.

Wydarzenia

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej z Powiecie Żarskim

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej z Powiecie Żarskim
Kwalifikacja wojskowa 2021
02 września 2021r. w Powiatowym Schronisku Turystycznym w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Starosta Żarski Józef Radzion, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariusz Arent.

 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2002 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 - 2001, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary – od 02 do 09 września 2021 r.
Gmina Lubsko –  od 10 do 15 września 2021 r.
Gmina Żary –  od 16 do 17 września 2021 r.
Gmina Jasień –  od 20 do 21 września 2021 r.
Gmina Tuplice – 21 września 2021 r.
Gmina Trzebiel – 22 września 2021 r.
Gmina Lipinki Łużyckie – 23 września 2021 r.
Gmina Przewóz –  24 września 2021r.
Gmina Brody –  27 września 2021 r.
Miasto Łęknica –  28 września 2021 r.
 
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji – 29 września 2021 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook