Wydarzenia

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA

Ilustracja do informacji: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
Dokumenty prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK GŁÓWNY).
 
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCE ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW:
 
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Żarach oraz do Filii w Lubsku – w sprawach niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób towarzyszących, a w szczególności bez dzieci.
 
2. Wejście do Starostwa Powiatowego w Żarach będzie możliwe jedynie od strony al. Jana Pawła II.
 
3. Obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi na parterze oraz na piętra budynku, tj. do Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg ( z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady), Finansowo - Budżetowego, Geodezji i Katastru,  Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum.
 
4. W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej, prosimy o składanie dokumentów wyłącznie w Biurze Podawczym (parter).
 
5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, a w przypadku absolutnej konieczności – pracownik odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.
 
6. Rekomendujemy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
-  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478
 
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
 
Wykaz telefonów:
 
Sekretariat Starosty  – 68 479 06 00.
Sekretarz Powiatu - 68 479 06 35
Skarbnik Powiatu - 68 479 06 28
Biuro Rady Powiatu - 68 479 06 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 68 479 06 26
Inspektor Ochrony Danych - 68 479 06 05
 
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik – 68 479 06 72
Kadry i BHP - 68 479 06 06
Biuro Podawcze - 68 479 06 15
Biuro Rzeczy Znalezionych, Archiwum - 68 479 06 13
Informacja publiczna, BIP, Promocja Powiatu - 68 479 06 07
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, obsługa platformy EPUAP - 68 479 06 32
Informatyk - 68 479 06 50
Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu 68 479 06 11, 68 479 06 26
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Naczelnik - 68 479 06 09
Oświata, Stypendia, Szkoły - 68 479 06 47
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - 68 479 06 25
Bezpłatne Porady Prawne - 68 479 06 39
 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik - 68 479 06 88
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Kierownik Referatu -  68 479 06 46
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej - 68 479 06 41, 68 479 06 40
Referat ds. Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu - 68 479 06 42
Ochrona Środowiska i Leśnictwo - 68 479 06 16, 68 479 06 57
 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 27
Inwestycje - 68 479 06 44
Środki Unii Europejskiej - 68 479 06 58, 68 479 06 44
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu - 68 479 06 14
Gospodarka Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa - 68 479 06 23
Obsługa  nieruchomości po byłych przejściach granicznych -  68 479 06 79
 
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 34
Organizacja Ruchu i Transportu - 68 479 06 75
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
Referat ds. Dróg Powiatowych 
Kierownik Referatu - 68 363 06 66
Ewidencja dróg, obiektów mostowych - 68 363 06 61, 68 363 06 62
 
Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 29
Wynagrodzenia - 68 479 06 31
Wydział Finansowo- Budżetowy - 68 479 06 45, 68 479 06 04, 68 479 06 30, 68 479 06 52
 
Wydział Geodezji i Katastru
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 77
Zespół Uzgadniania Dokumentacji - 68 479 06 24
Ewidencja Gruntów - 68 479 06 20, 68 479 06 21
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 479 06 22, 68 479 06 49, 68 479 06 78
 
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku, ul. Pokoju 1c                  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 372 51 32, 68 372 51 31
Ewidencja Gruntów - 68 372 51 35, 68 372 51 30
 
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.powiatzary.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5