.

2019

V Sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: V Sesja Rady Powiatu Żarskiego
26 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się V sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Przed rozpoczęciem obrad – Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem złożyli na ręce Krystyny Sadulskiej Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach - czek o wartości 5.000 złotych na zakup kserokopiarki do szkoły za zajęcie niezwykle wysokiej lokaty w ogłoszonym przez miesięcznik „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach zajęło 2. miejsce w województwie i 12. w kraju w rankingu Techników 2019.
  
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Następnie Komendant Powiatowej Policji Pan Armand Pisarczyk-Łyczywek złożył sprawozdanie z działalności Policji na terenie powiatu żarskiego w 2018 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej również złożył sprawozdanie z działalności PPSP w roku 2018. Na koniec Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Piotr Bogusławski przestawił informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Żarskim za 2018 rok.
 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r., oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
 
Po podjęciu uchwał przez Radę Powiatu Żarskiego, radni przystąpili  do składania interpelacji, zapytań oraz dyskusji w części poświęconej wolnym wnioskom. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook