.

Wydarzenia 2015

IV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu Żarskiego
27 stycznia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach otrzymał nagrodę Starosty Żarskiego za wysoką lokatę, jaką zdobyła szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Nagrodę odebrał dyrektor Krzysztof Neska wraz z uczniami.

Z porządku obrad:
1. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
b) głosowanie.
5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu – wg posiadanych materiałów
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/8/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii Europejskiej.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook