskiego Janusz Dudojcia i Przewodniczącej Rady Heleny Sagasz za pracę na rzecz powiatu. Podziękowanie z rąk Starosty i radnych otrzymał również lubski przedsiębiorca, innowator i miłośnik zwierząt Pan Jan Deka – właściciel mini-zoo w Lubsku.
 
W trakcie XLI sesji Rady Powiatu Żarskiego, przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dokonał podsumowania kadencji Powiatu Żarskiego 2014-2018. Kończąc swoje wystąpienie podziękował Zarządowi Powiatu oraz paniom Skarbnik i Sekretarz - za ciężką pracę i zespołowe działanie, a radnym - za zgodną współpracę, wsparcie i wszystkie działania na rzecz mieszkańców. Dalszy ciąg sesji – po głosowaniach nad uchwałami - upłynął pod znakiem wystąpień i podziękowań m.in. Pani Przewodniczącej Heleny Sagasz, Pana Marka Cieślaka oraz Pana Edwarda Skobelskiego
 
W trakcie sesji podjęto uchwałę:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
- w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
-  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019.
-  w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350  –  Dobrzyń  –  Sanice – Sobolice w sezonie 2018/2019 do realizacji Gminie Przewóz.
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Nowoczesna pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach czeka na kucharzy!

 • 19-10-2018
Ilustracja do informacji: Nowoczesna pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach czeka na kucharzy!
18 października 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski oraz  dyrektor Arleta Śniatecka dokonali uroczystego otwarcia kompleksowo zmodernizowanej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
 
Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt zakupiony dzięki funduszom  pozyskanym w ramach projektu ‘’Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim’’. Oddana do użytku pracownia spełnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz m.in. blaty robocze, okapy kuchenne i  meble gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej, miksery, wilki, roboty wielofunkcyjne. W pracowni do dyspozycji uczniów będą stoiska kompleksowo wyposażone w drobny sprzęt kuchenny i ekspedycyjny niezbędny  do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
 
Wartość zakupionego sprzętu: 249 tys. 026,87 zł
Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby pracowni gastronomicznej: 345 tys. zł
 
Liczymy na sukcesy przyszłych Szefów Kuchni!
czytaj dalej

HOLA VALENCIA!

 • 19-10-2018
Ilustracja do informacji: HOLA VALENCIA!
„HOLA VALENCIA – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii” – to tytuł autorskiego projektu międzynarodowego dotyczącego staży dla logistyków i elektryków Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku w mieście Valencia. To kolejna zagraniczna praktyka zawodowa, która jest realizowana przez uczniów tej szkoły. Projekt dotyczy konkursu - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ na lata 2018-2019, wartość projektu to blisko 83 000 EURO.
 
Głównym celem projektu jak mówi koordynator projektu Łukasz Ziemba jest zwiększenie potencjału zawodowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.
 
To już półmetek realizowanego w szkole projektu, w którym wzięło już udział 20 uczniów i 2 opiekunów, którzy realizowali swoje staże w firmach o profilu logistycznym i elektrycznym w Valencii. Blisko trzytygodniowy czas spędzony w Hiszpanii był idealną okazją do poznania specyfiki pracy, poznania kultury, zwyczajów i obyczajów panujących w tej części Europy. Młodzież uczestniczyła w wycieczkach kulturowych m.in do oceanarium, bioparku, miasta sztuki i nauki a nawet byli uczestnikami korridy.
 
Każdy uczestnik staży otrzymał międzynarodowy certyfikat zawodowy oraz referencje wystawione przez pracodawców.
Projekt przyczyni się do poniesienia poziomu jakości pracy szkoły, wśród uczniów zaś zwiększy się świadomość korzyści płynących z nauki języków obcych. Nie można także zapominać o promocji miasta oraz powiatu w tej pięknej części Europy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+.
 
czytaj dalej

Spotkanie w Rodzinnym Domu Seniora "Leśne Zacisze"

 • 17-10-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie w Rodzinnym Domu Seniora "Leśne Zacisze"
12 października 2018 r. Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedziła Rodzinny Dom Seniora „Leśne Zacisze” w Żarach, gdzie została serdecznie przyjęta przez Panią Danutę Sobieraj oraz Seniorów. Spotkanie, zorganizowane z okazji obchodów Tygodnia Seniora, uświetnił występ przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Żarach. Wizyta była doskonałą okazją do rozmów oraz wymiany doświadczeń.
czytaj dalej

Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego

 • 15-10-2018
Ilustracja do informacji: Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego
 
15 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wręczono nagrody Starosty Żarskiego. Wyróżnienia oraz pamiątkowe publikacje „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” Dyrektorom wręczali Starosta Żarski Janusz Dudojć w asyście Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego Heleny Sagasz. Podziękowanie za wieloletnią pracę dydaktyczną i organizacyjną otrzymał Janusz Stasiak – wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
W spotkaniu uczestniczyli również: Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Edward Skobelski, członkowie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej: Dawid Nowakowski oraz Edward Łyba z przewodniczącym Komisji Tadeuszem Płóciennikiem na czele, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka,  Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Finansowe wyróżnienia otrzymało jedenaścioro dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Żarskiemu. Nagrody Starosty Żarskiego wręczone zostały:
Alicji Czerniawskiej – dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Magdalenie Grucy - dyrektorce Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
Ewie Styś - dyrektorce Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Elżbiecie Maćko - dyrektorce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
Gabrieli Fiedler - dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
Barbarze Sulikowskiej – dyrektorce Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Arlecie Śniateckiej – dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Lucynie Hoffmann – Czyżyk – dyrektorce Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach
Robertowi Nowaczyńskiemu - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Krzysztofowi Nesce - dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Jerzemu Kowalczykowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
 
czytaj dalej

Sekcja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych z OSP Jasień - dumą Powiatu Żarskiego

 • 11-10-2018
Ilustracja do informacji: Sekcja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych z OSP Jasień - dumą Powiatu Żarskiego
9 października 2018 r. Starosta Janusz Dudojć odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu, przy której od 2017 r. formuje się, druga w województwie lubuskim, Sekcja Psów Poszukiwawczo – Ratowniczych. Obecnie szkolonych jest pięć psów, które po zdaniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu będą ratować poszkodowanych podczas katastrof budowlanych oraz żywiołów, dodatkowo będą wsparciem dla policji w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym. Podczas spotkania Starosta zapoznał się z bieżącą działalnością powstającej Sekcji oraz mógł zobaczyć umiejętności psów na przeszkodach. Na rzecz formującej się Sekcji Psów Poszukiwawczo – Ratowniczych przy OSP Jasień Starosta zakupił trzy specjalistyczne kombinezony ratownicze.
 
czytaj dalej

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 08-10-2018
Ilustracja do informacji: Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
04 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, radni Powiatu Żarskiego: Józef Radzion, Edward Skobelski oraz Tadeusz Płóciennik, przedstawiciele: firmy Abplanalp Sp. z o.o., firmy Hass, Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy. Nie zabrakło również Sekretarza Powiatu Agnieszki Domaradzkiej oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomieja Kubiaka.
 
Centrum Edukacji Technicznej Haas jest jedynym takim przedsięwzięciem w województwie lubuskim. Choć uzyskanie certyfikacji HTEC - Haas Technical Education Center - wymaga spełnienia przez jednostkę edukacyjną wielu kryteriów m.in.: kryterium posiadania czystych, nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach edukacyjnych, to zapewnia uzyskanie znaczących korzyści dla szkoły.
 
Korzyści te obejmują bliską współpracę i wspieranie szkoły przez regionalnego przedstawiciela firmy w różnych działaniach związanych z bieżącą edukacją uczniów, eksploatacją obrabiarek, budowaniem kontaktów z regionalnym przemysłem, prowadzeniem szkoleń certyfikacyjnych podnoszących umiejętności i kompetencje dla wytypowanych przez szkołę uczniów czy podnoszeniem wiedzy kadry nauczycielskiej. Nie ulega wątpliwości, iż powstanie zaplecza edukacyjnego na najwyższym światowym poziomie pozwoli zdobywać uczniom wysokie kwalifikacje i stworzy możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

Czas na budowę Otwartej Strefy Aktywności Przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 05-10-2018
Ilustracja do informacji: Czas na budowę Otwartej Strefy Aktywności Przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
4 października 2018 r. Starosta Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę na przygotowanie terenu pod Otwartą Strefę Aktywności, która powstanie w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Wykonawcą prac będzie firma Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk. To kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Powiat Żarski oraz kolejna – po trwającym aktualnie remoncie dachów i tarasu – inwestycja w Domu Pomocy Społecznej – Zamku. 
 
Przypomnijmy: na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku utworzona zostanie Otwarta Strefa Aktywności, czyli ogólnodostępne miejsce przeznaczone do sportu, rekreacji i odpoczynku.
 
W uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni przyzamkowego parku powstanie miejsce dla dzieci i dorosłych. Dzięki dbałości o integracyjny charakter przestrzeni, powstająca OSA ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. W skład Otwartej Strefy Aktywności wejdzie:
1. plac zabaw o powierzchni 182m2 z huśtawkami, wielofunkcyjnym czworokątem dla dzieci oraz karuzelą,
2. siłownia plenerowa o powierzchni 160 m2  z sześcioma urządzeniami siłowni zewnętrznej, w tym urządzeniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych,
3.  strefa relaksu i gier, której centralnym punktem będzie betonowy stół do gry w szachy lub warcaby. Oczywiście nie zabraknie elementów małej architektury, czyli parkowych ławeczek, leżaków parkowych, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci. Teren strefy relaksu zostanie otoczony nowymi nasadzeniami.
Wejście do Otwartej Strefy Aktywności przewidziano m.in. od strony ul. Zielenieckiej.
 
Całkowita wartość wykonania Otwartej Strefy Aktywności (przygotowanie terenu oraz zakup urządzeń): 162 tys. zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 50 tys. zł.
czytaj dalej

Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku

 • 01-10-2018
Ilustracja do informacji: Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
28 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 60 – lecia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Na uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Janusz Dudojć, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz oraz członek Zarządu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzynie Józef Radzion.
Inaugurację Święta Szkoły rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. NSPJ w Lubsku. Następnie uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Lubskiego Domu Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.
Starosta Żarski Janusz Dudojć złożył życzenia i wyrazy uznania dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a także uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Jednocześnie przekazał na ręce Pani Dyrektor Alicji Czerniawskiej czek na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku

 • 27-09-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku
25 września 2018 r. na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Forście Estera Lindner – Kuhlmann, Radny Powiatu Żarskiego Edward Bojko, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz, p.o. Komendanta Policji w Żarach podinsp. Armand Pisarczyk – Łyczywek, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Andrzej Uchman i Paweł Popko oraz przedstawiciel spółki DekoProces w Brożku Grzegorz Depta.
 
Podczas spotkania przedstawiciel spółki DekoProcess omówił podjęte działania mające na celu zagospodarowanie pozostałości po pożarze tworzyw sztucznych, które zgodnie
z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znajdowały się w ziemnym „sarkofagu”. Zostały również omówione wyniki z dotychczas przeprowadzonych kontroli na terenie zakładu. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska poinformował o obowiązkach, jakie w świetle nowych przepisów dot. odpadów będzie musiał spełnić zakład. Starosta poprosił służby odpowiedzialne za ochronę środowiska i bezpieczeństwo pożarowe o dalsze monitorowanie sytuacji na terenie zakładu.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5