Wydarzenia

X sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: X sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się X sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz wręczyli uczniom nagrody Starosty Żarskiego za wybitne osiągnięcia.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Patryk Gubała, Marta Łoś, Natalia Szczupiel, Alina Markulak, Aleksander Płatek, Szymon Januszewicz, Michał Kałwa, Hubert Łukawiecki, Zachariasz Kowalski, Wioletta Stora.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Lucyna Hoffman Czyżyk przekazała informacje na temat działalności poradni.
Naczelnik WIGN Erwin Henke zapoznał radnych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w roku 2019.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
- w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Tuplice dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1098F w miejscowości Tuplice (ul. Parkowa)
-  w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.