.

Wydarzenia

XVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
10 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego – wręczyli list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną Marcinowi Jungowi, uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu Powiatu Żarskiego na zawodach w Mistrzostwach Polski w dziedzinie lekkoatletyki – Królowej Sportu, życząc powodzenia oraz kolejnych sukcesów na następnych zawodach.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz przedstawiła radnym aktualną sytuację w szpitalu, strukturę szpitala, opowiedziała o tegorocznych inwestycjach oraz zaprezentowała zebranym koncepcję rozbudowy szpitala. Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor ds. lecznictwa 105 Kresowego Szpitala Wojskowego Marek Femlak przedstawił jak wygląda sytuacja na SORze – codzienna, trudna praca oraz zmagania z trwającą od miesięcy sytuacją epidemiologiczną.
 
Sprawozdanie na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania oraz informację o wsparciu przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Józef Tarniowy.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie przekształcenia Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- w sprawie przekształcenia Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żarskiego,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Tuplice dotyczącej podjęcia działań, których celem jest bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z przejazdu i przejścia przez drogę powiatową nr 1098F w miejscowości Tuplice.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook