Wydarzenia

Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach

 • 29-02-2016
Ilustracja do informacji: Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach
28 lutego 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnieży Wyklętych". Po mszy świętej, tuż obok kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w asyście kompanii honorowej - odsłonięto Pomnik Żołnieży Wyklętych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Żarskiego, ze starostą Januszem Dudojciem na czele.
czytaj dalej

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • 25-02-2016
Ilustracja do informacji: Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
24 lutego 2016 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Powiat Żarski reprezentował starosta Janusz Dudojć. Głównym gościem posiedzenia był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Udział Wojewody był okazją do przedstawienia problemów, z jakimi borykają się samorządy powiatowe, a także możliwością zapoznania się z planami rządu w kwestii przewidywanych zadań samorządów powiatowych przy realizacji zapowiadanych nowych rozwiązań systemowych w obszarze spraw należących do właściwości powiatów.
Konwent podjął również dwa stanowiska: w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18 oraz w sprawie poparcia inicjatywy budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
czytaj dalej

Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze zespołów do spraw opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim.
Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przedstawił założenia "Projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim". Emilia Stachów, psycholog i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach przedstawiła "Plany i preferencje edukacyjne gimnazjalistów. O sytuacji demograficznej mówił z kolei Bartłomiej Kubiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie.
czytaj dalej

Spotkanie Zarządu OSP

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie Zarządu OSP
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zarząd pod przewodnictwem starosty Janusza Dudojcia podjął uchwałę w sprawie wytypowania gminy i jednostki OSP do projektu unijnego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wybrano jednostkę OSP Złotnik w gminie Żary. Projekt realizowany jest przez Oddział Wojewódzki ZOSP PR.
Podjęto również uchwałę o zwołaniu na dzień 30 września br. zwyczajnego zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Ustalono liczbę delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału.
czytaj dalej

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015

 • 21-02-2016
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015
19 lutego 2016 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się uroczyste Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. Poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsi sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody pieniężne. Przy tej okazji nagrody starosty Janusza Dudojcia odebrali dyrektorzy - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ekonomicznych w Lubsku za wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika "Perspektywy".
 
KLASYFIKACJA GMIN
1. Żary - miasto
2. Łęknica
3. Lubsko
4. Żary - gmina
5. Jasień
6. Lipinki Łużyckie
7. Brody
8. Trzebiel
9. Przewóz
10. Tuplice
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP nr 5 w Żarach
2. SP nr 3 w Żarach
3. SP w Łęknicy
4. SP nr 1 w Żarach
5. SP nr 8 w Żarach
6. SP nr 1 w Lubsku
7. SP nr 3 w Lubsku
8. SP w Jasieniu
9. SP w Lipinkach Łużyckich
10. SP nr 2 w Żarach
 
KLASYFIKACJA GIMNAZJÓW
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Gimnazjum w Łęknicy
3. Społeczne Gimnazjum w Żarach
4. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
5. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
6. Gimnazjum w Trzebielu
7. Gimnazjum nr 2 w Żarach
8. Gimnazjum w Grabiku
9. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
10. Gimnazjum nr 1 w Żarach
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1. ZSE w Żarach
2. ZSO w Żarach
3. SLO w Żarach
4. ZSOiT w Żarach
5. ZSOiE w Lubsku
6. ZST w Lubsku
7. ZSS w Żarach
8. ZSB w Żarach
9. KLO w Żarach
 
czytaj dalej

Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu

 • 17-02-2016
Ilustracja do informacji: Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu
17 lutego 2016 Zarząd Powiatu Żarskiego rozdzielił dotacje z budżetu powiatu, rozpatrując wnioski złożone w konkursie ofert na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki. Kwotę 180.000 złotych rozdzielono na 28 podmiotów.
 
czytaj dalej

Kształcenie zawodowe - trwają konsultacje

 • 16-02-2016
Ilustracja do informacji: Kształcenie zawodowe - trwają konsultacje
15 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne z cyklu spotkań przygotowawczych do wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim. O przystąpieniu powiatu do wojewódzkiego projektu dotyczącego jakości kształcenia zawodowego - z Markiem Kamińskim, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - rozmawiali starosta Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Projekt ten jest szansą na pozyskanie znaczących środków na realizację planów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym. Dyrektor Kamiński podkreślił, że utworzenie w powiecie żarskim - na bazie żarskiej "samochodówki" - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jest bardzo dobrym i ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.
czytaj dalej

Spotkanie z pracodawcami w Jasieniu

 • 12-02-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie z pracodawcami w Jasieniu
10 lutego 2016 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie z pracodawcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Jasień. Starosta Janusz Dudojć przedstawił koncepcję przekształceń szkolnictwa zawodowego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Szefowie firm z zainteresowaniem przyjęli informacje o możliwościach przyjmowania uczniów szkół zawodowych na praktyki w zakładach pracy. Niewątpliwie, jednym z aspektów decydującym o przystąpieniu do realizacji takich rozwiązań, jest możliwość refundacji kosztów szkolenia uczniów. Z kolei korzyścią dla ucznia jest nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych na nowoczesnych urządzeniach pracujących obecnie w poszczególnych firmach. Wstępne ustalenia mogą być podstawą do podejmowania kolejnych działań w tym zakresie.
czytaj dalej

Bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim

 • 09-02-2016
Ilustracja do informacji: Bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim
9 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się robocze spotkanie dotyczące stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego. Na zaproszenie starosty Janusza Dudojcia przybyli wójtowie, burmistrzowie i osoby reprezentujące gminy powiatu, przedstawiciele służb mundurowych - Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
Starosta podsumował ubiegły rok pod kątem bezpieczeństwa publicznego. Zaznaczył przy tym, że powiat stale wspiera wszelkie działania mające na celu poprawę warunków pracy służb mundurowych. Z budżetu powiatu wydatkowane są dodatkowe środki wspomagające zakup nowych samochodów służbowych. Rozmawiano również o budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
Policjanci zaprezentowali uczestnikom spotkania mapę bezpieczeństwa i zagrożeń w powiecie wraz z analizą stanu obecnego. Burmistrz Łęknicy sygnalizował potrzebę wzmocnienia posterunków policji na terenach przygranicznych.
 
W związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony uchodźców, straż graniczna prowadzi wzmożone patrole - we współpracy z policją i niemieckimi służbami granicznymi. Podkreślono jednak, że na dzień dzisiejszy na terenie powiatu nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń z tym związanych.
czytaj dalej

Powiat wyremontuje ul. Moniuszki w Żarach

 • 04-02-2016
Ilustracja do informacji: Powiat wyremontuje ul. Moniuszki w Żarach
3 lutego 2016 w starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami żarskiego ratusza w sprawie planowanej przebudowy ul. Moniuszki w Żarach, która jest drogą powiatową i łączy się z ulicami miejskimi. Planowana inwestycja obejmowałaby odcinek od drogi krajowej DK27 (rondo przy stacji benzynowej) do skrzyżowania ul. Moniuszki, Wieniawskiego i Lotników. To skrzyżowanie ma być przebudowane na rondo. Koncepcja zakłada również przebudowę ulicy Strzelców - w ramach porozumienia z urzędem miejskim, do którego ta droga należy.
Po opracowaniu założeń, starostwo zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla całej inwestycji. Remont mógłby ruszyć w 2017 roku.
Wcześniej, prawdopodobnie już wiosną tego roku rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ul. Moniuszki. Powiat czeka obecnie na ostatnie pozwolenia, by móc zacząć realizację tej inwestycji.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5