Obchody Jubileuszu 20-lecia Powiatu Żarskiego; III Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

 • 18-02-2019
Ilustracja do informacji: Obchody Jubileuszu 20-lecia Powiatu Żarskiego; III Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu
15 lutego 2019 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się III Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu połączona z obchodami jubileuszu 20 - lecia Powiatu Żarskiego.  W związku z ogłoszoną żałobą narodową minutą ciszy uczczono  pamięć Premiera Polski w latach 1991-1992 Jana Olszewskiego oraz pamięć Radnych Powiatu Żarskiego, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Gala była okazją do podsumowań, wspomnień i gratulacji tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu samorządu powiatowego. Prymusi ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia Rady Powiatu Żarskiego ( od 150 do 250 zł miesięcznie) a dzieci i młodzież biorące udział w POM-ie - bony upominkowe.
 
Gospodarzami wydarzenia byli Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Starostowie oraz Radni Rad Powiatu Żarskiego wszystkich kadencji, Wicewojewoda Wojciech Perczak, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze – p. Joanna Malon, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych – p. Marek Kamiński, Lubuski Wicekurator Oświaty p. Katarzyna Pernal - Wyderkiewicz, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych powiatów: Starosta Żagański – p. Henryk Janowicz oraz p. Estera Lindner – Kühlmann - przedstawicielka Powiatu Sprewa - Nysa,  Prezes powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach – p. Jolanta Dankiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – p. bryg. Paweł Hryniewicz, Komendant Powiatowy Policji w Żarach – p. kom. Armand Pisarczyk - Łyczywek, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych i zaproszeni goście. Głównymi bohaterami gali byli stypendyści i uczniowie nagrodzeni w ramach podsumowania Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2017/2018.
 
Obchody 20-lecia Powiatu Żarskiego rozpoczął Starosta Józef Radzion, który w swoim przemówieniu dziękował i wspominał wszystkich, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju administracji powiatowej oraz samorządu powiatowego. W części oficjalnych przemówień głos zabrał Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Marek Kamiński oraz Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal - Wyderkiewicz, którzy gratulowali władzom powiatowym i radnym wszystkich kadencji wysokiego poziomu w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, inwestycji w powiatowy Szpital Na Wyspie, domy pomocy społecznej i infrastrukturę drogową, które sprawiają, że Powiat Żarski jest znaczącym powiatem w województwie lubuskim.
Następnie na scenę zaproszono Starostów minionych kadencji: I, III i IV kadencji p. Marka Cieślaka, II kadencji – p.Edwarda Skobelskiego oraz V kadencji – p. Janusza Dudojcia, którym wręczone zostały upominki i listy gratulacyjne. Józef Radzion Starosta Żarski oraz Wicestarosta Małgorzata Issel  uhonorowali za długoletnią, owocną pracę na rzecz samorządu powiatowego tych radnych, którzy pełnili swoje funkcje od 1999 roku - czyli od powstania powiatu do chwili obecnej. Podziękowania otrzymali: p. Marek Cieślak, p. Edward Skobelski oraz p. Roman Mazurkiewicz. Wyróżnieniem uhonorowano również obecnego Starostę i radnego wszystkich kadencji - Józefa Radziona. Szczególnie podziękowania oraz przepiękny kosz kwiatów za 20 lat profesjonalnego prowadzenia Biura Rady Powiatu i służenia pomocą wszystkim radnym otrzymała Pani Barbara Suprynowicz.  
 
Drugą część wydarzenia stanowiło wręczenie listów gratulacyjnych dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy" 2019. Pamiątkowe listy z rąk Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Lubuskiego Wicekuratora Oświaty p. Katarzyny Pernal - Wyderkiewicz otrzymali: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach – p. Krzysztof Neska, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach – p. Wiktor Polakowski oraz dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach – p. Małgorzata Penkal.  Najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu.
  
Po szczegółowej analizie wyników sportowych, zmagań, w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży , poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych ( w klasyfikacji Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej) i ponadgimnazjalnych (Licealiada) oraz nazwiska wyróżniających się młodych sportowców z terenu Powiatu Żarskiego. Nagrody-bony otrzymali najlepsi sportowcy wytypowani w miastach i gminach naszego powiatu. Z rąk władz powiatu podziękowania otrzymali koordynatorzy Powiatowej Olimpiady Młodzieży: p. Marek Bobek i p. Robert Kaszubski.
 
Poniżej przedstawiamy wszystkich stypendystów, poszczególne klasyfikacje oraz pełną listę nagrodzonych w ramach podsumowania Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2017/2018. W klasyfikacji gmin laury odebrali burmistrzowie i wójtowie, a w klasyfikacji szkół – dyrektorzy wyróżnionych jednostek.
 
Stypendia otrzymali:
 
a) w dziedzinie nauki
1. Brudna Katarzyna - SLO Żary 
2. Reszel Michał - KLO Żary 
3. Trojanowska Oliwia - KLO Żary 
4. Grzmil Aleksandra - KLO Żary 
5. Piwowarski Jakub - KLO Żary 
6. Aleksandra Eliasz-Przygoda - SLO Żary 
7. Pięta Adam - SLO Żary 
8. Słowik Tomasz - SLO Żary 
9 .Zienkiewicz Damian - SLO Żary 
10.Tuszkiewicz Anna - ZSE Żary 
11. Hahn Agata - ZSOiE Lubsko 
12. Sojka Dawid - KLO Żary 
13. Banasiak Bogdan - KLO Żary 
14. Zapotoczna Anna - KLO Żary 
15. Markulak Alina - KLO Żary
 
b) w dziedzinie kultury i sztuki
1. Kmiecik Julia - KLO Żary 
2. Szturomska Katarzyna - ZSOiE Lubsko 
3. Zając Estera - ZST Lubsko
 
c) w dziedzinie sportu:
1. Płatek Aleksander - ZSO Żary 
2. Skałacka Kamila - ZSO Żary 
3. Dąbrowski Wiktor - CKZiU Żary 
4. Krasowski Igor - KLO Żary 
5. Nowicki Michał - ZSOiT Żary 
6. Brzościkowska Agata - ZSO Żary 
7. Ratman Filip - ZSE Żary 
8. Bielak Miłosz - ZSE Żary 
9. Drzewiński Rafał - ZSE Żary 
10. Koczan Jakub - ZSE Żary 
11. Kozłowska Natalia - ZSE Żary 
12. Płatek Jakub - ZSE Żary 
13. Nowak Kamil - CKZiU Żary 
14. Mańkiewicz Kamil - CKZiU Żary
 
d) w dziedzinie nauki zawodu
1. Niżnik Paulina - ZSE Żary 
2. Porzucek Arkadiusz - ZSE Żary 
3. Korochoda Sławomir - ZSE Żary 
4. Żelazińska Julia - ZSB Żary 
5. Piwowarski Patryk - ZSB Żary 
6. Kamińska Nikola - ZSOiT Żary 
7. Turkiewicz Weronika - ZSOiT Żary 
8. Mroziewicz Justyna - ZSOiE Lubsko 
9. Hermansdorfer Marcin - ZSOiE Lubsko 
10. Jurczyszyn Adrian - CKZIU Żary 
11. Świątkiewicz Wiktoria - CKZIU Żary 
12. Danyłków Klaudia - ZST Lubsko 
13. Grabarek Laura - ZST Lubsko 
14. Waluś Kamil - ZST Lubsko 
15. Ostapowicz Kewin - ZST Lubsko 
16. Lipnicki Sebastian - ZST Lubsko

Klasyfikacja gmin:
1. Gmina Miejska Żary 
2. Miasto i Gmina Lubsko 
3. Gmina Lipinki Łużyckie 
4. Gmina Wiejska Żary 
5. Gmina Jasień 
6. Gmina Brody 
7. Gmina Przewóz 
8. Gmina Tuplice 
9. Gmina Łęknica
10. Gmina Trzebiel
 
Klasyfikacja szkół podstawowych - Igrzyska Dzieci:
1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach 
2. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach 
5. Szkoła Podstawowa w Złotniku 
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż. 
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku 
8. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
9. Szkoła Podstawowa w Tuplicach 
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
 
Klasyfikacja szkół - Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łuż. 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku 
4. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach 
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku 
6. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach 
8. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach 
9. Szkoła Podstawowa w Brodach 
10. Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach
 
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych: 
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach 
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 
7. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 
8. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach 
9. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
 
Najlepsi sportowcy - szkoły podstawowe i gimnazjalne - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
​Miasto Żary
1. Drozdek Nikola – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach 
2. Kępiński Szymon – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
3. Dawczyk Magdalena – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
4. Radzimski Filip - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żarach
5. Madeja Bartłomiej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żarach
6. Mysiorek Kacper - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Żarach
7. Mysiorek Jakub - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Żarach
8. Zych Kacper - Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
9. Poczynek Aleksandra - Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach 
10. Kwaśniak Weronika - Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach
11. Grądecka Maja - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarach 
12. Trojnicz Jakub - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Żarach
Miasto i Gmina Lubsko
1. Magdziarz Dominika – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
2. Łanda Fabian - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
3. Ostojicz Eryk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
4. Droś Marcin - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
5. Paprzycka Karolina - Szkoła Podstawowa w Górzynie 
6. Dziwulska Alicja - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
7. Sówka Kornelia – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku
8. Barakomski Kamil – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
Gmina Lipinki Łużyckie
1. Skałecka Kornelia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
2. Targosz Aleksandra - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
3. Zieliński Wiktor - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
4. Kostecka Oliwia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
5. Napieraj Karina - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
Żary - gmina
1. Kłudkowski Bartosz – Zespół Szkół w Grabiku
2. Owsianka Waldemar – Szkoła Podstawowa w Złotniku
3. Szymańska Oliwia – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
4. Wasilewska Adrianna – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
Jasień
1. Krzywiecka Oliwia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu
2. Sierachan Oliwia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu
3. Golarowska Aleksandra - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu
Brody
1. Adamska Emilia – Szkoła Podstawowa w Brodach (kl. III gimnazjum)
2. Wójcik Sebastian – Szkoła Podstawowa w Brodach (kl. III gimnazjum)
3. Bednarczuk Jan – Szkoła Podstawowa w Brodach (kl. VII)
Przewóz
1. Grabiec Patrycja – Szkoła Podstawowa w Przewozie (III gim.)
2. Szczepańska Wiktoria – Szkoła Podstawowa w Przewozie (kl. VII)
Tuplice
1. Roślicka Wiktoria – Szkoła Podstawowa w Tuplicach (kl. VIII) 
2. Paluszkiewicz Bartłomiej – Szkoła Podstawowa w Tuplicach (kl. V)
Łęknica
1. Popławski Damian – Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
2. Bogacz Eryk – Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
Trzebiel
1. Jarosz Nicola – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu
2. Ujdak Jakub – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

Najlepsi sportowcy - szkoły ponadgimnazjalne - Licealiada:
Agata Gawrońska – ZSE Żary
Radosław Piekarnik - ZSE Żary
Kaja Sługocka – ZSOiT Żary 
Iga Świątek – ZSOiT Żary 
Wiktoria Maciejak – ZSO Żary 
Nicole Kokoszka – ZSO Żary 
Julia Gier – ZSOiE Lubsko 
Dominika Mijalska – ZSOiE Lubsko
Oskar Wołoch – SLO Żary 
Dawid Machowski – SLO Żary 
Maciejewska Jagoda – KLO Żary 
Bernat Nadia - KLO Żary
Marcelina Różańska – ZST Lubsko 
Norbert Morawski – ZST Lubsko
Radosław Romanowski – ZSB Żary 
Dominik Nikoliszyn – ZSB Żary
Kacper Niciński – CKZiU Żary 
Kamil Mańkiewicz – CKZiU Żary
Serdecznie dziękujemy młodzieży, instruktorom i opiekunom ze wszystkich szkół powiatu żarskiego za zaangażowanie w przygotowanie, prowadzenie i uświetnienie występami tegorocznej gali.
Dzięki Wam uroczystość miała charakter szczególny, wyjątkowy.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

92Galeria zdjęć: Obchody Jubileuszu 20-lecia Powiatu Żarskiego; III Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

Wicewojewoda Wojciech Perczak i Bożena Chudak Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 14-02-2019
Ilustracja do informacji: Wicewojewoda Wojciech Perczak i Bożena Chudak Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach
 
13 lutego 2019 r. w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach doszło do spotkania Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz z Wicewojewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem oraz Bożeną Chudak Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 
Głównym tematem rozmów była sytuacja powiatowej służby zdrowia.  Starosta Żarski Józef Radzion przedstawił wojewodzie lubuskiemu działania podejmowane przez Zarząd Powiatu w zakresie poprawy realizacji opieki zdrowotnej na terenie powiatu, w tym w szczególności sytuację Szpitala Na Wyspie. W trakcie spotkania poruszono temat związany z odpowiedzialnością starosty za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz skupiono się na trwającej w szpitalu rozbudowie.
 
Następnie zgromadzeni odwiedzili szpitalne laboratorium, oddziały szpitalne - w tym: Oddział Noworodkowy i Oddział Dziecięcy, gdzie z Wicewojewodą rozmawiał Lekarz Naczelny Rafał Kołsut oraz udali się  do nowo wybudowanej części szpitala.
 
Przypomnijmy, na parterze nowo powstałej części szpitala znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG oraz apteką. Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych Oddziału Dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym. Pierwsze piętro pomieści również dodatkową salę operacyjną. Na drugim piętrze znajdą się sale chorych dla pacjentek położniczo –ginekologicznych. Powstanie dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe.
 
Po wizycie w Szpitalu Na Wyspie, Wicewojewoda Wojciech Perczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW Bożena Chudak oraz Starosta Józef Radzion udali się z wizytą do  105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach
21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, w którym uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Na spotkaniu obecni byli również emerytowani pracownicy Starostwa wraz z byłym Starostą Żarskim Markiem Cieślakiem. 
 
Spotkanie opłatkowe było okazją do złożenia życzeń świątecznych. Starosta Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel życzyli wszystkim zebranym radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i owocnej współpracy w nadchodzącym Nowym Roku 2019. Po ciepłych słowach, pracownicy Starostwa Powiatowego podzielili się opłatkiem.
 
czytaj dalej

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
20 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu. Obrady sesji rozpoczęły się złożeniem ślubowania radnego przez Pana Bogdana Kępińskiego zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie obsadzenia mandatu radnego, który uzupełnił skład Rady w miejsce Olafa Napiórkowskiego.
 
Następnie Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyli Wiktorowi Dąbrowskiemu Nagrodę Starosty Żarskiego o wartości 1500 zł oraz list gratulacyjny. Wiktor Dąbrowski jest multimedalistą i wielokrotnym Mistrzem Polski w tańcu break dance oraz electric boogie, a także uczestnikiem finału telewizyjnego show „Mam Talent!”. Podziękowanie wraz z listem  gratulacyjnym przekazane zostało również trenerowi Wiktora – Panu Arturowi Niezgodzie.
 
W trakcie sesji radni przyjęli do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Żarskiego na lata 2016-2020 oraz ustalili składy następujących Komisji Stałych: 
 
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Przewodniczący: Tomasz Czajkowski
Członkowie Komisji:
1. Józef Łahucik
2. Roman Mazurkiewicz
3. Jarosław Dowhan
4. Franciszek Wołowicz
5. Michał Rudnicki
6. Marek Femlak
7. Sebastian Górski
8. Anna Ślawska
9. Wiktor Kułdosz
10. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Edukacji i Rynku Pracy

Przewodniczący: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Tadeusz Kordylewski
2. Elżbieta Łobacz - Bącal
3. Bogdan Kępiński
4. Maria Łaskarzewska
5. Krzysztof Czerniawski
6. Wiktor Kułdosz
7. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący: Marek Femlak
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Michał Rudnicki
3. Tomasz Czajkowski
4. Krzysztof Czerniawski
5. Roman Mazurkiewicz
6. Anna Ślawska
7. Tadeusz Kordylewski
8. Jarosław Dowhan
 
Komisji Rewizyjnej Rady
Przewodniczący: Kazimierz Drozd
Zastępca Przewodniczącego: Józef Łahucik
Sekretarz: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Maria Łaskarzewska
2. Elżbieta Łobacz-Bącal
3. Sebastian Górski
4. Dariusz Dyba
 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Sebastian Górski
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Józef Łahucik
3. Jarosław Dowhan
4. Dariusz Dyba
5. Franciszek Wołowicz
6. Bogdan Kępiński
 
Na zakończenie sesji, Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała zebranych, że do Starostwa Powiatowego wpłynęły podziękowanie za organizację siódmej edycji Narodowego Czytania. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z dedykacją Pary Prezydenckiej.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem .
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie powołania Komisji Stałych Rady.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia przedmiotu działania.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.
czytaj dalej

"Się kręci kontratakuje" w Powiecie Żarskim

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: "Się kręci kontratakuje" w Powiecie Żarskim
19 grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Się kręci kontratakuje”. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, dyrektorzy, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzone dzieci.
 
Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja i Technika oraz do podziękowania Prezesowi Stowarzyszenia – Panu Karolowi Holskiemu – za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.
 
Wśród wielu atrakcji, przygotowanych przez organizatorów, znalazło się m.in. zwiedzanie wystawy LEGO oraz niespodzianka – wizyta św. Mikołaja w towarzystwie niezwykłych pomocników: Szturmowców i Lorda Vadera  z uniwersum Gwiezdnych Wojen, którzy każdemu uczestnikowi zajęć wręczyli upominki oraz nagrody.
 
Środki, w wysokości 55 tys. zł., na realizację projektu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Żarskiego zostały przekazane Stowarzyszeniu Edukacja i Technika w ramach programu „Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018”.
czytaj dalej

Mali kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach

 • 19-12-2018
Ilustracja do informacji: Mali kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach
18 grudnia 2018 r.  Starostę  Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz pracowników Starostwa Powiatowego odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Wraz z opiekunami przyszły złożyć życzenia i zrobiły to śpiewająco. W podziękowaniu za piękny występ artystyczny, mali kolędnicy otrzymali drobne upominki.
czytaj dalej

Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego

 • 18-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego
17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu. Obok Starosty i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Spotkanie rozpoczął Starosta Józef Radzion, składając świąteczne życzenia i przekazując w symboliczny sposób każdemu z obecnych wigilijny opłatek. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Starosta wręczył Pani Agacie Salamońskiej i Pani Małgorzacie Łozińskiej – Szklarz - dyrektorkom Powiatowych Domów Dziecka w Lubsku i w Żarach - bony na kwotę 500 zł.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
czytaj dalej

Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem

 • 17-12-2018
Ilustracja do informacji: Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem
14 grudnia 2018 r. Starosta Żarski Józef Radzion podpisał umowę partnerską w ramach projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V". Dofinansowanie piątego etapu projektu opiewa na kwotę 2.292. 568,02 euro i zostanie rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów. Dzisiejsze wydarzenie zwiastuje dalsze inwestycje Powiatu Żarskiego w poprawę dostępności oraz jakości bazy turystyczno-wypoczynkowej nad zalewem „Karaś” w Lubsku.
 
Piąty etap „Przygody z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na lubskim „Karasiu”. Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury. Ścieżka połączy Zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
 Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem „Karaś” realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Nadrzędnym celem wszystkich Partnerów V etapu projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” będzie budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, a co za tym idzie rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2019 -2020.
 
W projekcie uczestniczą:
- Powiat Żarski;
- Gmina Zgorzelec;
- Powiat Goerlitz;
- Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz;
- Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur;
- Gmina Miejska Zgorzelec;
- Miasto i Gmina Pieńsk;
- Nadleśnictwo Lipinki; 
- Gmina Żary.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
czytaj dalej

Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Żarskiego
 
12 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza, Członków Zarządu: Tomasza Czajkowskiego, Marka Femlaka, Michała Rudnickiego z wójtami i burmistrzami Powiatu Żarskiego.
Głównym tematem było ustalenie priorytetów we wspólnych działaniach miast i gmin z Powiatem Żarskim. W szerokiej dyskusji wójtowie i burmistrzowie wskazali na najważniejsze obszary wspólnych działań w nadchodzącej kadencji.
Starosta, burmistrzowie i wójtowie zwrócili uwagę na priorytety; wśród nich znalazły się sprawy służby zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy w zakresie wspólnych projektów dofinansowywanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.
Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania planu transportu publicznego dla Powiatu Żarskiego.
Spotkanie przebiegło w rzeczowej, miłej atmosferze.
 
 
czytaj dalej

Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce profilaktyki nowotworowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce profilaktyki nowotworowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego
11.12.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Wicestarostę Małgorzatę Issel laureatom konkursu plastycznego na ulotkę profilaktyczną.
Konkurs miał na celu promowanie profilaktyki nowotworowej oraz dbanie o zdrowie własne i bliskich, jak również zaangażowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego w działania profilaktyczne. Zadanie konkursowe polegało na utworzeniu ulotki na temat profilaktyki nowotworowej w dowolnie wybranym zakresie (np. nowotwór piersi, szyjki macicy, płuc, skóry, jelita grubego i inne).
Angażowanie się w działania promujące profilaktykę wśród młodzieży przyczynia się do wzmacniania świadomości dbania o zdrowie swoje i innych.
Ustalenia Komisji Konkursowej:
- Nagroda Główna: Mateusz Wiesion, CKZiU w Żarach;
- Wyróżnienie: Alicja Sobolewska, ZSOiT w Żarach;
- Wyróżnienie: Paulina Basałyga, ZSO w Żarach;
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1