.

AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 18-03-2020
Ilustracja do informacji: AKTUALIZACJA - zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach
Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie. 
 
Dokumenty (np. wnioski) prosimy składać poprzez:
 
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
-  za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
Uwaga! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
 
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
SPRAWY OGÓLNE:
 1. poczta @ powiatzarski.pl
 2. sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY:
 1. komunikacja @ powiatzarski.pl
 WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU:
 1. geodezja @ powiatzarski.pl 
 2. ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: 
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY
 
Zalecamy elektroniczne lub telefoniczne formy komunikacji z Referatem Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.
 
Poprzez platformę ePUAP możemy zgłosić:
 
Nabycie pojazdu:
 
Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.
 
Zbycie pojazdu:
 
Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.
 
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca - www.esp.pwpw.pl możemy dokonać:
 
Internetowej rejestracji pojazdu lub jego wyrejestrowanie:
 
Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem www.esp.pwpw.pl z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Złożenia wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:
 
Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Jednocześnie przypominamy:
 
 Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza karanie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
 

- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postepowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).

 
czytaj dalej

Formularze kart kierowcy i pasażera w języku polskim, angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim dla osób przekraczających granicę.

 • 18-03-2020
Ilustracja do informacji: Formularze kart kierowcy i pasażera w języku polskim, angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim dla osób przekraczających granicę.
Każda osoba wracająca do Polski przekraczając granicę musi wypełnić formularz lokalizacyjny. Aby przyśpieszyć kontrole, przewoźnicy powinni wyposażyć kierowców w formularze lokalizacyjne przed rozpoczęciem zadań transportowych. Formularze kart kierowcy i pasażera również w języku angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim można pobrać m.in. ze strony internetowej Inspekcji Transportu Drogowego.
 
 
czytaj dalej

Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę

 • 17-03-2020
Ilustracja do informacji: Ulotka dotycząca kwarantanny osób przekraczających granicę
 
 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH oraz w FILII W LUBSKU, UL. POKOJU 1C OD 16.03 DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
Dokumenty prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK GŁÓWNY).
 
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCE ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW:
 
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Żarach oraz do Filii w Lubsku – w sprawach niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób towarzyszących, a w szczególności bez dzieci.
 
2. Wejście do Starostwa Powiatowego w Żarach będzie możliwe jedynie od strony al. Jana Pawła II.
 
3. Obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi na parterze oraz na piętra budynku, tj. do Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg ( z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady), Finansowo - Budżetowego, Geodezji i Katastru,  Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum.
 
4. W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej, prosimy o składanie dokumentów wyłącznie w Biurze Podawczym (parter).
 
5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, a w przypadku absolutnej konieczności – pracownik odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.
 
6. Rekomendujemy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
-  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478
 
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
 
Wykaz telefonów:
 
Sekretariat Starosty  – 68 479 06 00.
Sekretarz Powiatu - 68 479 06 35
Skarbnik Powiatu - 68 479 06 28
Biuro Rady Powiatu - 68 479 06 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 68 479 06 26
Inspektor Ochrony Danych - 68 479 06 05
 
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik – 68 479 06 72
Kadry i BHP - 68 479 06 06
Biuro Podawcze - 68 479 06 15
Biuro Rzeczy Znalezionych, Archiwum - 68 479 06 13
Informacja publiczna, BIP, Promocja Powiatu - 68 479 06 07
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, obsługa platformy EPUAP - 68 479 06 32
Informatyk - 68 479 06 50
Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu 68 479 06 11, 68 479 06 26
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Naczelnik - 68 479 06 09
Oświata, Stypendia, Szkoły - 68 479 06 47
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - 68 479 06 25
Bezpłatne Porady Prawne - 68 479 06 39
 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik - 68 479 06 88
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Kierownik Referatu -  68 479 06 46
Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej - 68 479 06 41, 68 479 06 40
Referat ds. Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu - 68 479 06 42
Ochrona Środowiska i Leśnictwo - 68 479 06 16, 68 479 06 57
 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 27
Inwestycje - 68 479 06 44
Środki Unii Europejskiej - 68 479 06 58, 68 479 06 44
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu - 68 479 06 14
Gospodarka Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa - 68 479 06 23
Obsługa  nieruchomości po byłych przejściach granicznych -  68 479 06 79
 
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 34
Organizacja Ruchu i Transportu - 68 479 06 75
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
Referat ds. Dróg Powiatowych 
Kierownik Referatu - 68 363 06 66
Ewidencja dróg, obiektów mostowych - 68 363 06 61, 68 363 06 62
 
Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 29
Wynagrodzenia - 68 479 06 31
Wydział Finansowo- Budżetowy - 68 479 06 45, 68 479 06 04, 68 479 06 30, 68 479 06 52
 
Wydział Geodezji i Katastru
Naczelnik Wydziału - 68 479 06 77
Zespół Uzgadniania Dokumentacji - 68 479 06 24
Ewidencja Gruntów - 68 479 06 20, 68 479 06 21
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 479 06 22, 68 479 06 49, 68 479 06 78
 
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku, ul. Pokoju 1c                  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 68 372 51 32, 68 372 51 31
Ewidencja Gruntów - 68 372 51 35, 68 372 51 30
 
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.powiatzary.pl
czytaj dalej

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW OD 16.03 DO ODWOŁANIA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW OD 16.03 DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo, 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
 
Dokumenty prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski.pl / sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl 
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W BIURZE PODAWCZYM (PARTER – BUDYNEK GŁÓWNY).
 
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCE ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI – PRAWA JAZDY I REJESTRACJA POJAZDÓW :
 
1. Prosimy, aby do Starostwa Powiatowego w Żarach – w sprawach niezbędnych - przychodziły wyłącznie osoby zainteresowane – bez osób towarzyszących, a w szczególności bez dzieci.
 
2. Przyjmowanie klientów w Wydziale Komunikacji będzie odbywało się wyłącznie w grupach. Wielkość grupy będzie uzależniana od dostępności stanowisk. Każdorazowo po zakończeniu obsługi pojedynczej grupy osób, wszystkie stanowiska zostaną zdezynfekowane, po czym do budynku zostanie wpuszczona następna grupa osób.
 
3. Wydział Komunikacji będzie przyjmował grupy interesantów:
poniedziałek: 7.15 – 15.00 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 15.00 )
wtorek-czwartek: 7.15-13.30 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 13.30)
piątek: 7.15-13.00 (ostatnia grupa zostanie wpuszczona o godzinie 13.00)
 
4. Prosimy, aby zgłoszenia zbycia/nabycia samochodu dokonywać drogą elektroniczną przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski i druki można pobierać z Platformy e-obywatel oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żarach – zakładki: „Załatwianie spraw” oraz „Co i jak załatwić”.
 
5. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
6.  Rekomendujemy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 

Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza karanie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
 

- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postępowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).
 
W związku z tym apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie i korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem - przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: poczta @ powiatzarski.pl, pobieranie wniosków drogą elektroniczną ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/.
 
Wykaz telefonów do Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy:
 
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
czytaj dalej

Polecenie Wojewody Lubuskiego

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: Polecenie Wojewody Lubuskiego
 
 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
AKTUALIZACJA 
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz zawieszeniem do odwołania udzielania porad prawnych osobiście informujemy, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Osoby potrzebujące porady prawnej w celu skorzystania z takiej formy pomocy proszone są o kontakt pod numerem telefonu 68-479-06-39  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
czytaj dalej

Komunikat Starosty Żarskiego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

 • 12-03-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Starosty Żarskiego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2
Szanowni Państwo!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 
Zachęcam do korzystania z dostępnych infolinii:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
-  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478
- Sekretariat Starosty – 68 479 06 00.
- Informacje dotyczące Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy (poniedziałek: 7.15-15.30; wtorek-czwartek: 7.15-14.00; piątek: 7.15-13.30) - 68 479 06 66.
- Informacje dotyczące ewidencji gruntów (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 20 / tel. 68 479 06 21.
- Informacje dotyczące Administracji Architektoniczno-Budowlanej (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 46.
- Informacje dotyczące Organizacji Ruchu i Transportu (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 75.
- Informacje dotyczące Ochrony Środowiska (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 42.
- Informacje dotyczące Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 23.
- Informacje dotyczące Edukacji i Zdrowia (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 09.
- Informacje dotyczące Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 11 / 68 479 06 72.
- Informacje dotyczące Bezpłatnych Porad Prawnych (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 88.
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów (w godzinach pracy urzędu) - tel. 68 479 06 26.
 
Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
e-mail: poczta~@~powiatzarski~.~pl (bez znaków "~" pomiędzy słowami)
ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka
 
Jednocześnie przypominamy komunikat Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka:
„ Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:
1) zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.
3) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. zamknięcie placówek wsparcia dziennego, centr integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.
Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.”
 
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.powiatzary.pl
 
Starosta Żarski Józef Radzion
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z przedstawicielami Służb Mundurowych dot. koronawirusa

 • 11-03-2020

Spotkanie Starosty Żarskiego z przedstawicielami Służb Mundurowych dot. koronawirusa

Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z przedstawicielami Służb Mundurowych dot. koronawirusa
11 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego z przedstawicielami służb mundurowych (Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna).
 
Spotkanie dotyczyło  spraw związanych  z organizacją zaplecza dla służb w związku z prowadzonymi kontrolami na granicy w  celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
czytaj dalej

Spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 • 06-03-2020

Spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ilustracja do informacji: Spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
05 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.
 
Na terenie powiatu żarskiego na dzień dzisiejszy nie stwierdzono osób zakażonych koronawirusem.
 
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, zastępca komendanta 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią w Żarach dr n.med. Marek Femlak, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żarach: kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego mgr inż. Dagmara Nerga, kierownik Sekcji Epidemiologii mgr Wiesława Kochut, zaproszeni wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele z gmin.
 
W trakcie spotkania przedstawiciele Szpitali oraz PSSE w Żarach przedstawili stan przygotowania, oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Zwrócono szczególnie uwagę, jak ważne jest przestrzeganie telefonicznego zgłaszania się do POZ bądź szpitala, gdyż chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni. O pomoc telefonicznie można zgłosić się od PSSE (poniżej podane numery telefoniczne czynne całą dobę w tym soboty i niedziele), aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia.
 
Na stronach internetowych instytucji samorządowych umieszczane są na bieżąco podstawowe informacje zgodnie z procedurą na temat zachowań osób, które przebywały w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowały u siebie nasilone objawy chorobowe, podobne dla grypy.
 
Starosta Józef Radzion zasygnalizował, że przede wszystkim należy zachować spokój i zdrowy rozsądek oraz przestrzegać zaleceń przygotowanych przez GIS, które zminimalizują ryzyko wystąpienia choroby i ułatwią służbom medycznym skuteczne działanie.
 
PRZYPOMINAMY ZASADY DZIAŁANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM
 
Jeżeli w ciągu ostatnich dni przebywali Państwo w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie oraz zaobserwowali Państwo objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem należy:
 
1. Natychmiastowo powiadomić telefonicznie znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
☎️ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
Kontakt: tel. 68 470 62 58, tel. alarmowy 696 076 892
☎️ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Żaganiu
Kontakt: tel. 68 477 66 00, tel. alarmowy 509 609 856
☎️ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
Kontakt: tel. 68 325 46 71, tel. alarmowy: 507 055 692
Najbliższy Oddział Chorób Zakaźnych znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
Oddział Chorób Zakaźnych
☎️ Kontakt: tel. 68 32 96 478
Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ☎️ 800 190 590
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, który określa podstawowe środki ochronne i zalecenia przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 jak również sposoby postępowania Pacjentów w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusa: www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie