.

Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  • 04-03-2020
Ilustracja do informacji: Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
03 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, Komendant 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią w Żarach płk Artur Lipczyński, zastępca komendanta 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią w Żarach dr n.med. Marek Femlak, Komendant Powiatowy Policji podinsp. Armand Pisarczyk – Łyczywek, p.o. Komendant Powiatowy PSP w Żarach kpt. Mariusz Morawski, radni Rady Powiatu Żarskiego: Józef Łahucik i Dariusz Dyba, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu kpt. Robert Wiśniewski, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Banaś oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Maria Cecuła.
 
Celem spotkania było zaopiniowanie pracy Policji i Straży Pożarnej, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu Żarskiego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Radny Dariusz Dyba omówił aktualną sytuację związaną ze zwalczaniem ASF w populacji dzików na terenie powiatu.
 
Z uwagi na dynamiczną sytuację w Europie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 omówione zostały zagadnienia dotyczące stanu przygotowania do wystąpienia ww.  choroby na terenie naszego powiatu. Płk Artur Lipczyński, specjalista chorób zakaźnych, zwrócił uwagę, jak uniknąć zarażenia koronawirusa oraz omówił zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa.
 
PRZYPOMINAMY ZASADY DZIAŁANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM
 
Jeżeli w ciągu ostatnich dni przebywali Państwo w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie oraz zaobserwowali Państwo objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem należy:
 
1. Natychmiastowo powiadomić telefonicznie znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
Kontakt: tel. 68 470 62 58, tel. alarmowy 696 076 892

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Żaganiu
Kontakt: tel. 68 477 66 00, tel. alarmowy 509 609 856

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
Kontakt: tel. 68 325 46 71, tel. alarmowy: 507 055 692

 
2. Zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Najbliższy Oddział Chorób Zakaźnych znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
Oddział Chorób Zakaźnych
Kontakt: tel. 68 32 96 478

 
Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590  
 
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, który określa podstawowe środki ochronne i zalecenia przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 jak również sposoby postępowania Pacjentów w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusa: www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie     
czytaj dalej

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa

  • 03-03-2020
Ilustracja do informacji: Zasady postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa
 
 

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

  • 02-03-2020

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
02 marca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego. W podsumowaniu miesięcznej pracy udział wzięli Starosta Żarski Józef Radzion,Wicestarosta Małgorzata Issel, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
 
Starosta oraz Wicestarosta  podziękowali wszystkim za wkład i zaangażowanie, dzięki którym kwalifikacja przebiegała bez zastrzeżeń i zakłóceń, a także wyrazili nadzieję na równie dobrą współpracę w przyszłym roku.
 
Przypomnijmy, przez ponad miesiąc Powiatowa Komisja Lekarska dokonywała oceny zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet. W okresie od 03 lutego do 28 lutego przed komisją stawiło się 456 osób, w tym 4 kobiety.
 
Kategorię zdrowia ,,A’’ – zdolny do czynnej służby wojskowej otrzymało 400 mężczyzn. Kobiety, których było znacznie mniej niż mężczyzn, to zdecydowanie stanowiły najsilniejszą reprezentację – wszystkim przyznano kategorię ,,A’’.