Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok

 • 31-01-2019
Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok
31 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Rady Powiatu Żarskiego. Radni oddali hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2019. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii Komisji Stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
Projekt uchwały budżetowej na 2019 roku został przez Radnych Powiatu Żarskiego przyjęty jednogłośnie, podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025. W dalszej części, Radni głosowali nad kolejnymi projektami uchwał oraz składali interpelacje.
 
Na zakończenie sesji, głos – na wniosek Pana Marka Femlaka – zabrał Pan Stefan Łyskawa Prezes Zarządu Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, który przestawił zgromadzonym informacje o działalności Domu Samotnej Matki w Żarach i Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach oraz odpowiedział na szereg pytań dotyczących funkcjonowania obu jednostek.
 
Całą transmisję można obejrzeć klikając na link: https://www.youtube.com/watch?v=IMz4MLUQwwk
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Olbrachtów w sprawie potrzeby realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1094F.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach

 • 23-01-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach
22 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach. Spotkanie, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski, odbyło się w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. W skład Zarządu zostali powołani Starosta Żarski Józef Radzion, któremu powierzono funkcję Prezesa oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz. Na spotkaniu zostały omówione również sprawy bieżące dot. działalności Oddziału Powiatowego ZOSP w 2019 roku.
 W Powiecie Żarskim rusza kwalifikacja wojskowa!

 • 21-01-2019
Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim rusza kwalifikacja wojskowa!
W okresie od 04 lutego do 01 marca 2019 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
 
Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych), w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
                                                                                                                                     
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 04 do 11 lutego 2019 r.
Miasto Łęknica - 11 lutego 2019 r.
Gmina Lubsko - od 12 do 15 lutego 2019 r.
Gmina Żary od 18 do19 lutego 2019 r.
Gmina Jasień - od 20 do 21 lutego 2019 r.
Gmina Trzebiel - od 22 do 25 lutego 2019 r.
Gmina Przewóz - 25 lutego 2019 r.
Gmina Brody - 26 lutego 2019 r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 27 lutego 2019 r.
Gmina Tuplice - 28 lutego 2019 r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 01 marca 2019 r.
czytaj dalej

O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim

 • 17-01-2019
Ilustracja do informacji: O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim
16 stycznia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Januszem Drozdą oraz Komendantem Powiatowym PSP w Żarach mł. bryg. Robertem Słowikowskim. Na spotkaniu rozmawiano o budowie nowej strażnicy i bezpieczeństwie mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Budowa nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz sprawy proceduralne z nią związane były głównym tematem spotkania w Starostwie Powiatowym. Starosta Józef Radzion oraz jego goście omówili kwestie nadchodzących przetargów, dofinansowania oraz długości realizacji inwestycji. Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest z środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022. Wyczekiwana od wielu lat budowa strażnicy nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim, również bardzo pozytywnie wpłynie na warunki lokalowe strażaków – zawodowców.
 
Podczas spotkania podjęto temat dobrej współpracy Komendy Powiatowej PSP w Żarach z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej działającymi na terenie powiatu oraz podkreślono ogromne znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w wspieraniu działań Państwowej Straży Pożarnej.
 
Na zakończenie, Starosta Żarski Józef Radzion, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Janusz Drozda oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski skupili się na działaniach związanych z szeroko pojętą profilaktyką, informowaniem oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom występującym w okresie grzewczym. Omówiono realizację programów skierowanych dla uczniów oraz mieszkańców Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka
15 stycznia 2019 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. W sportowych zmaganiach uczestniczyły dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz dzieci z  Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce wywalczyła ekipa z Lubska i to ona otrzymała puchar ufundowany przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona. Z racji, iż głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków Domów –  obie drużyny otrzymały bony podarunkowe.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
15 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianiowska, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Słowikowski, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Białek, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Beata Rybaczkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Banaś, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman – Czyżyk, Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Maćko, Zastępca Dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Beata Prowacka - Szelest, Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku Ryszard Werecki, Kierownik Enea Rejonu Żary Michał Bartosz oraz przedstawiciel Komendanta Wojskowego Komendy Uzupełnień w Żaganiu i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
 
Uczestnicy spotkania przedłożyli Staroście raporty dotyczące ich działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Żarskiego w roku ubiegłym oraz poinformowali o planowanych działaniach związanych z bezpieczeństwem, które będą podejmowane w 2019 roku.
 
czytaj dalej

Wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 15-01-2019
Ilustracja do informacji: Wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy w Starostwie Powiatowym w Żarach
15 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panią Ewą Rawą. W rozmowach uczestniczyli również Wioletta Markulak - Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach oraz Bartłomiej Kubiak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego.
 
Starosta Józef Radzion dokładnie omówił stan przygotowań powiatowych jednostek oświatowych do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020, przedstawił liczbę uczniów z klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum, którzy zostaną przyjęci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz liczbę oddziałów szkolnych, które powstaną. Z analizy przedstawionej przez dyrektorów szkół wynika, iż Powiat Żarski jest przygotowany do przyjęcia 1691 uczniów. Podczas spotkania szczegółowo omówiono stan bazy lokalowej oraz potrzeby kadrowe poszczególnych szkół.
 
Po wizycie w Starostwie Powiatowym, Pani Kurator Ewa Rawa w towarzystwie Starosty oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, gdzie – na ręce dyrektora Pana Krzysztofa Neski – złożyła gratulacje za bardzo wysoki wynik uzyskany przez Technikum nr 3 w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych uplasowało się na 2. miejscu w województwie lubuskim i 12. miejscu w kraju w Rankingu Techników 2019.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach!

 • 11-01-2019
Ilustracja do informacji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach!
11 stycznia 2019 r. na Oddziale Noworodkowym Szpitala Na Wyspie w Żarach gościli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Przewodnikami po oddziale byli Pani Jolanta Dankiewicz – Prezes Szpitala Na Wyspie oraz Pan Jakub Czwojda – ordynator Oddziału Noworodkowego.
 
W 2018 roku Szpital Na Wyspie w Żarach otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt służący ratowaniu życia i zdrowia noworodków. Jakub Czwojda - ordynator Oddziału - z dumą i satysfakcją opowiadał Staroście i Wicestaroście o najnowocześniejszych inkubatorach, w tym inkubatorze transportowym, urządzeniach do resuscytacji noworodków, kardiomonitorach, pulsoksymetrach, pompach infuzyjnych i aparacie do USG – darach Fundacji Jurka Owsiaka. Włodarze Powiatu Żarskiego byli pod wrażeniem stopnia zaawansowania technologii, z której korzysta dzisiejsza medycyna oraz nie kryli radości na myśl o tym, ilu noworodkom pomogą podarowane urządzenia.
 
Warto podkreślić, że Szpital Na Wyspie w Żarach ma bardzo dobrą opinię wśród pań, które chętnie wybierają go jako miejsce porodu. Rodzą tu kobiety nie tylko z terenu Powiatu Żarskiego, ale również z powiatów sąsiednich. Pacjentki chwalą szpital za profesjonalną opiekę medyczną i kameralną atmosferę.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach

 • 11-01-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach
10 stycznia 2019 roku - zgodnie z wieloletnią tradycją – odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach. Uczestniczyli w nim Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze – Wacław Mandryk, Sybiracy wraz z Prezesem Koła Związku Sybiraków w Żarach - Józefem Seńków, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.
 
Spotkanie rozpoczęło się krótką homilią oraz wystąpieniami zaproszonych gości, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Było też, jak zwyczaj nakazuje, wspólne kolędowanie oraz wieczerza wigilijna.
czytaj dalej

„Hej kolęda, kolęda!”, czyli noworoczne kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 09-01-2019
Ilustracja do informacji: „Hej kolęda, kolęda!”, czyli noworoczne kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
04 stycznia 2019 r. na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbyła się II edycja Noworocznego Kolędowania pod honorowanym patronatem Starosty Żarskiego.  W muzycznym spotkaniu udział wzięli m.in. Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, radni Rady Powiatu Żarskiego oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Domu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy lubskich placówek oświatowych.
 
Aby przedłużyć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, na zamkowym placu wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W kolędowanie włączył się Zespół Barwy,  Zespół Mieszkańców i Pracowników DPS w Lubsku, Zespół Wokalny Unicorns ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku, Rodzinna Grupa Trębaczy, nie zabrakło również występów indywidualnych. Co oczywiste, kolędy i pastorałki były chętnie śpiewane przez wszystkich uczestników tego wyjątkowego spotkania.
 
Organizatorzy – pracownicy DPS-u pod przewodnictwem Pani Dyrektor Wioletty Kuźmińskiej – częstowali gości pieczonymi jabłkami oraz rozgrzewającą zimową herbatą z imbirem i goździkami. Można było również ogrzać się przy ognisku.
 
Zdjęcia: Dom Pomocy Społecznej w Lubsku
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 9 10
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1