.

Organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

 • 02-03-2020
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców z dnia 17 stycznia 2020 roku o likwidacji Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2020 roku sygn. sprawy ZG.VIII NS-REJ.KRS/001468/20/611 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „MIROSTOWIA” Mirostowice Górne 31, 68-200 Żary.
 
Likwidatorami stowarzyszenia ustanowieni zostali Małgorzata Cegielska i Janusz Werstler.
 
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 marca 2020 roku na podany powyżej adres stowarzyszenia.
 
Likwidator Małgorzata Cegielska
czytaj dalej

Aktualizacje dla dotacji przydzielonych na podstawie Uchwały nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 04-02-2020
Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

UCHWAŁA NR 185/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

 • 31-01-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz Rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żarskim

 • 23-12-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 23-12-2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

 • 29-11-2019

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Żarskiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

 • 06-11-2019

Likwidacja Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku

 • 30-04-2019
Likwidator Klubu Sportowego "Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku"
z siedzibą w Lubsku, ul. Tkacka 2, 68-300 Lubsko, informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatorów:
- Pan Arkadiusz Dudek,
- Pan Zygmunt Waszak,
- Pan Dariusz Lewandowski
w terminie do dnia 30 maja 2019 r.
 

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2019.

 • 04-02-2019
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook