.

III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka

 • 05-02-2020
Ilustracja do informacji: III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka
4 lutego 2020 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka, w którym uczestniczyli miłośnicy sportu z  Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i w Lubsku. Sportowym zmaganiom przyglądali się Starosta Żarski Józef Radzion oraz Burmistrz Lubska Janusz Dudojć.
 
Głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków obu Domów.
czytaj dalej

Pierwsze spotkanie Władz Powiatu Żarskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach

 • 03-02-2020
Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie Władz Powiatu Żarskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
03 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się pierwsze spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, dotychczasowym Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach.
 
Decyzją Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryka Maruszaka, w dniu 1 lutego br., kpt. Mariusz Morawski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – mł. bryg. Roberta Słowikowskiego.
 
Serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 03-02-2020
Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
03 lutego 2020 r. w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Starosta Żarski Józef Radzion, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariusz Arent.
 
Pierwszy dzień kwalifikacji był także okazją do promowania szkolnictwa wojskowego i służby zawodowej. Przedstawiciele jednostki wojskowej wraz z kierownictwem WKU przedstawiło młodzieży ścieżkę kariery żołnierza zawodowego.
 
Tegoroczna kwalifikacja będzie obejmowała:
 1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                                                                                                                                   
Jednocześnie przypominamy, iż osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
czytaj dalej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach po raz kolejny na podium (Ranking miesięcznika ,,Perspektywy")

 • 27-01-2020
Ilustracja do informacji: Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach po raz kolejny na podium (Ranking miesięcznika ,,Perspektywy")
24 stycznia 2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.
 
Spotkanie było nieocenioną okazją do wręczenia – na ręce dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Neski – listu gratulacyjnego oraz do przekazania zebranym słów uznania za kolejny rok piastowania niezwykle wysokiego miejsca w Rankingu Techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Tegoroczne osiągnięcie szkoły to 47. miejsce w Polsce, 2. miejsce w województwie lubuskim oraz otrzymanie tytułu honorowego „Złotej” Szkoły 2020.
 
W trakcie krótkiego przemówienia Wicestarosta Małgorzata Issel pogratulowała całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a przede wszystkim uczniom tegorocznych osiągnięć i życzyła zebranym dalszych sukcesów, spokojnych ferii oraz udanej studniówki.
czytaj dalej

Zalew Karaś pięknieje z każdym dniem!

 • 24-01-2020
Ilustracja do informacji: Zalew Karaś pięknieje z każdym dniem!
Prace związane z realizacją projektu pn: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap V" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 i budową ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś" w Lubsku zmierzają ku końcowi. Robotnicy wykorzystują sprzyjającą pogodę i dokładają wszelkich starań, aby w terminie zrealizować założenia projektu.
 
Przypomnijmy, V etap „Przygody z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na lubskim „Karasiu”. Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury. Ścieżka połączy Zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
Projekt „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap V” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 
czytaj dalej

Poloneza czas zacząć ...

 • 23-01-2020
Ilustracja do informacji: Poloneza czas zacząć ...
""Minęła studniówka
Z wielkim hukiem.
Czas ucieka i matura
Coraz bliżej." 
 
 
czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka

 • 21-01-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Babci i Dziadka
Kochane Babcie! Kochani Dziadkowie!
Dziękujemy, że jesteście!

Kwalifikacja wojskowa 2020

 • 16-01-2020

Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać?

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2020
W okresie od 03 lutego do 02 marca 2020 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych), w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 03 do 11 lutego 2020 r.
Miasto Łęknica -11 lutego 2020 r.
Gmina Lubsko - od 12 do 17 lutego 2020 r.
Gmina Żary- od 18 do 20 lutego 2020 r.
Gmina Jasień - od 20 do 21 lutego 2020r.
Gmina Trzebiel - 24 lutego 2020r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 25 lutego 2020 r.
Gmina Tuplice - 26 lutego 2020 r.
Gmina Przewóz - 27 lutego 2020 r.
Gmina Brody- 28 lutego 2020 r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 02 marca 2020 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z:
 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
10 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było ustalenie harmonogramu przeszukiwań terenu objętego ograniczeniami (obszar wyznaczony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r.) oraz ponownego przeszukania w okolicy miasta Żary-Kunice i miejscowości Bieniów, w której zostały znalezione dziki zarażone afrykańskim pomorem świń.
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Monika Świca-Zielonka, Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynarii, przedstawiciele Nadleśnictw Lipinki, Lubsko, Brzózka, Krzystkowice, Wymiarki i Żagań, miejscowych kół łowieckich, Straży Leśnej oraz pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Żary oraz Urzędów Miejskich w Jasieniu, Lubsku i Miasta Żary.
 
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu w najbliższym tygodniu, tj. od 13 do 17 stycznia br. na terenie Powiatu Żarskiego zostaną przeprowadzone, z udziałem wojska, przeszukiwania terenów leśnych. Są to działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach

 • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach
9 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła nr 7 Związku Sybiraków w Żarach. Uczestniczyli w nim Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk, ks. Stanisław Pojnar, Sybiracy wraz z Prezesem Koła Związku Sybiraków w Żarach Walerianem Sznajderem, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.
 
Spotkanie rozpoczęły piękne jasełkowe występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach pod opieką Pani Marzeny Bałdygi oraz Pani Izabeli Kudokas-Drąg. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i z nostalgią wspominali rodziny i przyjaciół, z którymi łączy ich los „nieludzkiej ziemi”.
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook