Wydarzenia

VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 maja 2019. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2018.
 
Pani Agata Uchman - przedstawicielka Pracowni Ochrony Środowiska EKO-PROJEKT w Zielonej Górze – zdała  raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018.
 
Sprawozdanie o stanie bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania przedstawi Pan Józef Tarniowy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach. Następnie Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Pan Marek Femlak przedstawili zgromadzonym dane dotyczące funkcjonowania i zabezpieczania opieki medycznej w Powiecie Żarskim.
Kwestia ochrony środowiska – a przede wszystkim czystości powietrza zdominował punkt tzw. wolnych wniosków i spraw różnych. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz"  przedstawili radnym prezentacje multimedialne omawiające problem zanieczyszczonego powietrza, którym oddychają mieszkańcy Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.


 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5