.

Wydarzenia

Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"

 • 19-01-2017
Ilustracja do informacji: Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"
18 stycznia 2017 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa odbyła się Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza", której gospodarzem był Harald Altekrüger - Starosta Powiatu  Sprewa-Nysa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Czesław Fiedorowicz - Prezydent Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr, Martin Guillermo-Ramirez - Sekretarz Generalny Grupy Robotniczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego i Żagańskiego.
W trakcie dyskusji plenarnej debatowano nad rolą współpracy transgranicznej, zarówno z perspektywy Unii Europejskiej, jak i jednostek samorządów terytorialnych. Zaproszeni goście wskazali obszary, w których potrzeba działania jest największa, a do których zaliczyć można m.in.: kwestie związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów, problemy edukacji, służby zdrowia czy zarządzania kryzysowego.
Drugą część konferencji stanowiły warsztaty poświęcone kwestiom administracyjnym, a szczególnie kwestii współdziałania w ramach: potrzeb, perspektyw, planów, obowiązków i pomysłów. Duży nacisk położono na usprawnienie działań związanych z przepływem informacji, zarówno między Władzami Powiatów, jak i pracownikami administracyjnymi danych jednostek.
Na zakończenie, Jakob Carsten - Prezes Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr przedstawił szczegóły Projektu "Dialog-jeden program/jedno województwo/dwa Euroregiony", a uczestnicy spotkania wyrazili chęć do podjęcia kolejnych działań, które w przyszłości przyczynią się do lepszej współpracy.
 
czytaj dalej

Uroczyste przekazanie samochodów na potrzeby Policji w Powiecie Żarskim

 • 18-01-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste przekazanie samochodów na potrzeby Policji w Powiecie Żarskim
18 stycznia 2017 r. w imieniu Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta Małgorzata Issel z członkiem Zarządu Edwardem Skobelskim i Przewodniczącym Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich - Edwardem Łybą przekazała na ręce Komendanta Powiatowej Policji w Żarach - kom. Macieja Sałka cztery samochody. Powiat Żarski wyasygnował ze swojego budżetu na ten cel 129 tys. 500 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 200 tys. zł. Samochody będą służyły Policji na terenie Powiatu Żarskiego; dwa samochody w Żarach, jeden został przekazany Posterunkowi w Przewozie, a jeden samochód będzie służył Policji w Lubsku.
czytaj dalej

Uroczyste powitanie żołnierzy amerykańskich w Żaganiu

 • 16-01-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste powitanie żołnierzy amerykańskich w Żaganiu
14.01.2017 r. odbyło się w Żaganiu oficjalne, uroczyste powitanie amerykańskich żołnierzy, którzy wzmocnią wschodnią flankę NATO.
W imieniu władz Rzeczpospolitej żołnierzy witali: Premier Beata Szydło i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Władzę centralne i samorządowe reprezentowali m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch,
Starostowie i Burmistrzowie województwa lubuskiego.
 
Powiat Żarski reprezentował Starosta Janusz Dudojć.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia ptasią grypą

 • 10-01-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia ptasią grypą
10 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było chorobie wysoce zjadliwej ptasiej grypy.
W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
Szczep grypy, który został potwierdzony u chorych ptaków w województwie lubuskim, nie jest szkodliwy dla ludzi. Należy jednak w kontakcie z ptactwem zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad higieny.
Ptasia grypa zaliczana jest do chorób zakaźnych zwierząt, dlatego podlega zwalczaniu.
Do dnia 6 stycznia br. problem ptasiej grypy dotyczył powiatu gorzowskiego, natomiast obszar zagrożony obejmował trzy powiaty - sulęciński, międzyrzecki i świebodziński. Obecnie zostało potwierdzone pierwsze ognisko choroby
w powiecie międzyrzeckim.
W czasie spotkania przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zabezpieczania dróg publicznych przed rozprzestrzenianiem się choroby w powiecie gorzowskim. Swoje spostrzeżenia i uwagi zobrazowali licznymi zdjęciami. Podczas spotkania Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili informacje z poczynionych przygotowań do zwalczania ptasiej grypy. Zostały również omówione działania, jakie należałoby podjąć na wypadek wystąpienia tej choroby.
Starosta Żarski Janusz Dudojć zwrócił uwagę na potrzebę wspólnego działania wszystkich służb, inspekcji oraz gmin, w celu skutecznego zwalczania ptasiej grypy. 
czytaj dalej

Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku

 • 05-01-2017
Ilustracja do informacji: Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku
5 stycznia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, reprezentujący Powiat Żarski, podpisał umowę partnerską w ramach projektu pn. " Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap IV"  -współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach projektu wokół Zalewu Karaś w Lubsku zostanie wybudowana ścieżka pieszo - rowerowa z infrastrukturą turystyczną ( m. in. wiaty, ławki, pomosty dla wędkarzy). Koszt samej inwestycji wyniesie 1 860 000 zł.
 
Partnerzy projektu:
- Gmina Zgorzelec - partner wiodący
- Powiat Żarski
- Nadleśnictwo Lipinki
- Miasto Zgorzelec
- Miasto Łęknica
- Gmina Pieńsk
- Gmina Krauschwitz
- Powiat Görlitz
- Kulturinsel Einsiedel e. V.
 
Inwestycja w Lubsku realizowana będzie w latach 2017 - 2018.
czytaj dalej

Zakończono inwestycję wymiany pokrycia dachu na głównym budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 03-01-2017
Ilustracja do informacji: Zakończono inwestycję wymiany pokrycia dachu na głównym budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
W dniu 30.10.2016 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pt. Przebudowa (wymiana pokrycia) dachów wielospadowych pokrytych dachówką na budynkach głównych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach"

W zakresie prac wykonano m.in.:
- Wymiana pokrycia dachu na powierzchni 657 m2
- Wymiana uszkodzonych  elementów konstrukcyjnych
- Naprawa ozdobnych elementów architektonicznych
- Wymiana drewnianych okien dachowych
- Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
 
Wykonawcą robót było konsorcjum firm:
1. Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Londyńska 24/A6
2. Partner: JANK-BUD Janusz Kina, 66-415 Kłodawa, ul. Szkolna 16
 
Koszt inwestycji : Łącznie 611.176,00 zł
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 30-12-2016

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W dniu 30 grudnia 2016 r. odbyło się robocze spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym wzięli udział : Starosta Żarski – Janusz Dudojć, Wicestarosta – Małgorzata Issel,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach – Krzysztof Hadzik, Komendant Powiatowej PSP – st. kpt. Robert Słowikowski, zastępca Komendanta Powiatowej PSP – mł. bryg. Paweł Hryniewicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego – Agnieszka Oskierko – Liczner, Kierownik Referatu ds. Dróg Powiatowych – Adrian Lewandowski.
Głównym tematem narady było zagrożenie wirusem ptasiej grypy podtypu H5N8, śmiertelnym dla drobiu, natomiast nie oddziaływującym na człowieka.
Z uwagi na fakt, że na terenie powiatu funkcjonują fermy drobiu oraz drobiu hodowanego w przydomowych gospodarstwach, Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił problemy z jakimi inspekcje, służby i straże powiatowe oraz samorządy gminne i zarządcy dróg publicznych mogą się spotkać przy wykonywaniu zadań zabezpieczenia ogniska choroby.
Starosta zwołał na 10 stycznia 2017 roku spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójtów i burmistrzów powiatu żarskiego.
czytaj dalej

XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2017. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 20 głosów – 1 głos przeciw.
Podjęto uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017 -2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r.,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016 – 2025,
- w sprawie uchwały nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2017.
Po zakończeniu sesji Radni Powiatu Żarskiego wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej

 • 29-12-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej
28 grudnia 2016 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć z Radnymi Powiatu Żarskiego oraz Wójtem Gminy Żary - Leszkiem Mrożkiem i Sołtysem Sieniawy Żarskiej - Krzysztofem Stefanowiczem, uroczyście otworzyli przebudowaną drogę powiatową w Sieniawie Żarskiej.
Koszt inwestycji to 845 tys. złotych.
Zakres inwestycji obejmował:
- poszerzenie jezdni do szerokości min. 5,5 m,
- wzmocnienie istniejącej jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę peronu autobusowego przy jezdni,
- budowę zbiornika odparowującego,
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
- usunięcie drzew i krzewów.
czytaj dalej

Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
 
16 grudnia 2016 r. Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku i doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.
Główne cele projektu:
- kompleksowa termomodernizacja,
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu nad drugim piętrem
- wymiana instalacji c.o w tym grzejników i c.w.u
- montaż instalacji solarnej do przygotowania c.w.u
- montaż kotła gazowego w miejsce istniejącej kotłowni węglowej
- zmiana oświetlenia na LED
- poprawa efektywności energetycznej
- redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku
- poprawa komfortu cieplnego użytkowników
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 270 145,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 038 379,14 PLN
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook