.

Wideokonferencja o koronawirusie

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja o koronawirusie
9 kwietnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wspólnie z włodarzami pozostałych powiatów z terenu województwa lubuskiego uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa oraz oceny stanu przygotowań służb powiatowych do prowadzenia działań w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się pandemii.
czytaj dalej

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
 
 

Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji

 • 08-04-2020
Ilustracja do informacji: Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji
8 kwietnia 2020 r. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy oraz mieszkańców naszego powiatu przeprowadzone zostało ozonowanie pomieszczeń służbowych oraz sali obsługi klienta.
 
Dezynfekcję pomieszczeń, do których przychodzi największa liczba interesantów, przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dziękujemy p.o. Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach kpt. Mariuszowi Morawskiemu za profesjonalną pomoc, wsparcie i współdziałanie w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Starostwa Powiatowego w Żarach i mieszkańcom, którzy korzystają z usług urzędu.
czytaj dalej

Ważna informacja!

 • 07-04-2020
Ilustracja do informacji: Ważna informacja!

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia!

 • 07-04-2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 • 06-04-2020
Ilustracja do informacji: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

 • 01-04-2020
Ilustracja do informacji: APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo!
Obowiązujący stan epidemii wiąże się z wieloma obywatelskimi obowiązkami, które mają za zadanie ochronić nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, kolejny raz apelujemy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Przypominamy, w dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
1. dojazdu do pracy.
2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.
3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, np. wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, do apteki itd.
 
Służby sanitarne, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo.  Pomóżmy im pozostając w domu!
W tych trudnych chwilach pamiętajmy o sobie nawzajem!
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-03-2020
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. W związku ze stanem epidemii powzięto specjalne środki ostrożności. Radni siedzieli w odstępach rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a każdy z nich przed wejściem na salę obrad zdezynfekował ręce.  
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,  pisemne sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji z działalności na terenie Powiatu Żarskiego w 2019 r. oraz informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Żarskiego przekazaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Piotra Bogusławskiego.
 
Najważniejszym punktem obrad było przekazanie dodatkowych 400 tys. zł Szpitalowi Na Wyspie w Żarach. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie dokupienie niezbędnego sprzętu medycznego, w tym doposażenie trzeciej sali operacyjnej oraz  zakupienie środków ochrony osobistej (masek z filtrem, kombinezonów i przyłbic) dla personelu medycznego.
 
Na zakończenie, Starosta Józef Radzion, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego, podziękował całemu personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym –  za niezwykle trudną i wyczerpującą pracę na rzecz ochrony naszego zdrowia i życia.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2020 – 2025.
- w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2019 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2019 r.
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

UWAGA ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH

 • 23-03-2020
Ilustracja do informacji: UWAGA ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH
Szanowni Państwo,
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
Informujemy, że od dnia 24 marca do odwołania następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.
 
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BIURO PODAWCZE ZOSTAJE ZAMKNIĘTE OD DNIA 24.03 WSZYTSKIE DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU NALEŻY SKŁADAĆ W WYZNACZONYM NA PARTERZE OZNAKOWANYM POJEMNIKU.
Dokumenty większych rozmiarów (np. projekty budowalne) będą odbierane na parterze przez merytorycznego pracownika, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (wykaz kontaktów telefonicznych w razie potrzeby jest dostępny w holu przy pojemniku na dokumenty oraz pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/). Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, a w przypadku absolutnej konieczności – pracownik odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę – zejdzie do Państwa na parter budynku.
KURIERZY, LISTONOSZE ORAZ DORĘCZYCIELE PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z BIUREM PODAWCZYM (tel. 68 479 06 15)
 
Prosimy ponadto, aby  dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1.         poczta @ powiatzarski.pl
2.         sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
UWAGA! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
SPRAWY OGÓLNE: poczta @ powiatzarski.pl; sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna:
 1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
 2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
 
Jednocześnie informujemy, że poprzez platformę ePUAP możemy zgłosić:
Nabycie pojazdu:
Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.
 
Zbycie pojazdu:
Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.
 
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca - www.esp.pwpw.pl możemy dokonać:
 
Internetowej rejestracji pojazdu lub jego wyrejestrowanie:
Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem www.esp.pwpw.pl z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Złożenia wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:
Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
 
Jednocześnie przypominamy:
 
Starosta Żarski informuje, że obecna sytuacja epidemiologiczna wyłącza stosowanie kar z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Od 16 marca br. do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej sytuacje:
- niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia;
- niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia zakupu lub sprzedaży.
 
Jednocześnie informujemy, że nadal będą karani ci, wobec których zostały już wszczęte postepowania oraz ci, którym termin obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju upłynął z dniem 15 marca 2020 r. (włącznie).
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna Żary:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
Ponadto przypominamy, że obowiązuje zakaz wejścia do wszystkich pokoi na parterze oraz na piętra budynku, tj. do Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady – rejestracja telefoniczna), Finansowo - Budżetowego, Geodezji i Katastru (rejestracja telefoniczna), Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478.  
 
czytaj dalej

AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 19-03-2020

AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach

Ilustracja do informacji: AKTUALIZACJA- zmiana organizacji dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Żarach
❗❗❗UWAGA ❗❗❗
Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu, ponownie zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.
 
Prosimy, aby w Urzędzie na parterze przebywały maksymalnie 2 osoby!
 
Informujemy iż od dnia 19 marca do odwołania przyjmowanie dokumentów w Biurze Podawczym w godzinach od 7.00 do 12.00
 
Od godziny 12.00 dokumenty można składać w wystawionym na parterze oznakowanym pojemniku.
Ponadto nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest maksymalnie ograniczony, ale nieustannie działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.
 
❗️Dokumenty (np. wnioski) prosimy składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/…/katalog-spr…/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
 
poczta @ powiatzarski.pl
sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
❗️Uwaga! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia- prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
 
❗️SPRAWY OGÓLNE:
poczta @ powiatzarski.pl
sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY:
komunikacja @ powiatzarski.pl
 
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU:
geodezja @ powiatzarski.pl
ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
☎️ Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny pod adresem:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook