2019

Absolutorium udzielone! VIII sesja rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Absolutorium udzielone! VIII sesja rady Powiatu Żarskiego
25 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz, oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - Marek Femlak wręczyli bon upominkowy Martynie Grajcar – wychowance Powiatowego Domu Dziecka w Żarach za osiągnięcia sportowe w dziedzinie karate na arenie międzynarodowej życząc powodzenia oraz kolejnych sukcesów na następnych zawodach w Tokyo. Bon upominkowy ufundował  również radny Jarosław Dowhan.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2018 rok, efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 r. wraz z wykazem potrzeb 
w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2019 r. złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek.
 
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu  Żarskiego za 2018  rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2018 rok.
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym – przy jednym głosie wstrzymującym - uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2018 rok
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
- w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku.
Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1