Informacje

Afrykański pomór świń

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻARACH Z SIEDZIBĄ W LUBSKU DOTYCZĄCY WYSTAWIANIA ŚWIADECTW ZDROWIA DLA ŚWIŃ

Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń
Szanowni hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu żarskiego.
 
W związku z § 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2016 r. póz. 1770), stanowiącego, że:
„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, (...)"
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku prosi, aby wszyscy zainteresowani bezwzględnie zastosowali się do przekazanych poniżej informacji.
W praktyce cytowany zapis nakazuje, aby wszystkie świnie opuszczające stado (gospodarstwo);
 • przemieszczenie do innego gospodarstwa
 • przemieszczenie w celu dokonania uboju,
od dnia 4 listopada 2016 r. były zaopatrzone w świadectwo zdrowia, które należy przechowywać przez 3 lata od przemieszczenia.
Na obszarze powiatu żarskiego świadectwa zdrowia wystawiają upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, następujący urzędowi lekarze weterynarii :
 1. Krzysztof Beyga, tel. 602334173.
 2. Janusz Depczyński, tel. 601296478.
 3. Gieorgios Gargalis, tel. 606973622.
 4. Zbigniew Wydrych, tel. 606286492.
 
Zaleca się aby o zamiarze przemieszczenia świń poinformować urzędowego lekarza weterynarii co najmniej na dwie doby przed planowanym przemieszczeniem.
Ponadto, przypomina się, że każda świnia wyprowadzana ze stada musi być oznakowana numerem stada z którego wychodzi - hodowca nie ma prawa wyprowadzić świni bez oznakowania poza granice swojego gospodarstwa (gospodarstwa z którego świnia pochodzi).
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku prosi aby strony biorące udział w przemieszczeniach - zarówno zbywający jak i odbiorca, dostosowali się do przekazanych zaleceń, gdyż nieprzestrzeganie przepisów prawa w omówionym zakresie skutkuje dotkliwymi konsekwencjami - również finansowymi - dla osób (zbywający i odbiorca) które się do niego nie zastosują.
W przypadku wątpliwości związanych z opisanymi zagadnieniami pytania należy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z s. w Lubsku, tel. 68 372 0446 lub osobiście w siedzibie Inspektoratu w Lubsku przy ul. XX-lecia 54.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje