.

Wydarzenia

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego zwołana w związku ze złożeniem ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych oraz rezygnacją i zwolnieniem z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Zarządu i Radnych Rady Powiatu Żarskiego – uroczyście podziękowali podpułkownikowi dr n.med. Panu Markowi Femlakowi - Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2006-2021, członkowi Zarządu Powiatu Żarskiego w latach 2010-2021 za twórczy wysiłek, determinację i mądrość, które pomogły w podejmowaniu ważnych decyzji w Zarządzie i Radzie Powiatu.
Starosta dziękował byłemu radnemu za pełną zaangażowania pracę na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców oraz za trud wniesiony w dynamiczny rozwój powiatu, życząc dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej.
Ppłk dr n. med. Marek Femlak, w związku z powołaniem do służby wojskowej, zrezygnował z pełnienia funkcji Radnego Rady Powiatu Żarskiego oraz członka Zarządu.
Podziękowania Panu Markowi Femlakowi za współpracę w minionych latach złożyli: burmistrz miasta Żary Danuta Madej, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, wójt gminy Przewóz Mariusz Strojny, Starosta Powiatu Żarskiego w latach 2002 - 2006 Edward Skobelski, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2010 Irena Marciniak, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, w imieniu burmistrza miasta Lubsko Janusza Dudojcia radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu żarskiego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Arleta Śniatecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbara Litewka, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Paweł Hryniewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach Tomasz Białek, emerytowany wieloletni pracownik Biura Rady Starostwa Powiatowego w Żarach Barbara Suprynowicz, Prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Polusik oraz wiceprezes Marian Popławski, a także delegacja klubu motocyklowego Black Eagles MC Poland.
We wzruszającej uroczystości pożegnania z Radą Powiatu ppłk dr n. med. Markowi Femlakowi, jak zwykle w ważnych dla niego życiowych sytuacjach, towarzyszyły żona i córka.
Wszyscy zgromadzeni goście nie szczędzili słów uznania za działalność na rzecz drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb, gratulowali sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Pierwszym punktem porządku obrad nadzwyczajnej sesji było złożenie ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych. Do składu Rady Powiatu Żarskiego dołączyli:
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z gminy Przewóz – były sołtys Piotrowa – w miejsce Małgorzaty Brzyśkiewicz, która objęła stanowisko wójta Gminy Lipinki Łużyckie,
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z miasta Żary – były wiceburmistrz miasta Żary oraz były wicestarosta Powiatu Żarskiego – w miejsce Marka Femlaka, który wstąpił do zawodowej służby wojskowej.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej, złożeniu przez Starostę wniosku – zgłoszeniu kandydatury Romana Mazurkiewicza, działającego w strukturach samorządowych od 27 lat (w tym od 1998 roku będącego Radnym Rady Powiatu Żarskiego), na członka Zarządu Powiatu, zapoznaniu radnych z regulaminem wyboru członka Zarządu Powiatu, przeprowadzono tajne głosowanie.
Radni biorący udział w głosowaniu (20 osób) opowiedzieli się za kandydaturą Romana Mazurkiewicza (Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Lepszy Powiat) zgłoszoną na wniosek Starosty Powiatu na członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego
- stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Żarskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook