Wydarzenia

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami gminy Tuplice

 • 07-05-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami gminy Tuplice
7 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Wójtem Gminy Tuplice Katarzyną Kromp oraz Zastępcą Wójta Krzysztofem Kościuszkiewiczem.
 
Podczas spotkania rozmawiano o  zasadach współpracy przy realizacji inwestycji powstałych na terenie gminy Tuplice oraz dyskutowano o możliwości wspólnego organizowania różnych przedsięwzięć o charakterze tradycyjnym, kulturalnym i sportowym.
 
Dzisiejsze rozmowy prowadzone były w ramach cyklu spotkań dotyczących współpracy Starostwa z jednostkami samorządów terytorialnych.
czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka

 • 07-05-2019

VI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-04-2019
Ilustracja do informacji: VI sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VI sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach - Bartłomiej Kubiak przekazał radnym informacje na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz planu naboru na rok szkolny 2019/2020. Następnie na pytania i uwagi odpowiadały kierowniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach i Lubsku – Pani Anetta Reichel-Wasiljew oraz Pani Beata Mytyś.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za rok 2018.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za rok 2018.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • 30-04-2019
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Ruszyły prace nad Zalewem "Karaś" w Lubsku

 • 26-04-2019
Ilustracja do informacji: Ruszyły prace nad Zalewem "Karaś" w Lubsku
Nad Zalewem "Karaś" w Lubsku rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap V" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
 
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych wraz z miejscami odpoczynku oraz regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.
 
Partner wiodoścy: Gmina Zgorzelec
Partnerzy: Powiat Żarski, Powiat Görlitz, Gmina Miejska Zgorzelec, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Stadt Goerlitz – Görlitzer Sammtungen für Geschichte und Kultur, Miasto i Gmina Pieńsk,  Nadleśnictwo Lipinki, Gmina Żary.
czytaj dalej

„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"

 • 25-04-2019
Ilustracja do informacji: „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"
 24 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego’’.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego we współpracy z przedstawicielkami  Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żarach - panią Aleksandrą Śnieżek oraz panią Iwoną Jaworską. Spotkanie poprowadzili: Małgorzata Wawrzynkowska – psychoonkolog oraz Łukasz Basaj – psycholog kliniczny. W warsztatach uczestniczyli radni powiatowi: Pani Anna Ślawska oraz Pan Kazimierz Drozd, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach dr Piotr Bogusławski, Pani Dagmara Nerga - kierownik Oddziału Nadzory Sanitarnego, przedstawicielki MOPS w Żarach Pani Anna Dawczyk oraz Pani Izabela Walczak, pedagodzy oraz pielęgniarki szkolne.
 
Nadrzędnym celem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców z terenu województwa lubuskiego, będących w  grupach podwyższonego ryzyka, na badania profilaktyczne w zakresie nowotworów jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
 
Dzięki działaniom informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznym prognozuje się zwiększenie wykrywalności, a tym samym zmniejszenie umieralności na nowotwory wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
czytaj dalej

Przedszkolaki w Starostwie

 • 19-04-2019
Ilustracja do informacji: Przedszkolaki w Starostwie
18 kwietnia 2019 r. najmłodsi adepci szkolnictwa z Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Żarach odwiedzili Starostwo Powiatowe. Maluchy przybyły do siedziby Powiatu Żarskiego ze świątecznymi stroikami i życzeniami.
 
Dzieci przedświąteczną wizytę złożyły Wicestaroście Małgorzacie Issel, wspólnie wyrecytowały życzenia i wręczyły własnoręczne wykonany stroik. Wicestarosta odwdzięczyła się przedszkolakom obdarowując ich słodyczami i drobnymi upominkami.
czytaj dalej

Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!
18 kwietnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Piotr Opadczyk – reprezentujący firmę Trans Oder – Plus s.c. – podpisali umowę na budowę oraz przebudowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury przy Zalewie Karaś w Lubsku w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V”  .
 
Nowy etap projektu „Przygoda z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na popularnym lubskim „Karasiu”. W ramach podpisanej umowy wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa, która połączy zalew z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Prace budowlane zakładają m.in.: przebudowę wewnętrznej drogi gminnej, przebudowę ciągu pieszo rowerowego oraz remont ul. Małej wraz z chodnikiem. Długość ścieżki wyniesie 654,26 metry! Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem Karaś realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt znacząco podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim. Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania V etapu projektu „Przygoda z Nysą” będą budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.
 
Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2020 r.
Koszt samej inwestycji: 1 039 493,22 zł
 
Zadanie polegające na zwiększeniu atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V” współfinansowane jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
czytaj dalej

Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Czas na Mielno! Umowa na przebudowę drogi została podpisana!
18 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w Mielnie. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. Roboty budowalne prowadzić będzie Konsorcjum Firm SOWA R.J.K. Sp. Komandytowa (Lider) i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp.z o.o. (Partner) reprezentowane przez Panią Renatę Sowę.
 
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni o szerokości 4 m do 5 m na całej długości istniejącej drogi. Wykonane zostaną pobocza i chodniki z kostki betonowej prowadzące do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy zostaną oczyszczone i wyprofilowane, a przepusty wymienione.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – poprzez podniesienie widoczności - doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 711,70 m.
 
Termin zakończenia inwestycji: 30 października 2019 r.
Koszt inwestycji: 1 688 186,81 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: maksymalnie w wysokości 50 % wartości inwestycji
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” realizowana jest z dofinansowaniem w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
czytaj dalej

Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.

 • 18-04-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 74. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny na Łużycach w 1945 r.
16 kwietnia 2019 r. pod pomnikiem poległych żołnierzy 27. Pułku Piechoty w Przewozie odbyły się uroczystości upamiętniających 74. Rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej, czyli walk II Armii Wojska Polskiego i I Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku.
 
W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dowództwa wojskowego, przedstawiciele lokalnych instytucji kultury, administracji publicznej, służb mundurowych, harcerze, uczniowie lokalnych szkół oraz mieszkańcy. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli weterani i kombatanci. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz.
 
Tegoroczną oprawę uroczystości zapewniła wojskowa asysta honorowa z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka oraz orkiestra wojskowa z Żagania. Po modlitwie za poległych żołnierzy odczytano Apel Pamięci, a po nim cześć żołnierzom poległym podczas forsowaniu Nysy Łużyckiej oddano salwą honorową.
 
Na zakończenie delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i różnorodnych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy i udały się nad Nysę Łużycką, by oddać cześć bohaterom poprzez symboliczne wrzucenie kwiatów do rzeki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5