Wydarzenia

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
29 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Januszu Dudojć, Komendant Powiatowy PSP w Żarach  Robert Słowikowski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Beata Rybaczkowska, przedstawiciel Komendant Powiatowego Policji i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Lubsku oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Żarskiego.
Celem spotkania było przeanalizowanie stanu przygotowania administracji samorządowej oraz służb i inspekcji do potencjalnego zagrożenia powodziowego w okresie wiosennym. Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Lubsku Pan Ryszard Werecki przedstawił zebranym zmiany i kompetencje nowo powołanej instytucji -  Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” po wejściu w życie zmian Ustawy prawo wodne oraz omówił stan wałów na ciekach wodnych na terenie powiatu. Jak zaznaczył, obecnie najsłabszym punktem ochrony przeciwpowodziowej jest odcinek wałów w miejscowości Łęknica, który zgodnie z założeniami  Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu ma zostać w najbliższych latach przebudowany. Pan Werecki zwrócił również uwagę na potencjalne zagrożenie powodziowe w mieście Żary, które jest wynikiem zabudowanych i umocnionych placów oraz ulic, co powoduje szybkie spływy wód deszczowych i podtapianie ulic oraz budynków.
Kolejnym, omówionym w trakcie posiedzenia, tematem, był stan przygotowania Powiatowego Lekarza Weterynarii do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.  W chwili obecnej, weterynaria nie odnotowała żadnych zachorowań wśród zwierząt hodowlanych, jednak jak zaznaczyła Pani Beata Rybaczkowska, obowiązuje nakaz karmienia ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie  mają dostępu ptaki dzikie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5