.

Wydarzenia

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
13 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego – podziękowali Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Żaganiu Panu ppłk Dariuszowi Kląskale za wieloletnią współpracę z samorządem Powiatu Żarskiego, działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Żarskiej i aktywne wspieranie działań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.
 
Następnie oficjalnie podziękowano za lata służby odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu. Do życzeń i gratulacji dołączyli się Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, którzy nie szczędzili Panu Komendantowi słów najwyższego uznania za przebieg wieloletniej służby.
 
W trakcie sesji przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu Żarskiego, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku,
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020 – 2025.
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook